Čović predložio 1 KM za TV Herceg Bosne uz račune Elektroprivrede

ljubuski.info

Jedna marka za hrvatsku obitelj ne znači puno, ali znači razvoju televizije Herceg-Bosna, rekao je čelnik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović govoreći na izvještajnom Saboru HNS-a.

Naime, Čović je poručio kako se razmišlja o tome da se uz račune za električnu energiju priloži i stavka za RTV HB. Time bi se osnažila televizija sadržajno i kadrovski.
Dobio sam mnoštvo prijedloga s terena kako financijski ojačati RTV HB. Kroz jednu kvalitetnu suradnju s Elektroprivredom HZ HB ja mislim da se može osigurati po jedna marka od svakog potrošača za RTV HB i ja se nadam da će to zaživjeti već od 1. srpnja, kazao je Čović.

Dodao je kako Hrvati ne odustaju i od onog što je njihovo pravo na kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog RTV servisa BiH.

Čović je najavio da će do kraja godine uz podršku Vlade Hrvatske biti završena zgrada Hrvatskog Narodnog kazališta u Mostaru.
Do kraja godine uz pomoć Vlade Hrvatske bit će zaokružena zgrada Hrvatskog Narodnog kazališta u Mostaru i ona će biti dominantan objekt u Mostaru, kazao je.

Rezolucija Hrvatskog narodnog sabora u BiH

Potvrđujući privrženost načelima i ciljevima izraženim u političkim dokumentima prethodnih zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, a nastavno na Deklaraciju usvojenu na osmom zasjedanju,

Naglašavajući da su tri konstitutivna naroda u BiH (Bošnjaci, Hrvati i Srbi) ustavna kategorija i činjenica koja se ne može i ne smije politički ignorirati, te da se u složenoj višenacionalnoj zajednici, što BiH nedvojbeno jest, stabilnost i napredak mogu ostvariti samo dogovorom i korištenjem mehanizama koji jačaju međusobno povjerenje uz strogo poštivanje ustavnog poretka i vladavine prava,

Pozivajući se na Politički sporazum potpisan u Mostaru 17. lipnja 2020.godine kojim je iskazano opredjeljenje za implementaciju svih odluka Ustavnog suda BiH, kao i svih presuda Europskog suda za ljudska prava koje se odnose na ukidanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu, kako bi se osigurao legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim razinama, u Predsjedništvu BiH i Domovima naroda, te osiguralo aktivno i pasivno izborno pravo svakog građanina na cijeloj teritoriji BiH,

Svjesni ozbiljnosti i zahtjevnosti ukupne ustavno-pravne i političke te društvene, kulturne, gospodarske i demografske pozicije u kojoj se hrvatski narod trenutno nalazi, mi, sudionici IX. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora BiH, usvajamo:

Rezoluciju IX. zasjedanja HNS BiH

BiH naša domovina - država jednakopravnih konstitutivnih naroda i ravnopravnih građana-državljana.

Mi legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH izražavamo svoje jasno, čvrsto i nedvosmisleno opredjeljenje za:

 • ostvarivanje pune pravne i stvarne konstitutivnosti Hrvata u BiH i njihove jednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima,
 • izgradnju i jačanje institucija zajedničke nam države jednakopravnih konstitutivnih naroda i ravnopravnih građana-državljana.

Svjesni činjenice kako u BiH postoje i sasvim drugačiji pogledi o njenoj budućnosti, upozoravamo na opasnost i pogubnost politika koje:

 • negiraju ustavna i daytonska načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda (unitarizam),
 • negiraju neovisnost i cjelovitost BiH (separatizam).

Unitaristički i separatistički ciljevi i interesi nespojivi su i izravno suprotstavljeni temeljnim daytonskim načelima i glavni uzrok nefunkcionalnosti i nestabilnosti BiH.

Urušavanje ustavno-pravnog poretka kroz proces dekonstituiranja hrvatskog naroda u BiH

Trenutno ustavno, institucionalno i političko stanje neprihvatljivo je za Hrvate u BiH:

 • jer im negira pravo legitimnog političkog predstavljanja u tijelima i institucijama namijenjenim predstavljanju konstitutivnih naroda.
 • jer im uskraćuje i negira prava na kulturnu, obrazovnu i medijsku autonomiju čak i u stupnju i obliku kojeg u nacionalnim državama uživaju pripadnici nacionalnih manjina.
 • jer ih izlaže kontinuiranom i organiziranom političkom, ideološkom i medijskom nasilju koje ima za cilj diskreditiranje i ocrnjivanje svih društvenih i političkih aktera koji javno zagovaraju načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda.
 • jer sve navedeno, među ostalim razlozima, snažno utječe na proces iseljavanja Hrvata i dovodi do vrlo ozbiljnih demografskih problema u okviru hrvatskog nacionalnog korpusa u BiH.

Načelo konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti Bošnjaka, Hrvata i Srba temeljno je načelo Ustava BiH i Daytonskog mirovnog sporazuma, stoga svi oni koji sudjeluju u procesu dekonstituiranja hrvatskog naroda u BiH izravno ruše ustavno-pravni poredak BiH i grubo krše međunarodni mirovni ugovor.

Reforma ustava i Izbornog zakona BiH

Budući da postojeći Izborni zakon BiH nije osigurao izvjesnost da svaki narod može izabrati vlastite političke predstavnike, nužna je reforma izbornog zakonodavstava koja mora osigurati pravo i izvjesnost svakom konstitutivnom narodu da slobodno i samostalno izabere vlastite političke predstavnike.

Bosna i Hercegovina dužna je osigurati pravo i izvjesnost pripadnicima grupe ostalih da bez diskriminacije biraju i budu birani. Stoga, svrha reformi ustava i izbornog zakonodavstva treba biti:

 • u što većoj mjeri uskladiti ustavne i zakonske norme, u prvom redu Izborni zakon BiH, s natkrovljujućim načelom Ustava BiH, načelom konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti Bošnjaka, Hrvata i Srba (u skladu s odlukom "Ljubić" i drugim mjerodavnim odlukama Ustavnog suda BiH).
 • osigurati što veći stupanja individualnih, ljudskih i građanskih prava svakom državljaninu BiH bez obzira na njegovu nacionalnu (ne)pripadnost (u skladu s presudom "Sejdić-Finci" i drugim mjerodavnim presudama Europskog suda za ljudska prava).
 • /ul>

  HNS BiH smatra kako je u ovoj neizbornoj godini nužno provesti ograničenu ustavnu i izbornu reformu koja treba osigurati ustavnost i legalnost predstojećih Općih izbora 2022. godine, da bi se u potpunosti mogli implementirati izborni rezultati te izborni proces uskladio s temeljnim načelom Ustava BiH i Daytonskog mirovnog sporazuma.

  Za HNS BiH neprihvatljiva je daljnja mogućnost da pripadnici bošnjačkog naroda biraju hrvatske političke predstavnike, odnosno da Hrvatski član Predsjedništva BiH i hrvatski izaslanici u domovima naroda budu izraz bošnjačke izborne volje.

  Imajući u vidu dvadesetogodišnji proces dekonstituiranja Hrvata te najave da će se "fenomen drugog bošnjačkog člana Predsjedništva" proširiti i na ostale razine i tijela vlasti, svjesni smo kako bi održavanje Općih izbora 2022. godine po postojećem izbornom zakonodavstvu bilo pogubno za BiH i konstitutivnost hrvatskog naroda te njegov nacionalni i politički subjektivitet.

  Daljnje uzurpiranje hrvatskih pozicija, na bilo kojoj razini, vodilo bi radikalnom produbljivanju nepovjerenja između hrvatskog i bošnjačkog naroda, dezintegraciji društvenih struktura te gubitku povjerenja u državu i njene institucije, što bi, sve skupa, opasno dovelo u pitanje smisao, stabilnost i opstojnost BiH.

  Nasuprot tome, usklađivanje izbornog zakonodavstava s načelom da jedan konstitutivni narod ne smije birati predstavnike drugom konstitutivnom narodu, moglo bi biti snažan poticaj jačanju međusobnog povjerenja i suradnje na izgradnji stabilne, funkcionalne i prosperitetne države. U takvim okolnosti, onda bi bilo moguće napraviti i sveobuhvatniju ustavnu i izbornu reformu koja bi osigurala provedbu svih mjerodavnih odluka kako Ustavnog suda BiH, tako i Europskog suda za ljudska prava.

  Euroatlanske integracije kao glavno geostrateško usmjerenje hrvatskog naroda u BiH

  Članstvo u EU i NATO-u najvažniji je vanjskopolitički cilj BiH i glavno strateško geopolitičko usmjerenje hrvatskog naroda u BiH. Hrvatski narodni sabor čvrsto se zalaže za što bržu provedbu svih nužnih reformi na euroatlanskom putu, uključujući ispunjavanje uvjeta za zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR) kao jednog od preduvjeta suvereniteta BiH kao nezavisne, cjelovite, stabilne i prosperitetne države čije su institucije sposobne preuzeti odgovornost za državu i uvesti ju u punopravno članstvo EU.

  Za hrvatski narod u BiH od ogromnog je značaja činjenica da je Republika Hrvatska članica EU i NATO-a, što dodatno osnažuje naše opredjeljenje da je euroatlanski put BiH ne samo glavno, nego trenutno i jedino geostrateško usmjerenje hrvatskog naroda u BiH.

  Zaključna razmatranja

  Ovom Rezolucijom šaljemo jasne poruke svim Hrvatima u BiH, drugim konstitutivnim narodima i svim građanima, Republici Hrvatskoj, OHR-u i PIC-u te svekolikoj međunarodnoj zajednici da su Hrvati ujedinjeni u borbi za svoja nacionalna, ustavna, politička i druga prava, te posebno naglašavamo:

  • legitimno političko predstavljanje Hrvata u tijelima i institucijama, na svim administrativno-političkim razinama, donja je granica prihvatljivosti ispod koje neće ići ni jedan predstavnik HNS BiH u svim tekućim i budućim pregovorima o ustavnim i izbornim reformama;
  • načelo legitimnog predstavljanja Bošnjaka, Hrvata i Srba temeljno je načelo Ustava BiH i Daytonskog mirovnog sporazuma, stoga svi oni koji to načelo jednostrano relativiziraju i krše, ili se protive njegovoj provedbi i operacionalizaciji kroz izborno zakonodavstvo, moraju biti okarakterizirani kao izravni rušitelji ustavno-pravnog poretka i međunarodnog mirovnog ugovora;
  • legitimno predstavljanje tri konstitutivna naroda nije u suprotnosti s mjerodavnim odlukama Europskog suda za ljudska prava; spomenute odluke moguće je provesti uz puno uvažavanje načela legitimnog predstavljanja Bošnjaka, Hrvata i Srba;
  • ukoliko unitarističke i separatističke politike, kroz opstruiranje i neusvajanje nužnih ustavnih i izbornih reformi, dovedu do blokade političkog sustava i izbornog procesa te urušavanja ustavno-pravnog poretka i dezintegracije države, primarni cilj svih članova i tijela HNS BiH bit će zaštita hrvatskih nacionalnih prava i interesa; kao i mnogo puta do sada, hrvatski narod će i u spomenutim okolnostima, ako do njih dođe, naći prikladne načine i instrumente kako bi, kao slobodan i državotvoran narod, obranio i potvrdio svoj nacionalni i politički subjektivitet, svoju autonomnost i suverenost.

  Mi, legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni i Hercegovini, ovu Rezoluciju usvajamo kao čvrstu obvezu nama i snažnu poruku svim našim društvenim i političkim partnerima s kojima dijelimo odgovornost za opstojnost, stabilnost i svekoliki razvitak Bosne i Hercegovine.

  HNS ostaje u stalnom zasjedanju dok se ne realiziraju stavovi definirani u ovoj Rezoluciji.

  Mostar, 4. lipnja 2021. godine.

bljesak.info

Glas naroda

tko je gleda i kome treba ,neka je i plaća i više od jedne marke

Unosi se nemir u narod,jer kad se gruda zakotrlja teško će se zaustavit,biće svašt…

i hitler je djelijo radione dzaba da bi narod sluso sta govori isto ko i covic marka za tv herceg bosne

Već vam.to placam kroz Eronet i razne namete . Sad u 7mj gasim i eronet , ne dam vam ništa, zaradio sam sve van [ * neprimjereno * ]e države ove i ni 1km moja nedam hdz mašineriji.

Još da plaćamo glasilo HDZja,svi spikeri i voditelji ne gledivi,vazda intermeco,vjerski program i 100 putne reprize nečega bezeze.Hvala i 1km je puno.

Ne gledam i ne Zelim plaćati HDZ mašineriju,i da ko je taj Dragan Čović da moze to uvesti jel on član stranke ili predsjednik Vlade federacije

Samo jedan diktator,titov uöenik ali samo 1000 puta gori od njega

Mora sin uvik biti bolji od oca, Tito nadjačala te tvoja dica u svireposti u zlodjelima

Neka povećaju kradeze članarinu. Njihova TV neka svoju propagandu i plate.

Svaki izbori koštaju, narode urazumi se, ne pada s neba ono dernečenje s roštiljin i pivon oni đanbo plakati, reklama na prugi, triba is triba pit a i nejdi prinoćit oni dana sve to košta.Triba i glasaču štogoć dat i zaposliti ga ili nekog njegova. Vami je ta markica ništa a nami je puno, ne bunite se već dajte po pet deset koliko ko more da se idalje nastavimo borit za opstojnost rvackog naroda navin prostorin

Hahhahahhahahha

E nedam, nit je gledam, nit je smatram svojom televizijom. btw nije da je ne gledam iz inata, nego joj je jednostavno sadržaj bezvezan i uglavnom bezvrijedan

bolje nam je za tu marku kupit metak

Neki novinar bi stvarno trebao malo ispitati koliko je ovo ozbiljan prijedlog. Ovo je lopovluk

Lopovluk koji će se vrlo moguće pretvorit u djelo... Jer svi slušaju vrhovnog vođu

Cigla marka.čovik planira ozidat kineski zid oko svoje "vikendice"

vidis da mu je se razbila "prasica-kasica" i sve ce mu zavrsiti tako - ja mislim da ce zavrsiti kao oni predsidnik iz Rumunjske ...

Mar š u pm sm e će. Nek je plaćaju oni koji su na budžetu. I tko to sranje uopće gleda ? Taj neka ga i plaća.

Točno ja neznam tko to gleda.

Ja cu dat 20 km samo da ne gledam covica i ovu ostalu [ * neprimjereno * ] sto nam upropastise barod

Tebi Čoviću treba Tv a sigurno je možeš sam financirati , ja ću radije dati u javnu kuhinju.

plaćati hdz propagandu? nek je plaća hdz članstvo koje ih dovodi na vlast...

Narode jedna Marka stvarno nije puno ali je miljarda kada znamo komu je dajemo. To nije televizija Hrvatskog Naroda u Bih već je to ekonomsko propagandni program Hdza i dotičnog gospodina. Još jedna napomena uopće se neradi o davanju te jedne marke nego da se ima uvid preko računa elektroprivrede tko preko te jedne uplaćene marke podržava vladajući režim. Ta marka je kukavičje jaje iz razloga što će ta jedna marka biti što je nekada bilo upisivanje u savez komunista i dobivanje partijske knjižice za olakšano dobivanje svih povlastica u sistemu to je to pamet uglavu zato što je ovo promišljena partijska podvala na naše i njihove.

Svi zaposleni na budzetu neka placaju . I članovi I simpatizeri stranke koja predlaže ovaj nezakonit namet I udar na ionako siromasne gradjane.
Ionako ih narod plaća. Ja marke ne dam.

Ja ću platiti jer sam Hrvat i jer je to jedini hrvatski tv kanal. Na ftv-u su pristrani i nepošteni prema gostima političarima koji su iz reda hrvatskog naroda. Ne može se gledati koliko su pristrani. Nije mnogo jedna marka.

tko ti je i dosad branio anonimno donirati ako ti se gleda

Evo ovi što ćeš im ti platiti nisu nimalo pristrani i nisu naklonjeni nimalo kradezeu.de ne Dipr majke ti .ti plaćaju ko ti smeta daj im i svu plaću i imovinu nikonti ne brani ionako ste iz istih kradeze struktura

Zamotaj u kovertu I pljuni pa prilipi 100 € I posalji Draganu za njegovu propagandnu TV. Nemoj žalit.
Nije lako biti ugrozen, pricati o konstutivnosti itd itd a imati hacijendu I gledati u Radoljobolju iz spavaće sobe.
Navij Thompona, stavi livu ruku na srce, maši zastavom RH I nastavi biti veliki hrvat katolik. Uplati dašta.

Suradnja sa EP,da nije žalosno(kriminalno),bilo bi smješno

Covicu placaj je ti.. to je svakako tvoja tv i nekolicine tvojih parazita..narod je ne gleda..

Tako je..eto im je..

Ovo nije nigdje gledljivo izuzev dijela Mostar i dijela Blata. Elektroprivreda ne smije prihvatiti politički namet na svojim računima jer to nije sukaldno zakonu. Može doći do opstrukcije koja je već bila kada su to pokušali sa sarajstanskom teve. U ovu jednu markicu i način njene naplate može se sažeti cjelokupni politički rad kradeze partije i njenog vožda druga Gage. Bez vizije, bez muda, bez sadržaja, bez plana i samo daj meni, daj, meni. Dokle seže ovaj bezobrazluk oko pokušaja uspostave stranačke partijske tv kuće koja bi trebala imati za cilj promoviranje politike kp hdz. Učinak te politike je poražavajući, od nestanka više od polovice naroda Hrvata u BiH, stranačkog uhljebljivanja, partijskog kadroviranja, do starog jugo modela "snađi se druže", "gdje sam ja tuten ili IMT-Imali Mene Tuten". Može li netko objasniti genijalnost članova partije HDZ koji su osposobljeni voditi općine, županije, gradove, javna poduzeća, državne tvrtke sa nedovršenom SSS ili nekakvom sklepanom višom ili čak kupljenim fakultetom, a u realnom sektoru im nitko ne bi dao dvije ovce na čuvanje?

Zaboravija si mnoge grije koje narod guta poput vaktile Olene, pokoj joj duši. Čuja san kako ovi poslenici po Sarajevu jebu sve u šesnaest i takmiče se koji će više na[ * neprimjereno * ]ti. Neznan samo kako stignu, odu u utorak i vrate se u četvrtak. Plaća iđe, većina ih potrošila na aute više nego onaj tko radi u privatnika za čitav život na sve. Dica in se školuju po svitu a kada ij čuješ kako govoru pitaš se samo oklen su. Bahate se ćaćinim ratnom štečevinom kuda su svi Todorići. Dok su drugi obilazili rovove, položaje i prve crte ratišta, dotlen su ovi švercali robon, trgovali [ * neprimjereno * ]ama i kupovali sve po moru. Nisu oni samo kupovali vakultete već su ih otvorili i za sve druge u kojem dođeš ko bravar i odeš ka injžinjer prava. Jamili sebi sva ratna odličja, sve troliste, sve neke plakete, sve ratne mirovine, svu skrb, sve sebi i samo sebi.

Da se njih pita još bi sirotinja obilazila ratišta da bi oni mogli profitirati.Rat bi završio 1992 da je njima bilo u interesu ili čak nebi nikad ni počeo

Ja sam za,nek svaki član partije plati marku plus PDV

Pitanje je šta će oni sa tim skupljenim parama... Njima će medit, a postajat će tvornica za dodatno zapošlajvanje stranačke mašinerije.
Možda da malo porade i na naglasku da više sliči standardnom hrvatskom jeziku, a ne otvorim slučajno odzvanja ono mostarsko "majkeee tiii"

Zašto ne traže sponzore pa nek imaju 5 min reklama kao i sve ostale (privatne) televizije

Mislio ja godinam da bi tribali plaćat i to koliko se plaća 10 do15 maraka.Vox populi mi je otvorio oči.Jesu li te individue hulje?Ja mislim da jesu.Nije nikakvo opravdanje za njih da imavećih hulja od njih.Odmaknite se od njih.

kada ta televizija bude gradjanska plaćat ću je kad bude prozivala ove što nas iz dan u dan kra du i kad bude ovako prozivala sve političare kao ovaj čitaj google-Hadžifejzović: Bakire, mrš na posao!-da bude naša televizija a ne televizija šake bandita

Čović predložio 1 KM za TV Herceg Bosne uz račune Elektroprivrede
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari