Održana 28. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

ljubuski.info

Danas, u utorak, 19.rujna 2023. godine, u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom, održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški. Na dnevnom redu sjednice bilo je 15 točaka.

D n e v n i red:

Usvajanje zapisnika s XXVII. sjednice Gradskog vijeća,
Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog u akademskoj 2023/24 godinu,
Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i
članova Nadzornih odbora i Upravnog vijeća Grada Ljubuškog sa Javnim oglasom za izbor i imenovanje,
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnog vijeća Grada
Ljubuškog,
Prijedlog Rješenja:
a) o razrješenju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje Grada Ljubuškog gdje
nije donijet provedbeni plan,
b) o imenovanju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje Grada Ljubuškog gdje
nije donijet provedbeni plan,
Prijedlog Rješenja :
a) o razrješenju Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog,
b) o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog,
Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka
Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,
b) imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka
Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,
Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a) Boži (Grgo) Sušcu, Cerno 30,
b) Antoniu (Mirko) Borasu, Hardomilje 183,
Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Statut JU „Centra za socijalni rad Ljubuški“
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana grada Ljubuškog (2015.-2025.)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ljubuškog
Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

Iz predloženog dnevnog reda izdvojili bi tri točke koje su posebno obrazložene na sjednici.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu
Točku je obrazložio pomoćnik gradonačelnika – šef službe za riznicu, računovodstvo i financije grada Ljubuškog, Stipe Bubalo.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu vrši se izmjena i dopuna Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2023.godinu. Proračun grada Ljubuškog planiran je u iznosu od 18.583.000,00 KM.
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 2.045.000,00 KM.
Kod prihoda i primitaka Proračuna do najvećih izmjena dolazi u sljedećim kategorijama:
Prihodi od poreza povećavaju se za 565.000,00 KM i to na sljedećim kontima

Ukupno povećanje poreza na imovinu iznosi 85.000,00 KM
Ukupno povećanje poreza na dohodak iznosi 480.000,00 KM
Neporezni prihodi povećavaju se za 830.000,00 KM i to na sljedećim kontima:
Ukupno povećanje prihoda od poduzetničke aktivnosti i imovine iznosi 535.000,00 KM
Od ovih prihoda, odnosno od prihoda od poduzetničke aktivnosti i imovine, vrijedi izdvojiti – Prihod od JP Parkovi
rebalansom se povećava za 500.000,00 KM
Ukupno povećanje naknade i pristojbi na pružanja javnih usluga 295.000,00 KM
Tekući transferi (transferi i donacije) povećavaju se za 250.000,00 KM
Kapitalni primici se ovim rebalansom povećavaju za 400.000,00 KM i to na kontu od prodaje zemljišta
U izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu nisu planirana kreditna zaduženja

Rashodi i izdaci Proračuna rebalansom se povećavaju za 2.045.000,00 KM.
Najveća povećanja su planirana na sljedećim kontima:
Usluge popravka cesta povećavaju se za 550.000,00 KM
Usluge održavanja lokalnih cesta i putova povećavaju se za 450.000,00 KM
Transfer za posebne namjene povećava se za 200.000,00 KM
Kapitalni transfer u infrastrukturu poslovne zone povećava se za 170.000,00 KM
Izdaci za usluge deponiranja otpada na komunalnu deponiju povećavaju se za 150.000,00 KM
Subvencija za nove zelene površine povećava se za 150.000,00 KM
Kapitalni transfer za vodovode povećava se za 150.000,00 KM
Planira se novi konto transfer za osobe s invaliditetom – roditelj njegovatelj u iznosu 100.000,00 KM i za isto toliko je povećan prihod od Federacije za ovu namjenu

Svoje mjesto u povećanju sredstava našao je i šport:
Kapitalni transfer za rekonstrukciju svlačionica Gradske športske dvorane planira se ovim rebalansom u iznosu od 70.000,00 KM
Kapitalni transfer za EHF podlogu za rukomet planira se ovim rebalansom u iznosu za 70.000,00 KM
Transfer za šport povećava se za 52.000,00 KM
Od ostalih povećanja izdvojit ćemo još isplatu maturantima srednjih škola koja je planirana u iznosu od 76.000,00 KM

„Sve predložene korekcije prethodno planiranih proračunskih pozicija izvršene su na realnim osnovama, detaljno provedenim analizama do sada realiziranih prihoda i izdataka, sklopljenih ugovora, preuzetih obveza i izvršenim procjenama o potrebama do kraja tekuće godine.
Ovim rebalansom je izvršeno potrebno prestrukturiranje odnosno preraspodjela rashoda na način da se sredstva rasporede na pozicijama gdje je to povećanje neophodno“, navodi se, među ostalim, u obrazloženju.

Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog u akademskoj 2023/24 godinu
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog u akademskoj 2023/24 godinu obrazložio je gradonačelnik Vedran Markotić

Odlukom o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima grada Ljubuškog propisuje se visina, uvjeti i postupak dodjele jednokratnih financijskih potpora brucošima, odnosno studentima s područja grada Ljubuškog koji prvi put upisuju prvu godinu studija državnih sveučilišta, za akademsku 2023./24. godinu.

Sredstva za Potpore osigurana su u Proračunu grada Ljubuškog, te će se dodijeliti svim brucošima koji ostvaruju pravo na Potporu u iznosu od 500,00 KM.

Pravo na potporu imaju svi studenti koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnih sveučilišta, a koji imaju prebivalište na području grada Ljubuškog
Kako bi ostvarili pravo na Potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

imati prebivalište na području grada Ljubuškog
prvi put upisati prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnih sveučilišta
imati status redovitog studenta

Dodjela potpora izvršit će se putem javnog poziva kojeg objavljuje Gradonačelnik sukladno ovoj odluci

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Prijedlog Odluke o komunalnom redu obrazložio je pomoćnik gradonačelnika i šef službe za stambeno – komunalne poslove grada Ljubuškog, Željko Perić

Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red u cilju uređenja naselja, održavanja čistoće, načina uređenja, čuvanja i korištenja javnih površina, skupljanja komunalnog otpada, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih naprava i objekata na području grada Ljubuškog, kao i mjere za provođenja reda i kaznene odredbe.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnike, osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, kao i pravne osobe.

Odluka o komunalnom redu sadrži: Opće odredbe, uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih i ostalih površina, korištenje javnih površina, prikupljanje, odvoz i postupanje sa prikupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda odredbe o inspekcijskom nadzoru, kaznene odredbe, te prijelazne i završne odredbe.

Ostale točke dnevnog reda bile su više proceduralnog karaktera.

Radio Ljubuški

Glas naroda

Sve jednoglasno, sve cvjeta,sve napreduje a posebno uhljebi.

Ko je ovaj prvi vitropir? A što mu je lipa kosa, vidi ga muko.

Kad su ovi ljudi bili među narodom običnim? Nikoga ne znam.

Prodaja placeva ,i zemljista ,punjenje budžeta ,izdavanje gradjevinskih dozvola za penthause i zgrade (primanje mita)neuspio pokusaj prodaje zemljista prema kravici ,i prežderav,,anje na račun gradjana u restoranu ,mo,sst ciji djelatnik radi u opcini vise trudan neg radi ,primljen na posao jelo se i pilo na teku teka nestala

ALBI novih 150000 KM
Novi kriminal

Dizači ruku.Nek se prodaju nekretnine,nek se daje na koncesiju,nek se gradi,nek se uništava priroda.nek se para vrti a nakon nas smak svita

bebiću jeli ti neugodno imalo šta si sve pričao o vedranu,kvesiću i ostalima i opet tu sjediš!!

Kad nas ovi zastupaju jadni mi. Nađeš malo munjene da dižu ruke ne vidim oporbu sve izmiješano.

sve čovik do čovika nezna se koji je bolji

Tri puta uraaaa za naše političare.

Subvencija za nove zelene površine?? O čemu vi to? Vrli urbanisti izdaju građevinske dozvole za kompleks od 10 zgrada gdje nema ni kvadrata zelenila, sve beton i asfalt i parking mjesta što nema nigdje na svijetu, i što trajno narušava izgled grada da ne govorim o kvaliteti stanovanja! Ako su išta komunisti znali, to je da su barem znali arhitektonski planirat u skladu sa potrebama čovjeka. Prođite kroz bilo koji grad i bilo koji kompleks zgrada koje su prije rađene pa malo pogledajte što to znači?!

Upravo tako! Potpisujem.
Na žalost ostali smo bez struke, otjerala ju politika.
Sve što vrijedi nestalo, a za par godina nas neće imati ko liječiti, braniti, graditi......

Kradeze navrnute diplome ono je gadno za pogledati

Vidi ovi u op.vijecu Miro Grgic pobjega od rata,Edo teska prilivoda u 100 vira za 100 lira,Susan sin policajac pa sluzbenim pistoljem pljacka putnike,a di su ovi nasi veliki branitelji Ujro,Depa....nasto spade ovaj Ljubuski.

Kad spomenu ovog iz proboja jeli išta progovorio u mandatu vijećnika gradskog vijeća.ili je samo tamo da podigne ruku kad mu se kaže.

Sramota je tko to sve odlučuje u općini ljubuški tragikomedija na razini je nevesinja samo rade kladionice i kafići nema nijedna tvornica. vraćen je ljubuški u tursko doba

Subvencija za građevinski mafiju čiji se pipci nalaze u općini.Koliko vidim zelene površine se uništavaju dajući koncesiju hadezeovskim solarnim panelima i hadezeovkoj građevinskoj mafiji

Ovi likovi na slici sve neki anonimusi i ove likuše oklen su se ovi šljegli i to odlučuje i diže šape sramota

Prijatelju tamo ne treba niko pametan njima treba poslušan

A ti bi mogao uzeti koji sat hrvatskog jezika. Upireš prstom u druge a ne vidiš sebe.
Po ovome što napisa narag u osnovnu školu

I ti si baš pismen.hahs

Dok je god privatni ispred javnog interesa u opcini vlada mafija

Održana 28. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari