Što je s ostalih 47.000 međugorskih ukazanja?

ljubuski.info

Izjava-intervju nadbiskupa varšavsko-praškog mons. Henryka Hosera, posebnog izaslanika pape Franje za Međugorje, kako bi ukazanja, točnije prvih sedam ukazanja Gospe vidiocima, mogla biti priznata od Svete stolice, naišla je na oduševljenje među poklonicima i hodočasnicima u ovo malo hercegovačko mjesto.

Iz Mostarsko-duvanjske biskupije još se nisu oglasili po ovom pitanju, no sudeći prema tematici i neslužbenim najavama, njihova reakcija uskoro će uslijediti.

Otvaraju se brojna 'opasna' pitanja

Istup mons. Hosera, osim vrlo važne najave, nosi i vrlo važna pitanja na koja će biti teško naći odgovor. Jedno od njih je i sljedeće: Ukoliko ukazanja budu priznata samo djelomično i to prvih sedam, što s više od njih 47.000 koji su se, prema kazivanjima vidioca, dogodila poslije, te što će to značiti za samu vjerodostojnost samih vidioca za koje je utvrđeno da su posve psihički i mentalno zdrave osobe?

Također, s obzirom da se tvrdi da se sedmog dana Gospa ukazala i samom tadašnjem župniku fra Jozi Zovki, i to bi moglo biti još jedno od otvorenih pitanja.

Analizirajući prvih sedam ukazanja, dolazi se do zaključka o samo tri Gospine poruke: Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi!; Neka svećenici čvrsto vjeruju i neka čuvaju vjeru naroda! i Neka se narod moli i čvrsto vjeruje!. Znači li to da će sve ostale poruke izrečene do danas, biti smatrane neautentičnima?

Brojnost hodočasnika nije zanemariva u konačnoj odluci

Mons. Hoser podnio je papi Franji vrlo pozitivno izvješće o pastoralnoj situaciji u Mostaru, a u intervjuu za poljsku Katoličku informativnu agenciju (KAI) ipak je odgovorio i na pitanje o eventualnom, konačnom i službenom priznanju ukazanja Gospe u Međugorju.
Sve ukazuje na to da će ukazanja biti priznata, možda već ove godine. Ne zaboravimo da je Kongregacija za nauk vjere predala cijelu dokumentaciju Državnom tajništvu Svete Stolice koja sada radi na tome. Konkretno govoreći, moguće je priznanje prvih sedam ukazanja, onako kako je to predložila komisija kardinala Carmilla Ruinija. Teško da se može dogoditi drukčija odluka jer je nemoguće da bi šestoro vidioca lagalo 36 godina. To što govore je smisleno. Nema među njima ljudi koji imaju nekakvih psihičkih problema, kazao je mons. Hoser za poljsku Katoličku informativnu agenciju.

Za podsjetiti je i na izjavu kardinala Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregacije za nauk vjere iz travnja ove godine, također danu za Katoličku informativnu agenciju Poljske biskupske konferencije.
Da bi se utvrdila vjerodostojnost međugorskih ukazanja, treba počekati još dugo vremena. Međutim, Kongregacija za nauk vjere zainteresirana je za vjerodostojnost navodnih Gospinih ukazanja u tome mjestu, ispitujemo vjerodostojnost njegovih poruka, kako bi se predložili rezultati našega rada Svetom Ocu, da on odluči i presudi o njihovoj istinitosti, kazao je kardinal Gerhard Ludwig Müller.

Kardinal Müller je priznao značaj broja hodočasnika u Međugorju te je kazao da je veliko mnoštvo vjernika previše fascinantno u Međugorju, tako kao da budućnost i dobro Crkve ovisi o do sada pretpostavljenoj istini ukazanja i porukama koje u sebi nose. Za sada moramo zauzeti odmak od takva stajališta, čak i kada bi bila priznata Gospina ukazanja, kao što se dogodilo u slučaju Lurda i Fatime. Zapravo, ne trebamo novih objava, kao dodatak ili nadopunu onoj Objavi koja nam je u potpunosti i cjelovito dana u Isusu Kristu. Privatne objave mogu biti samo proročki prilog, sredstvo izazova koje nam postavlja Evanđelje, kazao je kardinal Müller.

Zagovornici i kontroverze

Dok jedni dijele oduševljenje mogućim priznanjem Međugorja, drugi dvojbu, a treći pitanjima bi li priznanje samo sedam prvih ukazanja više naštetilo nego koristilo Međugorju, pojedini smatraju da priznanje Međugorja "guraju" i jaki ekonomski talijanski lobiji koji imaju razgranat biznis upravo zahvaljujući Međugorju.

Dok se konačna odluka željno očekuje, statistički podatci o broju podijeljenih hostija pokazuju da je 2015. godine podijeljeno 1.800.400, a prošle 1.656.800. Mnogi drže da je ovaj pad, skoro 150.000 manje, posljedica vrlo kritičkih izjava pape Franje kako Gospa nije ravnateljica poštanskog ureda koji šalje poruke.

I iz Turističke zajednice HNŽ-a potvrđuju kako se u posljednjih nekoliko godina bilježi pad broja hodočasnika iz Italije, ali da su i dalje upravo oni najbrojniji gosti.

Međugorje i dalje ostaje jedna od najvećih misterija, a što će donijeti eventualno priznanje tek će se vidjeti.

Ovo je prvih sedam ukazanja Gospe u Međugorju

Udruga Međugorje - MIR jedna je od brojnih koji su detaljno prenijeli događanja i svjedočanstva prvih sedam ukazanja, a koja bi, po riječima mons. Hosera trebala biti i službeno priznata. Pitanje je kako će se Vatikan odrediti prema više od 47.000 ukazanja i skoro isto toliko poruka.

Prvi dan

Sve je počelo 24. lipnja 1981. godine oko 18 sati. Tada djeca Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović, na predjelu zvanom Podbrdo (na brdu Crnica), vidjeli su divnu, mladu ženu s djetetom u naručju. Taj put im ona nije ništa rekla, nego je samo rukom davala znak da joj se približe. Ali oni, iznenađeni i prestrašeni, nisu joj ipak pristupili bliže, iako su odmah pomislili da je to Gospa.

Drugi dan

Drugog dana, 25. lipnja 1981. djeca su, po dogovoru, opet u isto vrijeme pošla prema mjestu gdje im se prethodnog dana ukazala Gospa, u nadi da će je opet vidjeti. I odjednom je bljesnulo svjetlo. Djeca su ugledala s njim i Gospu, ali bez djeteta u rukama. Bila je neopisivo lijepa, radosna i nasmijana. Rukama im je davala znak da joj se približe. Djeca su se ohrabrila i došla do nje. Odmah su pala na koljena i počela moliti Oče naš, Zdravo Mariju i Slava Ocu. I Gospa je s njima molila, osim "Zdravo Marijo". Poslije molitve počela je razgovarati s djecom. Ivanka ju je najprije upitala za svoju majku, koja je neka dva mjeseca prije toga umrla. A Mirjana je tražila od Gospe neki znak da se vidi da djeca ne lažu i da nisu luda, kako su poneki na njih potvarali.

Gospa je na kraju otpustila djecu riječima: Zbogom, anđeli moji! Prije toga, na pitanje djece hoće li im se opet sutra ukazati, odgovorila je potvrdno naklonom glave.

Cjelokupan taj prizor bio je, po svjedočanstvu djece, neopisiv. Toga dana, od djece koja su prethodnog dana vidjela Gospu, nisu bili na Brdu ukazanja Ivan Ivanković i Milka Pavlović. Umjesto njih došli su Marija Pavlović i Jakov Čolo. Otada se tim šestorma djece, po njihovu svjedočanstvu, Gospa redovito ukazuje. A Milka Pavlović i Ivan Ivanković, koji su bili prvog dana s ostalim vidiocima, više je nikad nisu vidjeli iako su se poslije priključivali ostalim vidiocima u želji opet je vidjeti.

Treći dan

Dana 26. lipnja 1981. djeca su jedva dočekala ono isto vrijeme, oko 18 sati, kad im se Gospa prije ukazivala. Pošla su opet prema istom mjestu, da se s njom sretnu. Bila su vrlo radosna, ali je ta radost bila malo pomiješana sa strahom zbog nesigurnosti što će sve od toga biti. Unatoč svemu tome, djeca su osjećala da ih neka nutarnja sila privlači Gospi.

Ubrzo je, dok su djeca još bila na putu, triput bljesnulo svjetlo. To je i njima i ostalima, koji su ih pratili, bio znak gdje je Gospa. Taj se put ukazala nešto naviše nego prijašnjih dana. U to je jedan čas Gospe nestalo. Ali, kad su djeca počela moliti, ona se ponovno pojavila. I tada je bila divna, vedra, vesela i nasmijana.

Još na polasku od kuće, na poticaj starijih žena, jedan je čovjek iz pratnje, koja se s djecom uputila na mjesto ukazanja, ponio sa sobom blagoslovljene vode, da bi djeca njome poškropila prikazu i tako se osigurala od sotone. Kad su bili s Gospom, Vicka je uzela te vode i njome je poškropila govoreći: Ako si Gospa, ostani s nama; ako nisi, idi od nas!
Gospa se na to samo nasmiješila i ostala s djecom. Tada ju je Mirjana još upitala kako joj je ime, a ona je odgovorila: Ja sam Blažena Djevica Marija.

Toga istog dana, na silasku djece s Podbrda, Gospa se još jednom ukazala, ali samo Mariji, i rekla: Mir, mir, mir - i samo mir! Iza nje je bio križ. Uz to je kroz plač dvaput ponovila: Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi!
To mjesto nalazi se otprilike na polovici puta uspinjanja prema mjestu ukazanja.

Četvrti dan

Dana 27. lipnja 1981. Gospa se ukazala djeci triput. I tom su je prilikom štošta pitala, a ona je odgovarala. Za svećenike je rekla: Neka svećenici čvrsto vjeruju i neka čuvaju vjeru naroda! I opet su je Mirjana i Jakov molili da ostavi kakav znak, jer se počelo pronositi da su djeca lažljivci i drogeraši. Gospa im je na to odgovorila: Vi se ništa ne bojte!

Na pitanje, pred rastanak, hoće li opet doći, Gospa je naklonom glave rekla da hoće. Na silasku s Podbrda još se jednom ukazala i potom se rastala s djecom riječima: Zbogom, anđeli moji! Pođite u miru!

Peti dan

Dana 28. lipnja 1981. već izrana počeo se skupljati silan svijet sa svih strana. Do podne iskupilo se kojih petnaest tisuća ljudi. Toga istog dana župnik fra Jozo Zovko ispitivao je svu djecu o svemu što su vidjela u tih nekoliko prošlih dana.

U uobičajeno vrijeme Gospa se opet ukazala. Djeca su s njom molila, a potom su je pitala za neke stvari. Vicka ju je, na primjer, upitala: Gospe moja, što želiš od nas? i Gospe moja, što ti želiš od naših svećenika?, a ona je odgovorila: Neka se narod moli i čvrsto vjeruje! A glede svećenika, odgovorila je neka čvrsto vjeruju i neka drugima u tome pomažu.

Toga je dana Gospa više puta dolazila i odlazila. Jednom prilikom upitala su je djeca zašto se ne bi ukazala u župnoj crkvi gdje je sav svijet može vidjeti. Ona je na to odvratila: Blago onima koji ne vidješe, a vjeruju!

Iako je dan bio sparan, a svijeta, koji je s različitim pitanjima navaljivao, puno, djeca su se osjećala kao u raju.

Šesti dan

Dana 29. lipnja 1981. djeca su bila odvedena u Mostar na liječnički pregled, i nakon ispitivanja proglašena zdravom. Glavna je liječnica tada izjavila: Nisu luda djeca, nego je lud onaj koji ih je ovamo doveo.

Svijeta je toga dana na Brdu ukazanja bilo više nego ikada. A čim su djeca došla na uobičajeno mjesto i počela moliti, odmah im se Gospa ukazala. Tom prilikom ona je pozvala sav svijet na vjeru: Neka narod čvrsto vjeruje i neka se ničega ne boji!

Toga je istog dana i liječnica, koja je pratila djecu i promatrala ih za vrijeme ukazanja, zaželjela da se dotakne Gospe. I kad je, po uputi djece, svojom rukom dohvatila njezino rame, osjetila je kako kroz nju prolaze neki trnci. To je ona, koja je inače nevjernica, sama poslije priznala i nadodala: Ima tu nešto čudno!

Na taj isti dan Gospa je čudesno ozdravila jedno dijete, Danijela Šetku, koje su roditelji donijeli i molili da ga ozdravi. Ona je to obećala, ali pod uvjetom da se roditelji mole, poste i čvrsto vjeruju. Na to je dijete ozdravilo.

Sedmi dan

Dana 30. lipnja 1981. dvije su djevojke predložile djeci da ih izvedu autom nekamo u šetnju, a zapravo su ih htjele odvesti daleko od mjesta ukazanja i zadržati dok ne prođe vrijeme ukazanja. Međutim, iako su djeca bila daleko od Podbrda, ona su, u uobičajeno vrijeme ukazanja kao po nekom nutarnjem nagovoru, zatražila da iziđu iz auta. I čim su izišla i pomolila se, Gospa im je s brda ukazanja, udaljenog više kilometara, došla u susret i s njima je molila sedam Očenaša… Tako varka tih djevojaka nije uspjela. Brzo poslije toga policija je počela ometati dolazak i djeci i narodu na Podbrdo, na mjesto ukazanja. Djeci, a poslije ni svijetu, nije više bilo dopušteno onamo dolaziti. Ali Gospa im se i dalje ukazivala na skrovitim mjestima, u njihovim domovima i u polju. Djeca su se već ohrabrila, otvorenije razgovarala s Gospom i rado slušala njezine savjete, opomene i poruke. Tako je to trajalo sve do 15. siječnja 1982.

U međuvremenu župnik je počeo hodočasnike svraćati u crkvu da bi sudjelovali u molitvi krunice i slavljenju Euharistije. I djeca su dolazila i predmolila krunicu. I tu im se Gospa ukazivala nekoliko puta. I sam je župnik fra Jozo Zovko jednom, u vrijeme molitve krunice, vidio Gospu i taj čas prekinuo molitvu i spontano nastavio s pjesmom "Lijepa si, lijepa, Djevo Marijo". Cijela je Crkva primijetila da se s njime nešto neobično događa. Poslije je i sam potvrdio da je tom prilikom zbilja vidio Gospu. I on, koji je sve dotle bio ne samo sumnjičav, nego i protiv glasova o ukazanjima, postao je njihov pobornik, što je naknadno posvjedočio i zatvorom.

V. Herceg | Dnevni list

Glas naroda

Ne zaboravimo: Nebo je šutljivo, nije brbljivo, ne govori banalnosti. Istina, dragi Bog dopusti – osobito u teškim vremenima – posebne zahvate, ali potom i pokaže da su to njegovi zahvati.
Na koncu, iz Svetog pisma znamo da je Presveta Djevica bila šutljiva, bila je žena od malo riječi.

Sljedeći tekst je uzet iz Nono sermone sulla Visitazione svetog Bernardina Sijenskoga (1380.-1444.), propovijedi koja se navodi prigodom blagdana Bezgrješnog Srca Marijina (22.kolovoza) u pretkoncilskom časoslovu:

„Tako, iz dubine ovoga srca, kao da dolaze iz posude za žar božanskoga žara, Djevica, puna sreće izreče divne riječi, odnosno pune žarke ljubavi. Kao što iz suda punog najboljega vina može poteći samo najbolje vino, kao što iz vrele posude za žar može izići samo najživlji plamen, tako od Majke Kristove može doći samo riječ velike ljubavi i najvećeg žara za Boga. Ova Majka i Učiteljica puna mudrosti ŽENA JE OD MALO RIJEČI; ali njezine su riječi solidne i pune smisla. Sveto pismo nam prenosi samo SEDAM RIJEČI koje je izrekla Blažena Majka Kristova; one su divote mudrosti i snage; po njima se na mističan način pokazuje sedmostruka milost koje je bila puna. Ona govoraše samo dva puta s anđelom; dva puta također i s Elizabetom, dva puta sa svojim Sinom, jedanput u Hramu, a drugi put na svadbi; jedanput sa poslužiteljima. I svaki put je izgovorila SAMO MALO RIJEČI. Ali kada je uzela riječ da bi hvalila Boga i iskazala mu hvalu, kada je rekla“ Veliča duša moja Gospodina“ govorila je obilno. A to stoga jer se Ona obratila ne čovjeku, nego Bogu.“

Neke norme za razlikovanje

„Sljedeće norme su ponuđene kao smjernice duhovnicima u razlikovanju duhova, kad su posrijedi objave i proročanstva.

1. Bilo koja objava protivna dogmi ili moralu mora se odbaciti kao lažna. Bog ne proturječi sebi.
2. Bilo koja objava suprotna zdravu nauku teologa ili ukazuje na razrješenje nekog predmeta među teološkim školama duboko je sumnjiva.
3. Ako je jedan ili drugi detalj ili slično u objavi lažan, nije nužno odbaciti cijelu objavu, ostatak može biti autentičan.
4. Činjenica da se proročanstvo ispunilo nije sama po sebi konačan dokaz da je objava od Boga; to bi mogao biti prirodni slijed stvari ili rezultat višega prirodnog znanja na strani vidioca.
5. Objave koje se tiču znatiželjnih ili beskorisnih stvari trebalo bi odbaciti kao nebožanske. Isto treba reći o onima koje su detaljne, duge i ispunjene viškom dokaza i razloga. Božanske su objave općenito kratke, jasne i precizne.
6. Osobu koja prima objavu treba ispitati pozorno, posebno o temperamentu i karakteru. Ako je osoba ponizna, dobro uravnotežena, diskretna, očito napredna u krjeposti, u dobru mentalnom i fizičkom zdravlju, postoji dobar razlog za nastavak i ispitivanje same objave. Ali ako je osoba iscrpljena pretjeranim mrtvljenjima, pati od živčane potištenosti, prolazi kroz razdoblja velikih iscrpljivanja ili velikih depresija, ili je pohlepna obznaniti objavu, postoji temelj za ozbiljnu sumnju.

Blažena Djevica Marija vođena Duhom Svetim došla je čistim srcima za spas svijeta i čovječanstva.
Čista i tvrda vjera spasava.
Živjeti živu vjeru nije ispit nego spoznaja traume veće mnogi osjetili u majčinoj utrobi nego poslije završenoga fakulteta.
Što se tjeskobno brinete za dugogodišnja ukazanja vi pojedini da vas Blažena Bogorodica vodi za lijevu ruku vaša bi desnica unju sumnjala.
Čovjek je slab koliko su njegove sumnje jake grijeh preovladava ako mu osoba to dopusti.
Blažena Gospe svojim nas plaštom zaogrni.
Uključite internet televiziju otvorite novine uzmite djeci slatkiš ili bilježnicu pogledajte te slike i reklame-vidjećeš dokle si došao i gdje si djete dogurao ti savjesni roditelju kakvo ćeš unuče dobiti čemu ćeš se čuditi hoćeš li biti In i Cul.
Tko si da kritičar budeš Duhu Svetom dokle si dogurao širi vjeru svojih otaca ne uzimaj sebi za pravo ako ti nije povjereno i dato.

Kolo vodi Radoje, jedite vnago sve troje.

postade gospa privatna prhija nekih sarlatana..a hrvati postadoshe turisti za dvi nedilje dolaska na njeno brdo
obespravishe se i raselishe hrvati
opet se prodaju kerefeke po isti nacin

vichi kceri jeruzalemska reci istinu svome hrvattskom puku

Isus Krist je sa svojim pukom koji nezna tko je Isus Krist.

Rekli su vam mjenjajte se.
Bog je isti jucer danas i sutra.

ako su samo sedam ukazanja vjerodostojni
a sva ostala ukazanja lažni
kako će se mđugorje svetištem proglasiti
kada nesluži bogu već sotoni
izbjeglica naglas razmišlja
sa ovo malo mozga ali svoga
jel tak il ne tak fratrine i vračare

Its written long time ago 2000 years ago ''be ready night by night day by day'' whats will be happen.
Pisano je prije 2000 tisuche godina budite spremni dan i noch sto ce se dogoditi.

Svasta se pise o medjugorskim ukazanjima . Iz "komentara" se jedino moze zakljuciti da njihovi autori ne znaju o svojoj vjeri nista !.... Oce nas , Zdravo-Mariju i slava ocu i , mozda , Virovanje - i to je sve !...
.
Prvo , svakodnevna ukazanja u Medjugorju - uopste nisu jedinstven slucaj . U Francuskoj se , kako
je bilo najavljeno , Gospa ukazala u ND de LO ( Laus ) , i ukazivala se svaki dan sesnaestogodisnjoj djevojcici , sve do njenih 76 godina . Vatikan je odbijao priznati to ukazanje , jer nije bilo dovoljno prilozenih dokaza za to , i to punih 364 godine ( tristo sezdeset i cztiri ) , a onda je ukazanje , konacno , priznato 2.005.
.
Interesantno je napomenuti , da nepriznavanja - kojih je bilo cak 29 , nisu uticala na posjetu hodocasnika . Danas je to hodocasno mjesto u Francukoj posjeceno , po prilici isto - kao i u vrijeme kad nije bilo priznato . Prema tome , cak ni priznanje od Vatikana nije obaveza za vijernike da to vjeruju . Ako , naprimjer , kazete sveceniku na ispovijedi da Vi ne vjerujete da se Gospa pojavila u LURDU , iako je to priznato od VATIKANA - SVECENIK CE VAM RECI DA TO - NIJE GRIJEH !...Eto samo - jedan primjer - "o prvih sedam" , ili svim ukazanjima u Medjugorju !...

Koliko nas sotonisti i njihovi agenti napadaju da nije bilo Boga i vjere davno bi bili mrtvi.
Kolko su jadnih proroka pozatvarali i poubijali a moderne diplome prpglasile ludim?
Zivot ide dalje a nishta neche biti izostavljeno sve sto je pisano ako se svijet nebude molio.
Modrna sredstva se posprdano sluze medijskim putem i tehnologijom a i sa oltara da nemeresh da povjerujesh.
Otkloniti sva sredstva koja ste proizveli za unishtenje svijeta a da se svaki put spomone da to bog cini.
Nije a zashto bi to Stvoritelj neba i zemlje cinio.

Da mene napadaju stalno..prvi put sam doshla u medjugorje onda kada sam zatrazila podrshku od svecenika i preko njega od biskupa za pitanja crkve i politike tocno sam znala gdje boli i gdje je veza a da nisam znala kako..eto..pa kad vas duh svetosti i potlacenosti i zalosti povede onda pronadjesh i da neznash da je tako.
Svecenik i moji prijatelji ushli su u crkvu na misu, mene je neshto zanilo..ja sam se uputila na malo brdo 15 minuta pjeshke slijedila sam spontano kolonu hodocasnika i na pola puta pitam sebe zashto propushtam svetu misu jer je vrlo rijetko nikad nisam propushtala i bilo mi je mnogo zao ali sam osjecala da me neshto vodi a nevidim da mogu rechi da neshto vidim.
Tu sam nashla molitelje ispred kriza od granja i kako kupe u kesice crvenu zemlju i kamenciche da ponesu kuchi a ja sam bila ljuta zbog toga, zatim oni su se drzali za ruke i molili a ja ne..ja sam sklopila ruke i stala po strani i molila za njih jer se kod nas moli postarinski sklopljenih ruku dok svecenici drze rasirene ruke kad mole.
Ucinilo mi se samo nekih 30 minuta da sam tu i krenula sam nazad ..a kad sam stigla pred crkvu svega udaljenu 15 ili 39 minuta vec je bilo 6 sati navecer..cudno..gdje sam bila..sta sam radila a da se nesjecam osim onih koji su molili na tom brdu.
Gdje si ti upitao je svecenik..vec pocimlje druga misa ..stoj blize oltara i onda kad zavrshi idemo kuchi.
Gje sam bila od 12-6 navecer neznam ali se sjecam molitve i onih koji su bili sa mnom.

Nikad nisam imala kontact sa Medjugorskim svecenicima niti sam razgovarala sa njima o bilo cemu niti sam se ispovidila u Medjugorju, molila jesam i poslije toga dosla sam samo dva puta.
Iako sam rodjena svega 33 km daleko od Medjugorja.
Drugi put su mi bili interesantni susreti molitve za bolesnike opet smo doshli sa istim svecenikom a ja opet nisam ushla u crkvu jer za nas male potishtene i potlaceno opet nikad nema mjesta ..bilo je ih oko 5 tisucha tada..rekoh hajde ti pope da govorish misu a ja cu ovdje ispred crkve i sjedoh pored jedne bolesnice sa 27 godina a otpushtena iz ljubljanske bolnice jer su je otac i bracha lijecili dosta dugo i nosali iz bolnice u bolnicu iz crkve u crkvu i po svetishtima da se izlijechi.Imala je lijepu zutu haljinu a bila je blijeda i slaba nije mogla na nogama imala je epilepsiju i stalno je pjenila na ustima..oko njenog prsluka majka joj je stavila svete mochi i malo krshtene soli kao znak protekcije od zlih ociju.
Rekli su nam molite se ..krunicu..i nitko nije zelio prvi te tako jedna starija zena i ja zapocele smo molitvu..zatim culi smo preko zvucnika da se i misa moli ..za bolesnike ali casne sestre koje su bile prisute oko nas rekle su molite i neprestanite sa molitvom.
Dok se dizalo krv i vino svete Euharistije..djevojka je ispruzila ruke prema nama i rekla dignite me..neshto je doshlo meni i stavilo ruku na ene i ishcupalo iz mene svu moju bol..ja idem prema oltaru da se zahvalim bogu..ustala je i krenula izmedju naroda ..no prije oltara svecenici i casne sestre su je zaustavile i povele u nekom suprotnom smijeru.Tocno znam da je djevojka ozdravila..i josh to znam da je te nochi na toj misi josh jedna djevojka ozdravila.
Otac joj je pokazivao dokumentaciju iz svih bolnica a vjernici koji su tu bili prisutni vidjeli su svojim ocima.Amen

''Ustani'' odgovorila je..cula sam muski glas i otvorila sam svoje oci na mojim prsima osjetila sam ruke Isusa Krstia ili nekog sveca rekla je i sve moje boli iz mojih prsiju su nestale.
Osjecali smo mi svi okolo neki lijepi miris a cudili smo se da tako blijedo ispaceno tijelo moze da hoda ili bilo cega da se sjecha.Vidili smo kako ide prema oltaru i zuri kroz guzvu kroz koju se teshko bilo ikom provuchi do prvog mjesta a ponajmanje bolesnoj osobi i to josh u vruche doba i nesnosljivu nocnu sparinu.
Za nas ispaceni i potlaceni narod u vjeri bilo je tesko ikada posvejedociti neshto.
Moja oshtroumnost i danas ce ti rechi istinu i dati odgovor ako niste tocni.

Nezaboravite sotona najvishe napada vjerne dushe, a zrtve pate plachu ili vichu..oprostite im i molite se za njih.
A ostali se samo izruguju i kritiziraju, ima ih i sa oltara a o mediji i politici najvishe.
Crkva je uvijek bila oshtroumna za takove stvari i spora za dati odgovor.
Ipak smo zahvalni da su im dopustili moliti Boga i ocuvati vjeru svojih Otaca.

Nitko nije zato platio nishta ..''ustani''..i ona je ustala i krenila prema oltaru..zaustavili su je casne sestre i neki ljudi..udba je sudba..poshto se vole istresati na Hrvate i stavljati pristiske i optuzivati ih sa stotine i vishe imena, Hrvatima je uvijek bilo teshko svjedociti svoju vjeru zato su ishpashtali i patili i bili progonjeni od njih josh uvijek cine isto.
Radije ce ih proglashavati ludjacima i napadati njih i njihove obitelji njima dobro poznat nacin sotonizam im uvijek igra glavnu ulugu kako unishtiti svaku osobu obitelj i unishtiti svaciji karacter i od niceg neprezaju..samo ih citajte svaki dan o njima i o bogohuljenju.

Što je s ostalih 47.000 međugorskih ukazanja?
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Otišao sam, a nikad nisam otišao Ivica Primorac | kasce.com
ljubuski.info
Ni sad nije jasno Ružica Zeljko
ljubuski.info
Film koji nećemo gledati Berislav Jurič | bljesak.info
ljubuski.info
Prolaze nam životi, a vrijeme stoji Berislav Jurič | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari