Ured za reviziju utvrdio brojne nezakonitosti, a iz MUP-a "druga pjesma"

ljubuski.info

MUP ZHŽ se nalazi u najgorem stanju od svog osnutka. Korupcija cvjeta, prostituciju su organizirali godinama djelatnici, poznat je rad s drogom, krali su se automobili, godinama se ne istražuje kriminal u županiji i općinama, stvorila se uža skupina osoba, koja namješta kaznene postupke u suradnji s Tužiteljstvom ZHŽ, čini razne pravne i financijske nezakonitosti, krade se gorivo, sindikat najavljuje štrajk...

Ali, usprkos tome Zdravko Boras na funkciji ministra kaže u dnevnim novinama da su se postigle ogromne uštede, da se javne nabavke provode zakonito i da je sustav sigurnosti na takvoj razini da ga nema Amerika.

Međutim, krađe u MUP-u ZHŽ nitko ne istražuje, od goriva do automobila, prostituciju, ali i druge oblike kriminaliteta. Dokazano je da ministar udara ljude, dokazano je da se kriminalcima daju dozvole za oružje, krivotvore se potpisi i dokumentacija, što i sam Boras u iskazima priznaje, te čini druga kaznena djela. Djelatnicima MUP-a su smanjene plaće, ali Boras je istu povećao svojoj supruzi i nekolicini drugih osoba s kupljenim diplomama, to znači neobrazovanima.

U MUP-u se ne samo provode natječaji o javnim nabavkama, ali i natječaji za zapošljavanje i kadete su također namještani. Vode se na desetina sudskih postupaka, policijacima se duguje ogromni novci, upravo zbog zakidanja njihovih prava, a s druge strane se potprada proračun. 

Naravno, Boras je zaboravio istrage u BiH i Hrvatskoj o njegovom nezakonitom radu.

Kad je riječ o sigurnosti građana, MUP nije u stanju otkriti čin terorizma samo 10 metara od vrata PU Ljubuški. O nezakonitom radu načelnika Odjela kriminaliteta Miroslava Galića i ravnatelja policije Milenka Madunovića, napisano je u izvješću je Nezavisnog odbora. 

Javne nabavke

No, vratimo se financijama, i kada se pregledaju izvještaji Ureda za reviziju institucija F BiH iz prošlih godina, a osobito onaj iz rujna ove godine, jasno je da Boras ne govori istinu. U MUP-u se troši novac nemilice od reprezentacije po lokalnim restoranima do specijalne kase, koja se puni gotovinom strahovitom brzinom, a s druge strane nema otkrivanja kaznenih djela i kriminala.

Ured za reviziju opovrgava sve navode iz MUP-a ZHŽ

"Ministarstvo unutarnjih poslova je u 2015. godini planiralo provođenje 22 postupka javnih nabava roba (ukupne procijenjene vrijednosti 920.150 KM), 11 postupaka nabave usluga (367.500 KM) i 5 postupaka nabave radova (170.000 KM). Prema dostavljenom pregledu, okončano je 13 postupaka i zaključeno 15 ugovora sa dobavljačima. Konstatirali smo da se nabava roba i usluga u najvećem broju slučajeva vršila temeljem ugovora iz ranijih godina. Kao razlog neprovođenja planiranih postupaka navedena je nedovoljna educiranost uposlenika. S ciljem prevazilaženja problema, angažirana je stručna osoba temeljem ugovora koja će pružati konsultantske usluge u vezi javnih nabava, raspisan natječaj za prijem u radni odnos službenika za javne nabave te planirano ustrojavanje Odjela za javne nabave (koji nije ustrojen do okončanja revizije). Revizijom smo utvrdii da su izvršene nabave roba i usluga u vrijednosti najmanje 420.000 KM, bez provođenja procedura propisanih Zakonom o javnim nabavama (uredski materijal, tekuće održavanje,
fotografske usluge, odjeća, popravke vozila itd.).

Temeljem uvida u plan javnih nabava MUP-a, konstatiramo da u pojedinim slučajevima nije planiran adekvatan postupak. Naprimjer, planirano je provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja iako nisu ispunjeni uvjeti za provedbu navedene vrste postupka (usluge stručnog školovanja i osposobljavanja uposlenika, konsultantske usluge, osiguranje vozila, usluge održavanja opreme i softvera i sl.). Također, planom je predviđeno zaključivanje izravnog sporazuma za nabave procijenjenih vrijednosti preko 6.000 KM. U pregledu zaključenih ugovora navedeno je da ugovor o nabavi lož ulja (procijenjena vrijednosti 40.000 KM, vrijednost ugovora 36.013 KM) zaključen provedbom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju, konstatirali smo da nije proveden pregovarački postupak nego postupak koji ima karakteristike konkurentskog zahtjeva. Zahtjev za ponudu upućen je na pet adresa potencijalnih dobavljača lož ulja, bez objave dodatnog obavještenja o nabavi na portalu javnih nabava. 

Uvidom u zaključene ugovore utvrdili smo da se najveći dio odnosi na dvije fiskalne godine, pri čemu je izvršeno preuzimanje obveza na teret tekuće i naredne godine (nabava lož ulja kod Vlade Županije, ugovor zaključen u studenom 2015. godine). Isto nije sukladno Zakonu o proračunima u FBiH kojim je predviđeno da proračunski korisnici ne smiju stvarati obveze iznad iznosa odobrenog operativnog proračuna, odnosno da „Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu proračuna, ako su za to ispunjeni svi zakonom i dugim propisima utvrđeni uvjeti“. Također, ugovorima se ne utvrđuju iznosi i količine koji se odnose na tekuću i narednu fiskalnu godinu, što nije sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama. Pojedinim ugovorima uopće nije definirana vrijednost, niti količine roba i usluga koji su predmet ugovora, nego samo jedinične cijene roba i usluga (nabava goriva i održavanje vozila kod Skupštine).

Naputak Ureda:

Sve postupke javnih nabava započinjati pravovremeno, uz izbor odgovarajuće vrste postupka i provođenjem procedura sukladno Zakonu o javnim nabavama, a zaključenim ugovorima utvrditi pojedinačne količine i cijene, kao i vrijednost ugovora koja se odnosi na tekuću i narednu proračunsku godinu."

Državne institucije su jasne i nedvosmislene i provode reziviju na zakonit način i potpuno opovrgavaju MUP ZHŽ, kojem financije vodi osoba s diplomom FABUS.   

Pročitajte promotivni letak, objavljen u današnjem izdanju Večernjaka, potpisan od strane Marije Medić Bošnjak:

MUP ZHŽ-a uštedio više od milijun KM


Ministarstvo unutarnjih poslova Zapadnohercegovačke županije na čelu s ministrom Zdravkom Borasom u nešto manje od dvije godine uspjelo je napraviti uštede veće od milijun konvertibilnih maraka, piše Večernji list BiH.

Prema informacijama iz MUP-a ZHŽ-a, u spomenutom razdoblju napravljena je značajna racionalizacija troškova preko javnih i transparentnih natječaja za nabavu materijala i usluga, kao i izvođenje radova. Racionalizaciji potrošnje doprinijelo je i uvođenje dodatnih kontrola i reda u svaki odjel ovoga ministarstva.

Nabava opreme

"Uštede su vidljive, među ostalim, kroz bolju racionalizaciju i veću kontrolu potrošnje izdataka za prijevoz i gorivo, zatim kroz primjenjivanje dostupnih povoljnijih paketa usluga na tržištu za telefonske usluge i internet, kao i bolju organizaciju rada i smanjenje prekovremenih sati, što je dovelo do manjih izdataka za plaće", navodi se iz MUP-a ZH županije.

Tako je MUP za materijalne troškove, od planiranih 1,192.500 KM, u ovoj godini utrošio 1,020.541,31 KM, za kapitalne izdatke proračunom ZHŽ-a za ovu godinu planirano je 375.000 KM, a utrošene su 132.691, 73 KM. Kada je riječ o izdacima za plaće i naknade djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova za prvih devet mjeseci ove godine, planirano je 7,767.749,94 KM, a utrošena je 7,028.098,41 KM te je tako samo na ovoj stavci ušteđeno gotovo 740.000 KM.

Zanimljivo je da su, uz uštede, napravljeni brojni napreci u radu ovog ministarstva, od izrade novog pravilnika o unutarnjem ustroju, nabave opreme (policijskih odora, vozila, mobilnoga radara, računala), do obuke i školovanja novih kadrova.

Sve ovo omogućava bolje funkcioniranje Ministarstva i veću sigurnost građana. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova u posljednje dvije godine raspisalo je dva javna oglasa za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke. Prvi natječaj koji je raspisan 2015. zanovio je MUP ZHŽ-a s 30 policajaca i 6 mlađih inspektora. U tijeku je još jedan natječaj po čijem će završetku MUP ZHŽ-a dobiti još 25 novih policajaca i pet mlađih inspektora, čime će se riješiti problem nedostatka policijskih službenika koji je zatekao novo vodstvo MUP-a ZHŽ-a.

Odlukom Vlade ZH županije, MUP je dobio na korištenje 15 novih vozila, čime će se poboljšati uvjeti za rad policijskih službenika na terenu. Kada je riječ o opremi, važno je naglasiti kako je MUP ZHŽ-a, u suradnji s ostalim policijskim agencijama unutar BiH, kroz IPA fondove povukao IT opreme u vrijednosti od 30.000 eura, dok je američka organizacija ICITAP u sklopu svojih aktivnosti donirala radioopremu za potrebe policije u ZHŽ-u u vrijednosti od 60.000 KM.

Sustav 'Renata'

Uspostava inteligentnog sustava nadzora prometnica u ZHŽ-u jedan je od iznimno važnih projekata koji je MUP ZHŽ-a implementirao u suradnji s Vladom ZHŽ-a i UNDP-jem. Riječ je o sustavu koji je jedinstven na području BiH i kao takav prvi je implementiran na području ZHŽ-a. Naime, MUP ZHŽ-a je 2014., nakon detaljnih analiza stanja na prometnicama, naručio izradu proaktivnog videoanalitičkog sustava za kontrolu prometnica .
"Softver je izradila kompanija IT odjel iz Mostara, a nazvan je 'Renata' (Registar nacionalnih tablica) te je testiran tijekom 2015. na području Ljubuškog", navode iz MUP-a ZHŽ-a. Riječ je o sustavu koji osigurava povećanje prometne i javne sigurnosti te prometne discipline.
"Pravodobnim alarmiranjem i dojavama prometnom policajcu na terenu, preko mobilne aplikacije, omogućeno je proaktivno praćenje incidentnih vozila i osoba u sustavu prometa te mogućnošću jednostavnog isključenja istih. Uz navedeno, sustav omogućuje automatizaciju prekršajnih procedura, naprednu pretragu i filtriranje podataka u bazi te napredni sustav izvještavanja i statističke prikaze. U tom kontekstu su iznimno važni sustavi prepoznavanja registracijskih pločica, koji omogućuju automatizirani nadzor svake registracijske pločice koja prođe kontrolnom točkom, te kroz integraciju s policijskom bazom podataka, omogućuje automatiziranu provjeru prepoznate registracijske pločice u različitim evidencijskim bazama (baza (ne)registriranih vozila, ukradenih vozila, baza vozila s počinjenim prekršajem, baza sumnjivih vozila…). Podaci prikupljeni preko videoanalitičkih kamera također omogućuju kvalitetnu analizu broja vozila u vremenu na predmetnoj cesti koja se nadzire, što je vrlo važno zbog stvarnog uvida u gustoću prometa predmetne dionice", ističe se iz MUP-a ZHŽ-a.

Dodaju kako se softver vrlo brzo pokazao iznimno korisnim. Tražeći mogućnosti proširenja sustava, MUP ZHŽ-a je u suradnji s Vladom ZHŽ-a uspostavio suradnju s UNDP-jem te je nakon prezentacije samog sustava dogovorena izrada projekta koji je nazvan "Mrežni sustav videonadzora i videoanalitički sustav nadzora prometnica u gradovima ZHŽ-a" te je obuhvatio proširenje sustava na područje općina Grude i Posušje. Kroz projekt su definirani opći i specifični ciljevi, kao što su povećanje ukupne sigurnosti na prometnicama na području ZHŽ-a, smanjenje stope kriminaliteta za 10%, smanjenje broja ne registriranih vozila za 15%, povećanje sigurnosti na prometnicama itd. Završetak projekta vrijednog 73.000 KM planiran je za kraj ovog mjeseca, a u skoroj budućnosti planirana je integracija sustava videonadzora grada Široki Brijeg u ovaj sustav.

Glas naroda

Kakva ušteda od milijun maraka MUP policajcima samo po presudama dugije milijun
kakva demagogija bože dragi ko u komunizmu

U kakvoj drzavi ovaj moze biti ministar i sta dalje pricat

Pa hajde budi ti ministar,svi pametni a nitko neće da ide u politiku,kupite i vi diplome kao što mislite za gospodina Borasa pa vladajte,pustite čovjeka neka radi svoj posao..

on ti gospodin ni g od gospodin niti će ikad biti

krme debelo nepismeno

Zar se i ti smiš oglašavat i to javno?
A kažu da se stalno kriješ po haustorima i da si muška mama. Neki te zovu u vrućim bratom.
Možeš li se ti odlučiti što si i kako voliš da te zovu?

Toliko pravnika u MUP-u a nitko pojma nema o zakonu o nabavama. Za zapiati se zar ne?

da sam dole i bez posla sekirao bi se radi ovakvih likova otkad sam u njemackoj meni mjesecno ostane tisucu eura radim u tvornici lagani posao zivim u stanu od cetrdeset kvadrata bacim pogled na sve portale ovaj mi je nekako najbolji jer sam ljubusak nema dole zivota vjerujte mi

mjenjam pravu za kriviu diplomu da mogu bit ministar nečega bilo čega najbolje ničega

javi brate disi eto nas ktebi vamo je koma

Kao da slika hoće reći "jao da me mama vidi". Čude se krimeni sami sebi kako i dokle se uz kriminal u krim partiji može dogurati.

To sto ministar smatra ustedenim to su pare od djelatnika,upravo zato se i ide u STRAJK.

Otišlo pedeset ljudi u mirovinu zbrojite plaće i to je ta ušteda

Ljudi moji pa propa mu je biznis sa krmačama beli je ima besplatnu radnu snagu tj Donku i Ćiku pa kako neće MUP.

Ti sto se potpisujes pod otok kad imas tolika muda napisi puno ime i prezime

Šta je ćika šta se pjeniš. ako si izgrća ispod krmenja budi muško reci izgrća sam jesam pa šta. i opet ću khhhh

Evo, mislim se, zar takvih [ * neprimjereno * ]a može biti i kod nas - u LJubuškom, ali mi mnogi rekoše da se za tebe ne ćudim.
Da si lani pao sa stepenica i udario se u glavu.
Gluho bilo.
Pa što odmah ne kažeš šta je na stvari?

Kako ovaj prijeti da se stavi ime i prezime kao i Zdravko Boras

Sve je laž samo pusta laž

Nikad više korupcije nego sada u policiji pod vladavinom debelog [ * neprimjereno * ]a.[ * neprimjereno * ] bio i ostao.

Pa rekli su nam u LJubuškom da kod njih nema više štetoćina. Da ih je bilo nekoliko grla i da su svi uginuli.
A ti i dalje puštaš krikove. Nije nam jasno, jesi li mužjak ili ženka i ko ti može biti partner-par radi okota i održavanja takve vrste? Ili si i ti pred krepavanjem?
Reci, ne ćemo ti ništa?

Ured za reviziju utvrdio brojne nezakonitosti, a iz MUP-a "druga pjesma"
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari