Održan posljednji sastanak skupine za provedbu Rezolucije branitelja u FBiH

ljubuski.info

Dana 16.03.2017. godine u Parlamentu FBiH u Sarajevu s početkom u 14,00 sati održan je sastanak Međuresorne radne skupine za provedbu Rezolucije branitelja u FBiH.

Sastanku su nazočili sljedeći članovi međuresorne radne skupine:

Ispred Vijeća branitelja, svi članovi, i to:
Vlado Marušić,
Esudin Džafić,
Armin Plivčić,
Te njihovi stalni stručni suradnici Drago Grbavac i Salko Lužić.

Ispred Zastupničkog doma Parlamenta FBiH:
Ramiz Meša, SDA,

dok sastanku nisu nazočili Jozo Bagarić ispred HDZ-a BiH, koji je ranije izjavio kako ne može zbog prevelikih obveza biti član međuresorne radne skupine i Šemsudin Kavazović, ispred SBB, koji nije opravdao svoj izostanak.

Ispred Doma Naroda Parlamenta FBiH nije se, kao niti jednom do sada, pojavio niti jedan od članova međuresorne radne skupine određen od predstavnika tog doma i to:
Ivo Tadić, HDZ BiH,
Murat Kurtović, SBB,
Sejo Bukva, SDA.

Sastanku je nazočila, kao i uvijek do sada, gđa Vesna Švancer dopredsjedateljica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Ispred federalnih ministarstava prisustvovala su sva četiri člana i to:
General Ramiz Dreković ispred Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata u BiH;
Stjepan Buconjić,isred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
Edvin Granić ispred federalnog ministarstva financija,
Alen Taletović,ispred federalnog ministarstva pravde,

Tema sastanka je bilo usuglašavanje prijedloga oko prihvaćanja izvještaja o radu međuresorne radne skupine za provedbu Rezolucije branitelja u FBiH, koji izvještaj je sačinio Vlado Marušić, ispred Vijeća branitelja, predsjednik međuresorne radne skupine, a koji izvještaj će, zajedno s Rezolucijom branitelja, u idućem tjednu, biti predat u oba Doma parlamenta FBiH, Vladu FBiH, Federalno ministarstvo branitelja, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo pravde.
Izvještaj je u kratkim crtama obrazložio Vlado Marušić koji je taj izvještaj, putem elektroničke pošte, poslao svim članovima međuresorne radne skupine, prije održavanja sastanka u Parlamentu FBiH i koji su već imali svoj stav o podnesenom izvještaju.

Nakon Vlade Marušića za riječ se javio gosp. Edvin Granić, ispred Federalnog ministarstva financija, koji je kazao kako njegovo ministarstvo u cijelosti stoji iza svojih ranijih stavova da će to ministarstvo prihvatiti samo realne mogućnosti koje uključuju sva financijska davanja u okviru tog ministarstva, koja su kao takva prihvaćena i od strane MMF i Vlade FBiH, te je kazao kako će to ministarstvo biti završna karika u prihvaćanju Rezolucije branitelja i točaka te Rezolucije koji se tiču davanja iz federalnog ministarstva financija, s čime su se nazočni članovi međuresorne radne skupine i složili, uz napomenu kako su svjesni da je to ministarstvo na zadnjem mjestu provedbe Rezolucije branitelja.

General Ramiz Dreković se referirao na sastanak u Vladi FBiH od 25.02.2017. godine na kojemu su bili predstavnici Vijeća branitelja, predstavnici svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata u FBiH, federalni ministar branitelja Salko Bukvarević sa savjetnicima, te predstavnici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, na kojem sastanku su usvojeni određeni zaključci i na kojem sastanku su usuglašeni određeni stavovi, gdje mu je Vlado Marušić referirao i kazao kako određeni zaključci jesu usvojeni dok se oko nekih nisu usuglasili, a poglavito oko izrade ili objave registra pripadnika Oružanih snaga u FBiH i objava popisa korisnika prava.
Dreković je te navode potvrdio napominjući kako i Vijeće branitelja i federalno ministarstvo branitelja žele doći do istog cilja ali su staze kojim žele doći do istog cilja u ovom trenutku različite ali smo tu da se i oko tih staza dogovorimo, napomenuo je.

Za riječ se javio i Drago Grbavac ispred Vijeća branitelja tražeći od nazočnih da ponuđenu i razrađenu Rezoluciju branitelja prihvate ili ne i da se kao takva uputi u oba Doma Parlamenta FBiH najkasnije do 31.03.2017. godine, do kada su branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu dali rok članovima radne skupine Vijeća branitelja, jer ukoliko se to ne dogodi do tog datuma branitelji uzimaju stvar u svoje ruke (njih 70 000).

Alen Taletović ispred Federalnog ministarstva pravde je dao svoj osvrt na ponuđeni izvještaj koji je po njegovom mišljenju više u formi zapisnika ali je napomenuo kako on nije neki expert u oblasti braniteljske problematike ali kako je, sa svoje strane, činio sve u davanju svog doprinosa u razrađivanju Rezolucije branitelja u onim dijelovima koji se tiču njegovog ministarstva, te je također napomenuo kako izvještaj o radu međuresorne radne skupine ne može i ne smije biti produkt nečijih osobnih želja već trenutak realnog i mogućeg.
Također je kazao kako se o Rezoluciji branitelja može odlučivati u Parlamentu FBiH, pozivajući se na Poslovnik o radu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH koji to predviđa, na čemu su mu se članovi radne skupine ispred Vijeća branitelja zahvalili.

Esudin Džafić je također tražio da razrađena Rezolucija branitelja uđe u Parlament FBiH na usvajanje najkasnije do 31.03.2017. godine jer nakon tog roka više ništa neće biti isto.

Za riječ su se javljali i Meša Ramiz, ispred Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Armin Plivčić, ispred Vijeća branitelja, koji su dali svoje viđenje podnesenog izvještaja o radu međuresorne radne skupine, gdje je Armin Plivčić predložio da Rezolucija branitelja, razrađena po njenim točkama, uđe u oba Doma Parlamenta FBiH u idućem tjednu, dok se podneseni izvještaj o radu međuresorne radne skupine treba dostaviti na znanje predsjedatelju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edinu Mušiću, te Predsjedateljici Doma Naroda gđi Lidiji Bradari, uz napomenu kako će Vijeće branitelja, uz suglasnost svih članova međuresorne radne skupine, u posebnom pisanom obliku izraziti svoje nezadovoljstvo ignoriranjem predstavnika Doma Naroda FBiH koji su odredili svoja tri člana u međuresornu radnu skupinu a nikada se ni na jednom sastanku međuresorne radne skupine nisu pojavili.

Članovi međuresorne radne skupine izražavaju svoje nezadovoljstvo indolentnim ponašanjem pojedinih članova međuresorne radne skupine koji nisu dolazili na sastanke te skupine, dok su neki svojevoljno, poput Joze Bagarića, napustili međuresornu radnu skupinu, a da, sa svoje strane, nisu odredili drugog člana te skupine što je nedopustivo jer ti predstavnici predstavljaju političku opciju koja sudjeluje u vlasti u FBiH.

Za riječ se javila i gđa Vesna Švancer, dopredsjedateljica Zastupničkog Doma Parlamenta FBiH koja je kazala kako je Rezolucija branitelja zakonita, pravedna, provediva i poslovnički ispravna jer je tako određeno na sastanku u Parlamentu FBiH dana 01.08.2016 godine, te kao takva može ući u Parlament FBiH i o njenoj sudbini će odlučiti predstavnici Zastupničkog i Doma naroda.

Vijeće branitelja se zahvalio sudionicima Međuresorne radne skupine, ne izdvajajući posebno nikoga, jer su isti pokazali veliki senzibilitet u pravednom rješavanju problematike demobiliziranih branitelja bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu, izražavajući nadu kako će Rezolucija branitelja, najkasnije do 31.03.2017. godine, biti na dnevnom redu kao prva točka u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i koja će biti usvojena.

Na kraju sastanka, koji je bio ujedno i zadnji sastanak ove međuresorne radne skupine, dogovoreno je sljedeće:
Vijeće branitelja će u idućem tjednu, najkasnije do utorka 21.03.2017., godine u oba Doma Parlamenta FBiH, Vladu FBiH i četiri federalna ministarstva (branitelja, rada i socijalne politike, financija i pravde), predati sljedeće dokumente:

  • Rezoluciju branitelja,
  • Razrađenu Rezoluciju branitelja po njenim točkama od 1-7,
  • Izvještaj o radu međuresorne radne skupne će biti predat k znanju predsjedatelju Zastupničkog doma Edinu Mušiću i predsjedateljici Doma naroda gđi Lidiji Bradari i premijeru Vlade FBiH Fadilu Novaliću,
  • Prijedlog zakona o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga u FBiH(uz razdvajanje borbenog od neborbenog sektora) i objava korisnika prava iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite,
  • Prijedlog posebnog zakona Lex Specialis o pravu branitelja na braniteljski dodatak,
  • Amandmane, prijedloge i sugestije na Nacrt zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja.

Završni osvrt na izvještaj o radu međursorne radne skupine:
Međuresorna radna skupina je, na inicijativu predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, formirana kako bi, do najsitnijih detalja, razradila ponuđenu Rezoluciju branitelja, što se, u konačnici, i ostvarilo. Članovi međuresorne radne skupine su, svojim nesebičnim zalaganjem, u tome i uspjeli, jer članovi Vijeća branitelja su, od samog početka rada te skupine, imali svoje jasne i određene ciljeve koje nisu mijenjali niti u jednom detalju Rezolucije, a drugi članovi međuresorne radne skupine su im u tome pomagali.
Rezolucija branitelja je bila njihova osnova od koje nisu odstupili niti jednog milimetra i koju su konačno razradili do u detalje jer su za svaku bitnu točku imali unaprijed predviđena zakonska rješenja, te realne financijske mogućnosti koje će doći na naplatu.
Rezolucija branitelja, kao razrađen dokument s pratećim zakonskim prijedlozima, će biti predana u oba Doma Parlamenta FBiH, Vladu FBiH i njena ministarstva, najkasnije do utorka 21.03.2017. godine i gdje će biti uvrštena u dnevni red Parlamenta FBiH kao prva točka na idućem zasjedanju Zastupničkog doma Parlamenta, najkasnije do 31.03.2017. godine.

Stoga, poštovani branitelji, pozorno pratite i bdijte nad zasjedanjem zastupničkog Doma parlamenta na kojem će biti zatraženo sudjelovanje i članova Vijeća branitelja koji će ovlastiti svog predstavnika da u tom domu pojasni zastupnicima Rezoluciju branitelja i koja će biti usvojena jer je: Zakonita, pravedna, provediva i poslovnički ispravna i nikakvo drugo rješenje demobilizirani branitelji, bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu, neće i ne mogu prihvatiti jer im nitko nikada, ispred zakonodavne ili izvršne vlasti u FBiH, nije ponudio niti jedan valjan razloga koji tvrdi drugačije.

Nakon njenog usvajanja u oba Doma, Vijeće branitelja će zatražiti od ovlaštenih izvršnih vlasti u FBiH (četiri ministarstva), da se, po hitnom i skraćenom postupku, pristupi izradi zakonskih rješenja u kojima će sudjelovati i predstavnici Vijeća branitelja, sukladno Rezoluciji branitelja, gdje će demobilizirani branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu konačno dobiti svoja zaslužena i stečena prava branitelja.

Zajedno do pobjede branitelji!

Vlado Marušić | Vijeća branitelja

Glas naroda

Samo naprijed.Budite uporni i ustrajni.Vi ste kovacnica pravde za ove obespravljene i zaboravljene ljude.Ne posustajte radi njih.ZDS.

Vi ste obični lu đaci ta niko normalan neće sa vami imati posla.Sa vami imaju posla samo oni za koje vi vodite predizbornu kampanju. Blago vlasti dok got ste vi na sce ni oporba neće osvojiti vlast. UMRITE

najvise laznjaka je u zaboravljenim braniteljima

Što ovima smeta UZB a ne smeta im kad im mirovine invalidnine iz Sarajeva dođu

samo naprijed i ustrajno uz božiju pomoć UZB

Sad se vidi sad se zna ko se kome dopada! Ma samo pogledajte ,molim-trojka iz HDZ-A BIH,SBB,SDA,ignoriraju sastanak koji je unaprijed dogovoren!Te tup-aste glave još ne shvataju ,ko im je omogućio fotelje ,plaće ,privilegije ! !Međutim ,vrijeme je istine ,ili će BIH krenuti putem pravde i napretka -džaba im je sad gurati glave u pjesak ! Politički kameleoni imaju -vlast ,instrumente za provesti u djelo rezoluciju ,te snose svu odgovornost ,zasluge isto u slučaju pozitivnog ishoda! Zajedno do pobjede!

..ebo ti vas...znam ja vas

Samo prodavanje magle...Samo Vi nastavite dalje..a od toga Vam nema nista

Za ovog da medju zaboravLjenim ima laznjaka eto ti [ * neprimjereno * ] reci ime i prezime pa da vidis ko je laznjak ghoovno jedno...pripa se ti za svoju laznu invalidninu...a ovi sto su ti potpisali kobogda ce u zenicu i vratit pare sto su jamili za to...a mi bili 4god.i nemamo nista u mom selu lazni laju na zaboravljene a posten svit odobrava....i za kraj nije nicija do zore gorila

I samo zaboravi napisat moj susjed prima za trolist..invalidninu...i vojnu mirovinu sve skupa oko 1200KM oko prilike i on naj vise laje na zaboravljene da su jugosloveni kad je pravi i posteni hrvat to podilit na pet i svak ima za struje...ali jok on novo auto a ja nemam za germe....

za ovog što laje na ovoga susjeda što ima trolist pa nije čovik kriv dobijo trolist a ti nisi pa šta sada pa jeli bolje da ima auto i toliku penziju valjda ima razloga zašto ti nisi dobijo ništa ali samsi sebi kriv dasi malo podiga dupe imabi iti nešto nego ljubomoraje đavo

Ova udruga bi imala smisla da je vode pravi ljudi, ovako cist promasaj. Ovo su Lijanovica igraci i kad namire sebe briga ce ih biti za branitelje. Vec vidjeno na zalost.

Ma ne lajem ja samo konstatiram istinu...a pisao sam nocas sto neznam skemijat kako da platim struju...vodu...i sve ostalo...ja i zena odemo negdi zaradimo koju dnevnicu i nemoj sad tu udbasku pricu ko mi je kriv ...e pa kriv si mi ti i takvi sto ste pokupovali sve i sad lajete na zaboravljene....ljudi ce izgonjat to i nepotkupljivi su a ja ako dobijem ratni dodatak unaprijed se odricem pola godine primanja da se Marusicu i Grbavcu digne spomenik u svakom hercegovackom gradu....a samo da znas sve sto je lazno dobiveno vratit ce se jer drzava ne zaboravlja pajdo moj nemoj platit samo kaznu od 50KM i nemozes ivadit nikakav dokument....zato tebe srbi sto ja konstatiram da je nekom rat bio brat

moj topčija svete razumim poštensi čovik ali nema od toga ništa

Tobdzija kome se pravdas trebas ga reci imenom i prezimenom ako je ne zasluzeno dobio .Mirno spavaj za mjesec dana ide registar tko je sto dobio i gdje je bio i koliko je novca dosad primio .I samo je jedna istina. Neki ce morati vracati lazno stecena prava a neki ce poceti primati posteno stecena prava i nema te revizije koja ce nam moci ukinuti nas Braniteljski dodatak. To jedina istina i drugacije nemoze i nece biti jedino preko nas mrtvi.Ovim putem pozivam sve ZABORAVLJENE BRANITELJE da se u sto vecem broju odazovu za put u Sarajevo na dan izglasavanja REZOLUCIJE.To je nas veliki dan i nitko nam ga ne moze i nece uzeti jedino dragi BOG on sigurno nece jer nam ga je on i dao i u svoje nas dlanove upisao.Dragi moji ZABORAVLJENI braco moja taj dan je blizu. Bit cete na vrijeme obavjesteni. Budite budni i spremni na poziv nasega. predsjednika DRAGE. JASTREB i njegovi SOKOLOVI polijecu i budite sigurni da smo spremni na sve opcije. Zivot i krv svoju za REZOLUCIJU ovu ako zatreba ali s BOZJOM pomoci bit ce sve kako treba dotjerali smo cara do duvara. Naseg predsjednika DRAGU trebamo dobro nagraditi takoder VELJKU i HRSTICA jer oni su uz Dragu najzasluzniji za REZOLUCIJU.Veliko hvala i zivjeli vi nama 105g.

jastrebe moj prd prd ser ser dasi ti ratova imabi nešto

Zasto sam opet u pravu na zalost, valjda zato sto sam ostario? Vec se o nagradjivanju pise. Ja zbilja ne spadam u ovaj svijet. Da Bog da bila ovo zadnja prevara ali nece na zalost.

čega se bojite ako nemate lažnu invalidninu zaboravljeni branitelji javno traže svoja prava a nisu krijomice ko vi košto su udbaši krstili dicu po noći da svak nezna tako ste vi sreďivali lažne penzije istina boli vrlo ali štaš mora izić na vidjelo ZDS UZB

dobro to samo da te ispravim, to su komunisti krstili dicu po noći , a udbaši u pravilu nisu bili komunisti bilo je čak pratara suradnika udbe , ko je onaj udbaš Vukojević iz Graba zvani Kim

Nisam clan HDZ-a ni bilo koje stranke a ni udruge. Nema ni jednoga branitelja da ne bi bio clan Vase udruge, ali kako Vam vjerovati? Ma daj molim Vas Gospodine recite mi. Primali ste poticaje od Lijanovica a zivili ste u stanu, surovali sa svima samo niste sa svojim narodom i sad da Vam opet covjek vjeruje.

Održan posljednji sastanak skupine za provedbu Rezolucije branitelja u FBiH
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Je li nam bijeg jedina preostala borba? Berislav Jurič | bljesak.info
ljubuski.info
Nikad ne reci nikad! Ružica Zeljko
ljubuski.info
Nikad ne odustaj! Ružica Zeljko

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari