Dodaj komentar

Grad Ljubuški raspisao javni natječaj za vatrogasca

ljubuski.info

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br.: 16/08 i 14/13) u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuški ("Službeni glasnik Grada Ljubuški" broj: 3/17, 6/17, 7/17, 2/19 i broj:02-05-1587/19) Gradonačelnik Ljubuški objavljuje

Javni natječaj

za prijem namještenika u radni odnos

Nakon iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos, u Službi za civilnu-protupožarnu zaštitu Grada Ljubuški, i to:

1. Referent za vatrogastvo - vatrogasac - jedan (1) izvršitelj.

Radno mjesto popunjava se na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Opis poslova:

 • sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
 • sudjeluje u akcijama preventivne zaštite od požara i drugih nepogoda,
 • kontrolira ispravnost tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara,
 • sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja ulica,
 • po potrebi upravlja motornim vozilom prilikom intervencija,
 • podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
 • sudjeluje u održavanju i čišćenju komunalnih objekata i cesta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Gradonačelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br.: 16/08 i 14/13) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuški ("Službeni glasnik Grada Ljubuški" broj: 3/17, 6/17, 7/17, 2/19 i broj:02-05-1587/19).

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je punoljetan,
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • Da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
 • Da u posljednje dvije godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
 • Da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • SSS-III stupanj ili KV radnik, tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke),
 • najmanje šest (6) mjeseci radnog staža u vatrogasnim postrojbama,
 • položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu na javni natječaj, u originalu ili ovjerenoj kopiji, prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • Svjedodžba o završenoj školskoj spremi SSS - III stupanj ili KV radnik, tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke),
 • (Nostrificirana svjedodžba ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ovjerena preslika osobne iskaznice,
 • Dokaz o radnom stažu u vatrogasnim postrojbama,
 • Dokaz o važećoj vozačkoj dozvoli B kategorije
 • Dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca,
 • Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX Ustava BiH,
 • Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • Životopis.

Napomena:

Kandidat koji bude izabran, obvezan je prije konačnosti Rješenja dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u protivnom se skida s liste uspješnih kandidata i smatra se da je odustao. Kandidat koji nema položen ispit za profesionalnog vatrogasca, može se primiti u radni odnos ali je obvezan taj ispit položiti u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos u tijelo državne službe.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Ljubuški, oglasnoj ploči Grada Ljubuški, Večernjem listu i Dnevnom listu, računajući od dana posljednje objave.

Potpisane prijave i tražene dokumente treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Ljubuški
Gradonačelnik
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški

S naznakom:
"Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos"
- NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavu na javni natjecaj možete preuzeti u prilogu članka, ili na službenoj mrežnoj stranici Grada Ljubuški.

Nevenko Barbarić | Gradonačelnik
Upozorenje

Kada komentirate - nastojte se držati teme, suzdržite se od korištenja uvredljivih izraza - sve se može napisati i na pristojan način. Ukoliko se ne slažete sa stavovima drugih komentatora, vrijeđanje na osobnoj razini nije rješenje - pokušajte argumentirano iznijeti svoj stav.

Komunikacija pri Internetu ima svoja pravila, stoga - svi uvredljivi i zlonamjerni, kao i komentari koji budu unešeni korištenjem velikih slova će biti uklonjeni. Uredništvo se ograđuje od svih neprimjerenih komentara, koje u pravilu uklanjamo, ali ako to propustimo, možete uklanjanje zatražiti putem Kontakt obrasca. Obavezno kopirajte vrijeme objave komentara, kako bi ga mogli razaznati. Također, pobrinite se da nam dostavite valjanu adresu e-pošte, na koju vas možemo kontaktirati. Ista će ostati tajna.

Budući da komentare provjerava automatski program, to je moguće da isti, istina rijetko, ne budu odmah objavljeni. U ovom slučaju vas molimo za razumijevanje i strpljenje, budući da će vaš komentar biti objavljen naknadno - Ne unosite isti komentar više puta - svi takvi će biti uklonjeni!.

Ukoliko ne unesete ime, biti ćete potpisani kao "Gost". Svoje korisničko ime možete zaštititi od zloporaba i lažnog predstavljanja ukoliko se registrirate.

Vodite računa o tome kako, iako ste anonimni, svojim komentarom predstavljate i sebe i Ljubuški, u cjelini.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni!

CAPTCHA
Ovaj upit služi kako bi onemogućili automatsko dodavanje "spam" komentara.
2
9
4
2

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari