Dodaj komentar

Lju­bu­ški
1 Ali­lo­vić (Stan­ko) Sve­tli­slav 28/07/1955.; 2 Ali­lo­vić (Ju­re) Zdrav­ko 08/04/1963.; 3 Ba­bić (Ivan) Fi­lip 31/10/1953.; 4 Bar­ba­rić (Lu­jo) Ne­ven­ko 01/01/1961.; 5 Ba­ri­šić (Ivan) Stje­pan 03/01/1960.; 6 Be­bek (Lu­ka) Bran­ko 24/06/1968.; 7 Be­bek (Fra­njo) Ma­rio 09/05/1970.; 8 Be­bek (Ivan) Mi­le 08/01/1960.; 9 Bi­lić (Mir­ko) Mi­len­ko 07/11/1958.; 10 Bo­ras (Stan­ko) An­to 20/09/1962.; 11 Bo­ras (Pe­ro) Fra­njo 24/10/1957.; 12 Bo­ras (Kar­lo) Ivan 15/01/1968.; 13 Bo­ras (Ju­re) Zdrav­ko 14/10/1970.; 14 Brbić (Srec­ko) Ne­di­ljko 30/01/1970.; 15 Bu­no­za (Mi­lan) An­to 21/12/1961.; 16 Do­dig (Lju­bo) Jo­ško 27/01/1972.; 17 Ga­vran (Ma­te) Pe­ro 29/10/1957.; 18 Grba­vac (Ivan) Bran­ko 25/05/1960.; 19 Grba­vac (Lu­ka) Ivi­ca 04/02/1963.; 20 Grba­vac (Pe­ro) Ju­re 01/10/1957.; 21 Grba­vac (Ma­te) Mi­ro­slav 26/02/1952.; 22 Grgić (Mir­ko) Bran­ko 23/10/1953.; 23 Grgić (Slav­ko) Že­ljka 19/09/1973.; 24 Gri­zelj (Ili­ja) Ivan 09/10/1973.; 25 Her­ceg (Vin­ko) Dra­go 31/10/1954.; 26 Her­ceg (Dra­gu­tin) Srec­ko 05/01/1970.; 27 Her­ceg (An­to) Ti­ho­mir 02/08/1975.; 28 Her­ceg (Bran­ko) Vin­ko 18/03/1968.; 29 Ilić (Jo­zo) Ivan 04/11/1967.; 30 Je­la­vić (Fra­no) Mar­ko 10/01/1966.; 31 Je­li­ćić (Goj­ko) Bo­ri­slav 18/01/1966.; 32 Ke­ža (Mir­ko) Žar­ko 01/12/1954.; 33 Kra­lje­vić (Ivan) Jo­zo 03/05/1960.; 34 Kra­lje­vić (Zvon­ko) Kre­šo 21/02/1952.; 35 Kra­lje­vić (Lu­ka) Že­ljko 01/01/1953.; 36 Lu­čić (Da­ni­lo) Zden­ko 17/09/1967.; 37 Ma­jić (Augus­tin) Da­rio 01/02/1973.; 38 Ma­jić (An­to) Pe­tar 22/03/1965.; 39 Maj­sto­ro­vić (Mla­den) Že­ljko 29/09/1965.; 40 Mar­kić (Vin­ko) Kre­šo 09/08/1967.; 41 Me­dić (An­to) Jo­zo 03/01/1962.; 42 Mi­ku­lić (Ma­to) Mir­ko 13/05/1963.; 43 Mi­še­tić (Stan­ko) Dra­gan 15/11/1969.; 44 No­sić (Mi­le) Ivi­ca 10/10/1964.; 45 Pa­ra­džik (Lju­bo) Stan­ko 16/04/1964.; 46 Pa­vlak (Stan­ko) Mi­lan 07/10/1959.; 47 Pa­vlo­vić (Slav­ko) Ivan 15/02/1956.; 48 Pa­vlo­vić (Ju­re) Že­ljko 07/09/1966.; 49 Po­kraj­čić (An­te) Vin­ko 14/07/1958.; 50 Prlić (Mir­ko) Ivan 13/02/1966.; 51 Ra­spu­dić (Ru­dolf) Ivan 08/08/1966.; 52 Ra­spu­dić (Ma­te) Mir­ko 02/12/1962.; 53 Ra­še (Dra­go) Ra­de 18/07/1961.; 54 Rup­cić (Bla­go) Mi­ro­slav 20/09/1965.; 55 Sa­bljić (Fer­do) Ma­rin 05/11/1961.; 56 Su­šac (An­to) Jo­sip 14/02/1964.; 57 Ta­bur (Ni­ko­la) Dra­žan 09/03/1973.; 58 To­lić (Ju­re) Mi­lan 01/01/1960.; 59 Tolj (Ma­te) Kre­ši­mir 01/02/1966.; 60 To­mić (Ju­ro) Ka­ti­ca 26/08/1954.; 61 To­mić (Ma­ri­jan) Mi­ro 08/11/1959.; 62 To­mić (Lu­do­vik) To­mo 02/02/1959.; 63 Ve­gar (Ru­do) Ma­ru­jo 28/01/1969.; 64 Ven­cel (Jer­ko) To­mas 01/09/1956.; 65 Vršti­ca (Ni­ko­la) Že­ljko 10/10/1962.; 66 Vu­kšić (Mi­ljen­ko) Mla­den 02/07/1972.; 67 Vu­čić (Dra­go) An­to 04/03/1964.; 68 Vu­čić (Goj­ko) Da­vo­rin 08/01/1966.; 69 Za­dro (Jo­zo) Sti­pi­ca 05/11/1971.; 70 Zov­ko (Ju­re) Do­mi­nik 30/11/1965.; 71 Ši­ljeg (Fra­njo) Že­ljko 14/05/1960.; 72 Ši­mić (Fra­no) Kre­šo 03/01/1956.; 73 Ši­mić (Stan­ko) Mi­lan 22/10/1937.; 74 Ši­mic (Zvon­ko) Mla­den 11/08/1959.; 75 Ši­mu­no­vić (Ja­kov) Zden­ko 05/10/1958.; 76 Šo­šic (Stje­pan) Fra­no 08/09/1967.; 77 Šu­melj (An­te) Mi­lan 13/08/1962.; 78 Šu­melj (An­te) To­mi­slav 29/01/1961.; 79 Šu­njić (Kar­lo) An­to 22/03/1969.; 80 Ću­tuk (Grgo) Zla­ten­ko 10/01/1958.; 81 Čo­lak (Slav­ko) An­džel­ko 01/08/1960.; 82 Čo­lak (Fra­njo) Ivan 28/11/1959.; 83 Cur­lin (An­to) Zvon­ko 08/02/1964.; 84 Ču­va­lo (Mir­ko) An­to 19/11/1959.; 85 Ču­va­lo (An­to) Vin­ko 02/05/1955.

Upozorenje

Kada komentirate - nastojte se držati teme, suzdržite se od korištenja uvredljivih izraza - sve se može reći i na pristojan način.
Svi neprikladni komentari će biti uklonjeni!

Komunikacija pri Internetu ima svoja pravila, stoga - svi komentari koji budu unešeni nepriklanim korištenjem velikih slova će biti uklonjeni.

Budući da komentare provjerava automatski program, to je moguće da isti, istina rijetko, ne budu odmah objavljeni. U ovom slučaju vas molimo za razumijevanje i strpljenje, budući da će vaš komentar biti objavljen naknadno - Ne unosite isti komentar više puta.

Ukoliko ne unesete ime, biti ćete potpisani kao "Gost". Svoje korisničko ime možete zaštititi od zloporaba i lažnog predstavljanja ukoliko se registrirate.

5
2
2
7

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto