Popis najvećih dužnika u Zapadnoj Hercegovini

ljubuski.info

Nakon što je 01.01.2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, po prvi put od uspostave Uprave za neizravno oporezivavnje BiH, stekli su se zakonski uvjeti za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovi PDV-a, akcize i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UIO i UO UIO usvojila Parlamentarna skupština BiH, naknadni teret prinude je smanjen s 10 na 5 posto, a zatezna kamata s 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

Prenosimo popis gospodarskih društava sa sjedištem na području Županije Zapadnohercegovačke koje su dužne milijune Upravi za neizravno oporezivanje, a čiji su direktori otuđili novac ili ga preusmjerili u drugu stranu, te se i dalje "šepure" našim ulicama glumeći neke "gazde", a dok u isto vrijeme političari odlaze kod MMF-a i Svjetske banke po nova zaduženja koja ni vaša praprapraunučad neće moći otplatiti kroz dogledno razdoblje.

Međutim, pitanje se nameće, tko je ovim dužnicima, omogućio nastanak duga, mislite li vi umirovljenici ili državni službenici kako je problem u malim obrtima koji krpaju kraj s krajem da su oni krivi što vi nemate plaće i mirovine?

Popis koji vam donosimo su obveznici koji se ne žele naći na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroze svoju poslovnu reputaciju, a uz javnu listu koju je objavila Uprava za neizravno oporezivavnje BiH, mi vam donosimo taj popis dužnika s područja naše Županije, ali treba napomenuti se inače na popisu nalazi 2.335 gospodarskih društava koje imaju sjedište u BiH, i gdje ukupan dug tih svih gospodarskih društava na datum 01.04.2015. godine iznosi 589.321.705,81 KM.

Popisom su obuhvaćeni svi dužnici čiji dug prelazi 25.000 KM.

Akcize - izvještaj o dužnicima na dan 01.04.2015. godine;

 1. HEPOK-Vinarija Ljubuški d.o.o. Stjepana Radića bb Ljubuški 702.379,12 KM

Carina - izvještaj o dugovima fizičkih i pravnih osoba na dan 01.04.2015. godine;

 1. MI Lijanovići d.o.o. Široki Brijeg Visoka Glavica bb, Široki Brijeg 329.820,60 KM

PDV - Izvještaj o dugovima fizičkih i pravnih lica na dan 01.04.2015. godine;

 1. Petrol d.d. Bana Jelačića 23 Ljubuški 4.215.735,30 KM
 2. Farmko d.o.o. Fra Didaka Buntića bb Široki Brijeg 3.540.239,69 KM
 3. HEPOK-Vinarija Ljubuški d.o.o. Stjepana Radića bb Ljubuški 2.359.267,42 KM
 4. Farmer mesna industrija d.o.o. Antuna Mihanovića 5 Široki Brijeg 1.923.384,88 KM
 5. Trgocoop dioničko društvo Stjepana Radića 2 Ljubuški 783.040,00 KM
 6. Bellissima d.o.o. za trgovinu i usluge Vranić bb Posušje 689.835,68 KM
 7. Unimar d.o.o. za trgovinu i usluge Rastovačko polje bb Posušje 605.334,86 KM
 8. Andro Commerce doo Zrinskо-Frankopanska bb Ljubuški 493.493,50 KM
 9. Star šport d.o.o. za trgovinu i usluge Fra Didaka Buntića 74 Široki Brijeg 477.145,00 KM
 10. Onkel d.o.o. Trnska cesta 31 Široki Brijeg 431.125,30 KM
 11. ZD.I.-produkt d.o.o. Široki Brijeg Visoka Glavica bb Široki Brijeg 399.216,77 KM
 12. MIV&MM d.o.o. Centar II Lamela 2 bb Ljubuški 383.592,00 KM
 13. Pavo d.o.o. Fra Didaka Buntića 96 Široki Brijeg 380.886,47 KM
 14. Slavko Kvesić vl. Interstil arhitektonski ured H.V. Hrvatinića bb Grude 372.083,50 KM
 15. Modom d.o.o. Ilijino brdo bb Posušje 366.962,50 KM
 16. Optimum d.o.o. Fra Dominika Mandića 17 Široki Brijeg 357.883,55 KM
 17. R.D.K. d.o.o. za trgovinu i usluge Sovići 625 Grude 353.621,99 KM
 18. Atlas d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 89/B Grude 303.454,04 KM
 19. Kolex d.o.o. Bana Jelačića bb Ljubuški 276.078,45 KM
 20. Polićtrans d.o.o. Posušje Put za Grude bb Posušje 273.194,85 KM
 21. Planinski biser d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Vrpolje bb Posušje 271.639,28 KM
 22. Virtex d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Durmišuša bb Posušje 262.598,20 KM
 23. Vegić-Commerce d.o.o. Međugorska bb Ljubuški 258.308,15 KM
 24. Caresos d.o.o. Zrinsko Frankopanska 76 Ljubuški 249.589,30 KM
 25. M.I. Dušići d.o.o. Poklečani bb, Rakitno Posušje 232.217,58 KM

Akcize - izvještaj o dužnicima na dan 01.04.2015. godine;

 1. HEPOK-Vinarija Ljubuški d.o.o. Stjepana Radića bb Ljubuški 702.379,12 KM

Carina - izvještaj o dugovima fizičkih i pravnih lica na dan 01.04.2015. godine;

 1. MI Lijanovići d.o.o. Široki brijeg Visoka Glavica bb, Široki Brijeg 329.820,60 KM
 2. Mikulić Company d.o.o. Grude Dr Franje Tuđmana bb, Grude 329.820,60 KM
 3. "Vin-plastiks" d.o.o. Grude Dragićina bb, Grude 308.894,80 KM
 4. "BIP-Commerce" d.o.o. Posušje Poklečani bb, Rakitno-Posušje 112.773,56 KM

PDV - izvještaj o dugovima fizičkih i pravnih lica na dan 01.04.2015. godine;

 1. Elipsa d.o.o. Vranić bb Posušje 5.274.319,90 KM
 2. Petrol d.d. Bana Jelačića 23 Ljubuški 4.215.735,30 KM
 3. Farmko d.o.o. Fra Didaka Buntića bb Široki Brijeg 3.540.239,69 KM
 4. HEPOK-Vinarija Ljubuški d.o.o. Stjepana Radića bb Ljubuški 2.359.267,42 KM
 5. Farmer mesna industrija d.o.o. Antuna Mihanovića 5 Široki Brijeg 1.923.384,88 KM
 6. Beko d.o.o. Eugena Kvaternika 4 Posušje 1.718.632,79 KM
 7. Auro d.o.o. Bana Jelačića 23 Ljubuški 1.148.131,85 KM
 8. Gipo d.o.o. Broćanac bb Posušje 1.133.585,90 KM
 9. Bellissima d.o.o. za trgovinu i usluge Vranić bb Posušje 689.835,68 KM
 10. Unimar d.o.o. za trgovinu i usluge Rastovačko polje bb Posušje 605.334,86 KM
 11. Andro Commerce doo Zrinskо-Frankopanska bb Ljubuški 493.493,50 KM
 12. Star šport d.o.o. za trgovinu i usluge Fra Didaka Buntića 74 Široki Brijeg 477.145,00 KM
 13. Onkel d.o.o. Trnska cesta 31 Široki Brijeg 431.125,30 KM
 14. Energent d.o.o. Antuna Branka Šimića 5 Posušje 405.304,62 KM
 15. ZD.I.-produkt d.o.o. Široki Brijeg Visoka Glavica bb Široki Brijeg 399.216,77 KM
 16. MIV&MM d.o.o. Centar II Lamela 2 bb Ljubuški 383.592,00 KM
 17. Pavo d.o.o. Fra Didaka Buntića 96 Široki Brijeg 380.886,47 KM
 18. Slavko Kvesić vl. Interstil arhitektonski ured H.V. Hrvatinića bb Grude 372.083,50 KM
 19. Modom d.o.o. Ilijino brdo bb Posušje 366.962,50 KM
 20. Optimum d.o.o. Fra Dominika Mandića 17 Široki Brijeg 357.883,55 KM
 21. R.D.K. d.o.o. za trgovinu i usluge Sovići 625 Grude 353.621,99 KM
 22. Atlas d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 89/B Grude 303.454,04 KM
 23. Prestiž d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Rastovača bb Posušje 282.179,84 KM
 24. Polićtrans d.o.o. Posušje Put za Grude bb Posušje 273.194,85 KM
 25. Planinski biser d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Vrpolje bb Posušje 271.639,28 KM
 26. Virtex d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Durmišuša bb Posušje 262.598,20 KM
 27. Vegić-Commerce d.o.o. Međugorska bb Ljubuški 258.308,15 KM
 28. Caresos d.o.o. Zrinsko Frankopanska 76 Ljubuški 249.589,30 KM
 29. M.I. Dušići d.o.o. Poklečani bb, Rakitno Posušje 232.217,58 KM
 30. F M C d.o.o. Ljubuški Pobrišće bb Ljubuški 204.267,67 KM
 31. Stručna organizacija centar za vozila Obilaznica bb Široki Brijeg 193.633,77 KM
 32. Copp benz d.o.o. Trnska cesta 189 Široki Brijeg 188.338,66 KM
 33. Fikado d.o.o. Andrije Šimića bb Ljubuški 182.498,91 KM
 34. Varda d.o.o. Ljubuški Humac bb Ljubuški 170.035,97 KM
 35. Mario Akmadžić vl. 5 s.t.r. H.V. Hrvatinića bb Grude 163.590,73 KM
 36. Lijanovići d.o.o. Visoka Glavica bb Široki Brijeg 157.261,75 KM
 37. Vili komerc d.o.o. Bana Jelačića S-1 Široki Brijeg 136.146,30 KM
 38. Dalmi d.o.o. Klobuk bb Ljubuški 135.580,51 KM
 39. Visoka d.o.o. Sovići bb Grude 133.869,90 KM
 40. Vrtni centar Lovre Međugorac d.o.o. Ljubuški Klobuk bb Ljubuški 131.126,90 KM
 41. Gradska ljekarna Ljubuški Zrinsko - Frankopanska bb Lljubuški 123.681,00 KM
 42. Polimedia d.o.o. Široki Brijeg Trg Ante Starčevića 6 Široki Brijeg 119.847,15 KM
 43. Laterna d.o.o. Posušje Ante Kovačića 1 Posušje 105.561,85 KM
 44. Zlatko Rašić d.o.o. Ljubuški Klobuk b.b. Ljubuški 103.333,10 KM
 45. Karol d.o.o. Široki Brijeg Trnska cesta 29 Široki Brijeg 81.614,77 KM
 46. Gojan d.o.o. Bana Jelačića bb Ljubuški 79.595,76 KM
 47. A C G d.o.o. Široki Brijeg Trnska cesta 61 Široki Brijeg 69.209,08 KM
 48. Zemljoradnička zadruga Poljoprivreda p.o. Ljubuški Vitina bb Ljubuški 67.603,45 KM
 49. M.K. Iluminacije d.o.o. Trnska cesta 100 Široki Brijeg 67.192,50 KM
 50. Laganini d.o.o. Posušje Vranić bb Posušje 61.295,50 KM
 51. Čistoća d.o.o. Kranjčevićeva 1 Široki Brijeg 54.789,35 KM
 52. Epa-nova d.o.o. Široki Brijeg Trnska cesta 69 Široki Brijeg 50.449,67 KM
 53. Argentum d.o.o. Bana Jelačića bb (zgrada HERMES .) Ljubuški 44.913,60 KM
 54. Papir trade d.o.o. Proizvodno trgovačko društvo Privalj bb Široki Brijeg 44.511,50 KM
 55. Kravica d.o.o. Centar II Lamela 2 br. 18 Ljubuški 40.458,80 KM
 56. Široki Hrvatski košarkaški klub Fra Didaka Buntića bb Široki Brijeg 40.308,56 KM
 57. Unija Soldo d.o.o. za graditeljstvo i usluge Puringajska bb Široki Brijeg 38.751,73 KM
 58. Boban-Pilcommpany d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import Batin bb Posušje 37.694,54 KM
 59. Oglasnik d.o.o. Nikole Kordića bb Ljubuški 36.886,90 KM
 60. Viktoria d.o.o. Široki Brijeg Buhovo 52 Široki Brijeg 36.340,28 KM
 61. Tonko d.o.o. Trnska cesta 29 Široki Brijeg 35.726,70 KM
 62. Erovin d.o.o. Ljubuški Stjepana Radića bb Ljubuški 34.823,42 KM
 63. I & M - Gel d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Drinovci 184 Grude 33.336,09 KM
 64. Dovima d.o.o. Široki Brijeg Trnopoljska 5 Široki Brijeg 32.105,40 KM
 65. Aran d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Zrinskog bb Široki Brijeg 29.764,19 KM
 66. Galina d.o.o. Jare bb Široki Brijeg 29.700,00 KM
 67. Vučipolje d.o.o. Gornji Jukići bb Posušje 28.208,40 KM
 68. Printmedia d.o.o. Trg Gojka Šuška bb Široki Brijeg 25.724,70 KM
 69. Kljenak d.o.o. Fra Grge Martića bb Posušje 25.660,47 KM

Ispričavamo se unaprijed ako smo kojim slučajem nekoga preskočili tijekom prepiske, a nadamo se da nismo te vjerujemo do idućeg objavljivanja dužnika da će neki izmiriti svoje obveze i da se više neće nalaziti na ovome popisu.

sirokibrijeg.info

Glas naroda

Koliko je zla napravljeno u Vinariji Ljubuški. Dug prema radnicima 500 000 KM i raste.
Neko će ga morati platiti...

bratisina i luciceva svaka firma medju prvima i opet njima zemlje objekti koncesije krediti a lijanovicima ministarstva to nema nigdi

navedenima triba ja.ja ostrugati

Svaka im čast

Očekivano vode,lijanovici,lucici i hdz-ovi tajkuncici ... Da im milijarde das to nista nebi platilo ...

i dalje se sepure i glume gazde dobra ova dobra

U Ljubuškom sve firme kojima Tomić vodi knjige

i petar jurčić dao kredit

Razumijem da može biti dug po doprinosima ali carinapdv i akciza da se duguje e to im je netko omogućio a ne pravdam dužnike

A DI SU BLOKADE,PLIJENIDBE ,INSPEKCIJE , PRIJAVE NADLEŽNIM TJELIMA ,PROCESUIRANJA ,,OTKAZI ONIMA ,KOJI ŠTITE NEPLATIŠE, SKRIVAJU GOIDINAMA NJIHOVE DUGOVE,-TA IPAK ONI IH SAVJETUJU KAKO SE MOŽE,A OSTALI MORAJU PLATITI SVAKI PFENING, ČAK I KAMATU NA KAMATU I TD.
" SIROMAŠNI NEKA UČE "-FLOSKULA IZ AFERE " INDEX " VRIJEDI ZA SVE SEGMENTE DRUŠTVA, POSLJEDNJIH DVADESETAK GODINA.
E, JOŠ SAMO DA IM JE ŽIVOT BESKONAČAN.

Radi vaki meni pemzija kasni dabogda je oni ne dočekali

nek inspekcijskim službama smanje plaće 70% i nek provjere imovinu inspekcijskih i poreznih službenika i za 30 dana sve riješeno.vrana vrani oči ne kopa.al kad je ovakva država i nije mi žao što ovo nisu platili.da su ovo platili samo bi političari i ova vladajuća stranačka kamarila to uzela sebi,a stoka sitnog zuba od tog ne bi imala nikakve koristi.u ovoj državi postoje dvije vrste građana,oni koji kradu jer imaju mogućnost i oni koji bi ukrali al nemaju tu mogućnost.a i onako ovo nije država.kad na regionalnij cesti u srcu europe vidiš prometnog policajca s kalašem na ramenu,i to da bude država.ovo je čardak ni na nebu ni na zemlji.e kad bi ovo bila država zatvor bi se proteza od crvenog grma do vardišta,od trebinja do rače i izačića.

Jesi siguran. Evo mene bi kupili ali nisam na prodaju. Pa ti to zovi budala ako hoćeš.

inspektorima povecat place da ih se ne moze kupit a za ove se ne sekirajte dosta im njihovi jada

Nemojte mislit da se ovo dešava samo kod nas i u susjedstvu treko grane. Ovo ima i moćnim državama na lopti ovozemaljskoj samo što oni nepridaju veliku važnost tome nego naprotiv brzinski zakonskim zahvatom odstrane i izliječe.

za ovo se svugdje na svijetu ide na sud a kod nas u novine e tu ti ga je pajdo razlika

Pa zar imfrzava nesmi otudit sve hàa

Iz Gruda nikoga

Popis najvećih dužnika u Zapadnoj Hercegovini
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari