Dodaj komentar

Revizija pokazala kontinuirane nezakonitosti u institucijama

ljubuski.info

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je financijsku reviziju 19 korisnika proračuna FBiH, u roku od 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvješća, od ukupno 83 planirane financijske revizije za 2018. godinu.

Ove revizije predstavljaju obvezne godišnje revizije i uključuju Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i 16 ministarstava. Ukupan proračun za 19 revidiranih korisnika proračuna FBiH iznosio je 2.705.942.544 KM, što predstavlja cca. 90 posto ukupnog proračuna Federacije BiH.

15 mišljenja bez kvalifikacije

Financijska revizija obuhvatila je reviziju financijskih izvješća, kao i reviziju usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija iskazanih u financijskim izvješćima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja.

U izvještćima o financijskoj reviziji, struktura danih mišljenja je sljedeća: za financijska izvješće dano je 15 mišljenja bez kvalifikacije, tri mišljenja s rezervom i jedno suzdržano mišljenje, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dana su četiri mišljenja bez kvalifikacije i 15 mišljenja s rezervom.

Većina utvrđenih nepravilnosti odnosi se na neusklađenost sa zakonima i drugim propisima koja se ponavljaju duži niz godina i za koja je potrebno poduzimanje mjera kako bi se osiguralo zakonsko, transparentno i efikasno upravljanje proračunskim sredstvima.

Najznačajniji nalaz iz izvršenih revizija odnosi se na nedovoljno transparentnu raspodjelu dijela tekućih transfera u iznosu od 256.492.030 KM. Veći broj subjekata kontinuirano vrši raspodjelu transfera bez primjene kriterija usvojenih odlukama Vlade FBiH ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega nije osigurana transparentnost prilikom bodovanja i odabira korisnika.

Neodgovarajući nadzor

Proračunski korisnici nisu vršili odgovarajući nadzor nad namjenskim utroškom realiziranih transfera, što je predviđeno zakonom. Transferi predstavljaju sva izvršena nepovratna davanja za tekuće svrhe koji se definiraju Zakonom o izvršavanju proračuna FBiH, čija je ukupna realizacija u 2018. godini iznosila 985.811.356 KM.

U okviru tekućih transfera raspodjela interventnih sredstava u iznosu od 1.035.171 KM, nije vršena isključivo za nepredviđene namjene, niti je vršena transparentno uz primjenu jasnih i mjerljivih kriterija.

Kontinuirano se ukazuje na to kako proračunski korisnici isplaćuju naknade zaposlenicima za rad u povjerenstvima za redovne poslove iz nadležnosti, te da na iste ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.

Proračunski korisnici su različito bilježili obveze po osnovu pravomoćnih sudskih presuda iz radnog odnosa, što je imalo za posljedicu neprikazivanje stvarnog stanja obveza po ovom osnovu. Trenutno su u Federaciji BiH obveze po ovom osnovu značajne i dodatno uvećane za sudske troškove i zatezne kamate.

Nije u skladu sa zakonom

Kod pojedinih korisnika koji raspolažu sa većim proračunskim sredstvima popis imovine, potraživanja i obveza nije izvršen u skladu sa zakonskim propisima. Neki proračunski korisnici imovinu (zgrade i poslovne prostore) su nastavili iskazivati u financijskim izvješćima bez odgovarajuće dokumentacije o vlasništvu, dok za dio iskazane imovine nisu u posjedu.

Registar proračunskih korisnika i dalje nije uspostavljen u skladu sa važećom zakonskom regulativom, što je utjecalo na planiranje i realizaciju sredstava za rad Parlamenta FBiH, predsjednika i dva potpredsjednika FBiH i kazneno popravnih zavoda u FBiH.

Pored neovisnog mišljenja revizora, u 13 izvješća skrenuta je pozornost na pitanja koja nisu utjecala na dana mišljenja, ali koja su značajna za informiranje korisnika financijskih izvješća.

Revidiranim proračunskim korisnicima za 2018. godinu dano je 305 preporuka koje imaju za cilj otkloniti utvrđene nepravilnosti, te preventivno djelovanje kako se iste ne bi ponavljale.

46 posto izvršenih preporuka

Praćenjem primjene preporuka iz 2017. godine i analizom mjera preuzetih na osnovu tih preporuka, utvrđeno je kakpo potpuno i djelomično postupanje po istim 46 posto, što još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini.

Sva izvješća objavljena su na web stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba. Za ostale revizije, izvješća će biti sukcesivno objavljeni po okončanju revizija.

Upozorenje

Kada komentirate - nastojte se držati teme, suzdržite se od korištenja uvredljivih izraza - sve se može napisati i na pristojan način. Ukoliko se ne slažete sa stavovima drugih komentatora, vrijeđanje na osobnoj razini nije rješenje - pokušajte argumentirano iznijeti svoj stav.

Komunikacija pri Internetu ima svoja pravila, stoga - svi uvredljivi i zlonamjerni, kao i komentari koji budu unešeni korištenjem velikih slova će biti uklonjeni. Uredništvo se ograđuje od svih neprimjerenih komentara, koje u pravilu uklanjamo, ali ako to propustimo, možete uklanjanje zatražiti putem Kontakt obrasca. Obavezno kopirajte vrijeme objave komentara, kako bi ga mogli razaznati. Također, pobrinite se da nam dostavite valjanu adresu e-pošte, na koju vas možemo kontaktirati. Ista će ostati tajna.

Budući da komentare provjerava automatski program, to je moguće da isti, istina rijetko, ne budu odmah objavljeni. U ovom slučaju vas molimo za razumijevanje i strpljenje, budući da će vaš komentar biti objavljen naknadno - Ne unosite isti komentar više puta - svi takvi će biti uklonjeni!.

Ukoliko ne unesete ime, biti ćete potpisani kao "Gost". Svoje korisničko ime možete zaštititi od zloporaba i lažnog predstavljanja ukoliko se registrirate.

Vodite računa o tome kako, iako ste anonimni, svojim komentarom predstavljate i sebe i Ljubuški, u cjelini.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni!

7
5
3
1

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Svi smo mi krvavi ispod kože Vera Soldo | Republika info
ljubuski.info
Postaje li Gabela obiteljska Troja? Homerolog, Krešo Vujević
ljubuski.info
Zatvoren krug propadanja Hrvata u BiH Višnja Starešina | Slobodna Dalmacija

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari