Dodaj komentar

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP "Parkovi" d.o.o Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 8. Zakona o javnim poduzećima ("Službene novine Federacije BIH",broj 8/05) te članka 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima F BIH(" Službene novine Federacije BIH" broj 34/03)članka 25. Statuta JP "Parkovi" d.o.o Ljubuški i Odluke Nadzornog odbora poduzeća od 25.08.2015 godine, broj: 619/15, Nadzorni odbor objavljuje:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP "Parkovi" d.o.o ljubuški

 1. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP"Parkovi"d.o.o Ljubuški.
 2. Opis pozicije:
  Voditi poslovanje Javnog Poduzeća , organizirati i rukovati procesom rada i poslovanjem Javnog poduzeća,izvršavati odluke Skupštine,starati se o vođenju poslovnih knjiga i financijskih izvješća,zasnivati radni odnos s uposlenicima i odlučivati o pravima uposlenih, te u svezi s tim donositi potrebne odluke, izvješćivati Nadzorni odbor na zahtjev Nadzornog odbora, provoditi Etički kodeks, izrađivati i nadzirati realiziranje planova poslovanja ,izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu važećih zakona i propisa o postupku nabavki , pripremati prijedloge o raspodjeli profita , upošljavati i otpuštati uposlenike, sukladno postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnicima te važećim zakonima, dosljedno provoditi Etički kodeks u Javnom poduzeću,osigurati da sve odgovorne osobe postupaju sukladno Etičkom kodeksu,tako što će protiv osoba koje krše navedeni kodeks provesti stegovni postupak, obavljati i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu. Mandat ravnatelja JP"Parkovi"d.o.o Ljubuški je 4(četiri)godine.
 3. Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:
  • a.) Opći uvjeti
   • da je državljanin BIH.
   • da je stariji od 18 godina na dan imenovanja.
   • da se na njega ne odnosi član IX.1.Ustava BIH.
   • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini(bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije.
   • da nije u sukobu interesa u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH.
   • da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od 5 godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne.
  • b.) Posebni uvjeti
   • da ima Visoku stručnu spremu (najmanje 7 stupanj ili završen ciklus diplomskog studija koji je vrednovan s 300 ECTS bodova).
   • da ima najmanje tri(3)godine radnog iskustva nakon stjecanja VSS spreme.
 4. Potrebni dokumenti
  • Prijava kandidata mora sadržavati kratak životopis ,adresu i kontakt telefon.
  • Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta.
  • Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni ili ovjerena preslika(ne stariji od tri(3) mjeseca).
 5. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
  • uvjerenje o državljanstvu.
  • ovjerenu presliku diplome.
  • dokaz o radnom iskustvu.
  • ovjerenu izjavu da se protiv njega ne odnosi član IX Ustava BIH (da nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju).
  • ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BIH periodu od 3(tri) godine prije objave natječaja.
  • ovjerena izjava da nije u sukobu interesa u smislu člana 5.Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima.
  • ovjerena izjava od nadležnog tijela da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup u periodu od 5 godina od pravomoćne presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne.

Natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja u Službenim novinama Federacije BIH i Večernjem listu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Prijava se dostavlja sa naznačenom adresom Nadzornom Odboru sa svom potrebnom dokumentacijom i putem pošte s naznakom:

"Prijava za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ne otvarati"
na adresu JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

NAPOMENA:
Natječaj je objavljen 2. rujna u Večernjem listu a i na mrežnoj stranici JP Parkovi d.o.o. Ljubuški.


Kao što je i do sada, gotovo pa postalo pravilo, u kuloarima se već špekulira informacijom kako će na natječaju pobijediti Vedran Markotić, što su potvrdili i pojedinci upućeni u situaciju.

Nadamo se kako će na špekulacijama i ostati.

Upozorenje

Kada komentirate - nastojte se držati teme, suzdržite se od korištenja uvredljivih izraza - sve se može napisati i na pristojan način. Ukoliko se ne slažete sa stavovima drugih komentatora, vrijeđanje na osobnoj razini nije rješenje - pokušajte argumentirano iznijeti svoj stav.

Komunikacija pri Internetu ima svoja pravila, stoga - svi uvredljivi i zlonamjerni, kao i komentari koji budu unešeni korištenjem velikih slova će biti uklonjeni. Uredništvo se ograđuje od svih neprimjerenih komentara, koje u pravilu uklanjamo, ali ako to propustimo, možete uklanjanje zatražiti putem Kontakt obrasca. Obavezno kopirajte vrijeme objave komentara, kako bi ga mogli razaznati. Također, pobrinite se da nam dostavite valjanu adresu e-pošte, na koju vas možemo kontaktirati. Ista će ostati tajna.

Budući da komentare provjerava automatski program, to je moguće da isti, istina rijetko, ne budu odmah objavljeni. U ovom slučaju vas molimo za razumijevanje i strpljenje, budući da će vaš komentar biti objavljen naknadno - Ne unosite isti komentar više puta - svi takvi će biti uklonjeni!.

Ukoliko ne unesete ime, biti ćete potpisani kao "Gost". Svoje korisničko ime možete zaštititi od zloporaba i lažnog predstavljanja ukoliko se registrirate.

Vodite računa o tome kako, iako ste anonimni, svojim komentarom predstavljate i sebe i Ljubuški, u cjelini.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni!

CAPTCHA
Ovaj upit služi kako bi onemogućili automatsko dodavanje "spam" komentara.
4
1
4
8

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari