RektorTomić dobio pitanja – Ako se može putovati po svijetu može se otići i do osnivača

ljubuski.info

''Može se zaključiti samo jedno, da smo 'Sveučilište Slučaj''', navodi se u pismu koje su djelatnici ustrojbene jedinice Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru uputili rektoru Sveučilišta Zoranu Tomiću.

Pismo, koje je prošlog tjedna poslano rektoru, je odgovor na odgovor kojeg je rektor Tomić uputio djelatnicima ovog fakulteta povodom štrajka upozorenja koji je održan 7. svibnja.

Odgovor nakon godinu dana

Djelatnici reagiraju na informaciju o financijskom stanju na Sveučilištu u Mostaru, koju su dobili, kako navode ''nakon više od godinu dana od prvog upućenog dopisa''.

''Imamo za potrebu odgovoriti i tražiti ponovno odgovore na pitanja koja Vam uporno postavljamo i na koja od Vas nismo dobili odgovor'', navodi se u pismu.

Djelatnici navode kako dok se Uprava Sveučilišta hvali raznim svjetskim ''priznanjima'', ''imamo situaciju da su djelatnici Sveučilišta diskriminirani po pitanju neujednačenih plaća (neizvršena financijska integracija), da se financije unutar Sveučilišta distribuiraju raznim 'tranšama' i da je neriješeno sustavno financiranje (ali i trošenje) financijskih sredstava''.

''Navedeni model funkcioniranja Sveučilišta nema niti jedno javno Sveučilište u BiH. Stoga se može zaključiti samo jedno, da smo 'Sveučilište Slučaj'. Tko je odgovaran za ovakvo stanje? Svima je jasno, Uprava Sveučilišta. Ako se ima sredstava na putovanja po svijetu (tražimo da nam se taj iznos posebno navede) trebali bi imati i za daleko jeftinija putovanja do sjedišta osnivača.

Tražimo i da nam se dostavi informacija koliko je sastanka i kojom dinamikom organizirano s osnivačima, kao i zabilješke s tih sastanaka. Tražimo da transparentno podijelite bilance Sveučilišta. Smatramo da imamo pravo na ove informacije jer moramo znati kolike su naše financijske obveze koje su formirane bez našeg znanja i naše ocjene opravdanosti tog zaduživanja'', navodi se u pismu u kojem se poručuje kako se uprave mijenjaju a dugovi ostaju.

Što će biti sutra?

Djelatnike zanima kolika je i kakva dinamika stvaranja i potencijalnog servisiranja toga duga.

''Što će biti sutra kad se, pored postojećih financijskih problema, bude morao servisirati i u međuvremenu akumulirani dug? Da li se kreditima financiraju samo plaće djelatnika fakulteta i akademije, kako se navodi u pismu ili i plaće i aktivnosti raznih centara, ureda, muzeja, galerije, putovanja, umjetničkih instalacija i glamura kojega promovira Sveučilište.

U informaciji o financijskom stanju na Sveučilištu u Mostaru navodite da 'Uprava Sveučilišta u Mostaru ulaže i nastaviti će ulagati maksimalne napore u poboljšanje financijskog položaja Sveučilišta u Mostaru' što navedenim dopisom i Vašim dosadašnjim aktivnostima ni na koji način niste potvrdili. Prebacivanje odgovornosti za ovakvo stanje na Sveučilištu kojemu ste Vi na čelu proteklih sedam godina na osnivače je neozbiljno'', navodi se u pismu.

Napominju kako je fakultet ''koji je prvi digao svoj glas, bez potpore dekanice i njezinih prodekana'', jeste fakultet kojega rektor naziva ''perjanicom Sveučilišta''.

Pitanja upućena rektoru sažeta su u tri točke koje prenosimo u cijelosti.

Nije provedena financijska integracija

''U dosadašnjim pismenim dopisima prema Upravnom vijeću i Vama, rektoru Sveučilišta u Mostaru, upozoravali smo na diskriminaciju kojoj smo izloženi, a koja se ogleda u neujednačenosti osnovice za izračun plaća i drugih novčanih naknada za sve djelatnike Sveučilišta u Mostaru. Naime, 2018. godine izvršena je pravna integracija čime je Sveučilište u Mostaru postalo jedna pravna osoba.

Međutim, nije izvršena financijska integracija kojom se trebala izjednačiti vrijednost osnovice za izračun plaća i drugih naknada za sve djelatnike Sveučilišta. U informaciji o financijskom stanju na Sveučilištu u Mostaru, nigdje ne stoji niti se obrazlaže zašto financijska integracija Sveučilišta nije sprovedena bez obzira na količinu novca kojim raspolaže Sveučilište, a koja se trebala izvršiti iz najmanje 2 razloga.

Prvi je pravičnost i jednakost za sve djelatnike Sveučilišta u Mostaru što ovakvom dosadašnjom praksom i raspodjelom nije slučaj.

Drugi razlog je (ne)poštivanje Zakona o radu FBiH (članak 77. o jednakosti plaće). Ovdje nije pitanje zašto nema dovoljno financijskih sredstava na Sveučilištu, nego je pitanje zašto na Sveučilištu nismo svi jednaki s onim sredstvima kojima Sveučilište raspolaže. Tražimo jednake uvjete, jednaka prava, jednake obveze, jednake plaće za ista radna mjesta. Ovaj problem je u nadležnosti Uprave Sveučilišta i do sada je trebao biti riješen. Tražimo odgovor, zašto nije provedena financijska integracija?'', stoji u prvom pitanju.

Plaće kao krediti

Dodaju i kako se u informaciji o financijskom stanju na Sveučilištu u Mostaru u točki 5 navodi ''pri tome, se na redovite tranše temeljem odluke Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru odnosi na iznos od 351.000 KM, dok se preostali iznos od 534.300 KM odnosi na izvanredne prijenose (pomoći) temeljem odluka Rektora''.

''Prvo, nije nam jasno kako su definirane 'tranše' jer je od 2018. godine Sveučilište u Mostaru jedna pravna osoba. Nemamo uvid koji su sve izvori financiranja Sveučilišta i kako se razdjeljuju po ustrojbenim jedinicama. Drugo, iznos koji se navodi od '534.300 KM odnosi na izvanredne prijenose (pomoći) temeljem odluka Rektora' u financijskim izvještajima ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru navodi se kao 'Obveze Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije prema Rektoratu po zatvaranju kredita'.

Znači li navedeno da je ustrojbena jedinica Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije dužna Sveučilištu navedeni iznos? Zar se plaće jednog Sveučilišta ne isplaćuju djelatnicima sa jednog računa? Kako je moguće da poslodavac za isplaćene plaće djelatnicima naknadno od djelatnika potražuje uplaćeni iznos? Znači li to da su naše isplaćene plaće zapravo krediti koje moramo vratiti?'', pitaju djelatnici ovog fakulteta.

U trećem pitanju navode kako je ''temeljni problem koji smo također u prethodnim dopisima navodili je neriješeno financiranje Sveučilišta iz proračuna kao što imaju sva druga javna Sveučilišta u BiH''.
Teret financiranja na studentima

''Mi smo javno sveučilište, a naši studenti i njihovi obitelji moraju sufinancirati nas i naše plaće što je nedopustivo i društveno neodgovorno jer se teret financiranja prevaljuje na studente i njihove roditelje. Naglašavamo kako su upisnine/školarine od studenata javni prihod i na svim ostalim javnim Sveučilištima u BiH iste idu u proračun iz čega se na transparentan način financira rad i plaće na Sveučilištu.

U informaciji o financijskom stanju na Sveučilištu u Mostaru nigdje ne navodite da ste od osnivača i nadležnih županija tražili institucionalno rješavanje ovog ključnog problema na način da se Sveučilište u Mostaru financira iz proračuna kako bi se riješili financijski problemi a naše studente i njihove obitelji oslobodili ili barem umanjili financijski teret kojim su izloženi.

Navodite da ste od osnivača i nadležnih županija tražili povećanje udjela financiranja koji se obavlja putem grant sredstava i koja ovise o dobroj volji onih koji uplaćuju. Zašto se ovaj temeljni problem koji traje desetljećima sustavno ne rješava?'', pitanju rektora djelatnici ustrojbene jedinice Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.
Studenti šute, fakulteti ne smiju

Podsjetimo, djelatnici ovog fakulteta organizirali su jednosatni štrajk upozorenja te su upozorili na dugogodišnju diskriminaciju koja se ogleda u neujednačenosti osnovice plaća. Upozorili su i kako je nedopustivo da studenti i roditelji sufinanciraju njihove plaće te da je to nedopustivo.

Tijekom štrajka, za kojeg su imali pisanu podršku Agronomskog i prehrambenog-tehnološkog fakulteta, objavili su kako su dobili odgovor rektorata. U pismu se navodi kako je Sveučilište u Mostaru uplatilo fakultetima i akademiji Sveučilišta ''veći novčani iznos, nego što je Sveučilište u Mostaru primilo od svojih osnivača'' te da je ''razlika je 'pokrivana' iz kreditnih sredstava od financijskih institucija''. Pri tome, u odgovoru se priznaje kako se ''radi o dugoročno neodrživom financijskom modusu''.

Potom je rektor Tomić poručio kako su zahtjevi štrajkača opravdani te da podržava osnivanje sindikata na Sveučilištu. Studenti za sada o svemu šute.

U međuvremenu, pojavile su se informacije kako bi se i drugi fakulteti mogli upustiti u štrajkove budući da dobar dio djelatnika fakulteta mostarskog Sveučilišta negoduje zbog malih plaća.

Tako nam je jedan profesor rekao kako, iako se štrajk održao samo na ovom fakultetu', situacija nije bolja niti na drugim fakultetima, ističe svi su suočeni s diskriminacijom samo ne smiju svi fakulteti javno izlaziti s tim.

Bljesak.info

Glas naroda

Tražiti od županija da vas financira a kako se privatni fakulteti financiraju a ne dobivaju ni marke iz županijski proračuna.

Nedavno j e tokar bio u Dubaiju..a potom par dana u Veneciji na izlozbi..on.Herceg..Kristo..Skoko itd..sve na racun SUMa..katastrofa..

Kako je i Tito tokar i Zoka tokar putovao na račun Jugoslavije boravio po vilama i hotelima pa malo sa Sofija Loren žderačina putovanja.

Tito putovao po svijetu, pa naše firme radile po svijetu, a gdje nam danas rade firme?

Cin je tito prista putovat firme propale?

Da, njemu su vrata svugdje bila širom otvorena, na račun njega i njegove politike nesvrstanih dobivali smo posloive po Africi, Aziji, Latinskoj Americi, imali naftne interese u Angoli, Alžiru, Nigeriji, Siriji Rusiji. Bili smo na neki način kolonijalna sila za Afriku, a danas smo Afrika Europe.

Vi profesori inženjeri izborite se za svoja prava, ne čekajte pomoć pravnika koji su općim bezakonjem ponizili svoju struku i pravnu znanost. Ovaj HDZ BiH uništava sve što je hrvatsko! Uništili su poljoprivredu i stočarstvo, policiju, pravosuđe, u institucijama vlada bezakonje, kriminal i korupcija, ozakonili su kupovinu diploma i upošljavanje s krivotvorenim službenim ispravama, progone branitelje i članove njihovih obitelji, dezerteri polažu vijence i pale svijeće poginulim braniteljima, napadaju djecu branitelja i djecu koja se druže s djecom branitelja, postoje u javnosti poznati i nepoznati slučajevi trovanja učenika djece branitelja, podijelili su narod na podobne i nepodobne, uništili politiku pomirenja i izvršili jugokomunističku lustraciju tj. očistili i sklonili sve one koji su dali svoj doprinos u Domovinskom ratu, vladaju ucjenom, prijetnjama, terorom i kupovinom ljudi i uveli su apsolutnu poslušnost, tko ne sluša slijedi odmazda, pokradu izbore, pa se onda pokradu između sebe, što je dovelo do toga da su zastupnici obični prevaranti, pa time i svi ministri itd. Cijeli Hrvatski narod u BiH je blokiran, zapušten i izumire, a protjerali su pola milijuna Hrvata katolika iz BiH.

Legitimniji je Željko Komšić nego naši zastupnici. Željka Komšića su izabrali Muslimani, a naši zastupnici su prevarom izabrali sami sebe.

U Širokom Brijegu mnogi branitelji dobivaju moždani udar, a javnost to povezuje sa zločinačkom politikom HDZ-a BiH.

Tupane, pa samo ime ti kaže privatni su privatni, Sveučilište u Mostaru je javno.

Kad će agronomi dignut glas protiv tokara?

Na koje agronome mislis? Ako mislis na ove iz MUP-a oni nece dizati glas njima je dobro a oni sto su redovno studirali nisu vise na prostorima ex Y tako da nema nista od pobuna

Nemaju u Zapadnohercegovačkoj županiji proračunski korisnici povišicu plaće a Vlada daje svako malo sveučilištu u Mostaru. Vlada ne zanimaju porezni obveznici i proračunski korisnica kad imaju za sveučilište.

Tko se buni taj je protiv Rvackih nacionalnih interesa!

Ebem tebe i tu tvoju rvacku vise.promjeni malo reci date narod ne prepiznaje sa govorom

Dokle je došlo da ministri u Hrvatskoj kupuju diplome po Bosni

Jel to ovaj ministar iz IMOVINSKOG POKRETA ,što ga prozivaju?

Zbog travnički diploma Sveučilište u Mostaru nema nikakve budućnost. Zbog čega gubiti vrijeme kad možeš kupiti diplomu kao nagrada ministar u susjednoj državi.

Vlast koja zapošljava studente bez studiranja u Travniku je uništila sveučilište i studente koji uče u Mostaru

mostarsko učilište treba zatvorit sve diplome iz bih su nevažeće plagijati kao partijska škola iz kumrovca a tupane kradezea

Nemojte tražiti u Hrvatskoj Travničke diplome. Zavod za odgoj i obrazovanje ŽZH ravnateljica Jadra kupila diplomu u Travniku i naređuje ministrici šta će raditi.

Jeftinije je u Hrvatskoj studirat nego u Mostaru.

Fali zanatlija. Učite nešto radit a ne masite papirom i cekajte na birou. Sve se pogospodilo.

Jedino ovdje inženjeri razmišljaju svojom glavom, ostali fakulteti, svakako ništa ni ne rade

ovaj gore veliki komentar gosta svibanj 22 potpisujem u cjelosti ,bravo majstore točan je ko Sveto Pismo -amen

Pitam se na koji način je gospođa Vesna Kazazić rođena u Gacku od majke Emire i oca Efraima doputovala čak do dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a sada i do pomoćnice rektora Zorana Tomića. Vesna Kazazić inače ima brata Zorana Kazazića, aktivnog člana SDP - a u Mostaru. Također, ima i brata Emira Kazazića koji živi na Buni, dugo je živio u Americi. Nadalje, pitam se kako je Iva Klepić, kćer od Zdenka Klepića doputovala da radi sa ocem u Rektorat. Znači Iva Klepić se školovala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje joj je otac Zdenko Klepić profesor, a sada radi sa ocem u Rektoratu(Zdenkom Klepićem). Zapitajmo se i je li slučajno da baš sin od profesora Brkića dobije Rektorovu nagradu, sin od Dragana Babića koji radi pri Sveučilištu, na koji način je Marijan Tustonja koji se oblači ženstvenije od bilo koje žene došao na funkciju profeosra i s kojim prosjekom itd. Zapitajmo se i kako gospođa Kazazić još uvijek radi a ima 72 godine starorosti i 42 godine radnog staža. Ima toga još o čemu bi se moglo pisati, dok Sipa ne bude obavila svoj posao na Sveučilištu, pomoći nema. Profesorica Ljerka Ostojić ovoliko skandala ni približno imala nije kao sadašnji Rektor.

Nijedan Rektor Sveučilišta u Mostaru nije imao ovoliko skandala iza sebe ni ovoliko afera. Vi kad ukucate ime Zoran Tomić Rektor dobijete samo afere od kupovine neke jefttine nagrade, do afere s kućom, do kopiranja dijelova knjige. Očito da Rektor narušava ugled jedne tako važne institucije za nas Hrvate u Bosni i Hercegovini i bilo bi vrijeme i njemu a i ljudima oko njega da se sklone s tih pozicija i da prepuste nekome tko će savjesno i odgovorno raditi svoj posao, a ne varati javnost i misliti kako su ljudi budale. Ljiep Vam pozdrav.

RektorTomić dobio pitanja – Ako se može putovati po svijetu može se otići i do osnivača
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari