Dramatičan pad u broju optužnica ali i presuda za korupciju u BiH

ljubuski.info

Veza između krize etike u bh. pravosuđu i propusta da se osigura odgovornost za korupciju ne može se zanemariti. Od pravosuđa koje nije u stanju da osigura odgovornost i pokaže integritet u vlastitim redovima ne može se razumno očekivati da osjetljive i politički kontroverzne predmete procesuira nepristrano i učinkovito.

Ovo se navodi OSCE-ovom 'Trećem godišnjem izvješću o odgovoru pravosuđa na korupciju u BiH' za 2019. godinu i iz kojeg se jasno vidi katastrofalno stanje u ovoj oblasti. U ovom izvješću po prvi put je iznijeta i metodologija i rezultati Indeksa učinkovitosti odgovora pravosuđa na korupciju za 2019.

Indeks, koji je predstavljen ovdje po prvi put, sastoji se od seta mjerljivih indikatora koji su prilagođeni specifičnostima problema i odlikama odgovora pravosuđa na korupciju u BiH u skladu sa nalazima praćenja rada pravosudnog sektora.
U tri dimenzije odgovora pravosuđa na korupciju u kojima su na osnovu praćenja rada pravosudnog sektora rezultati ocijenjeni kao loši, ocjene na skali od 1-10 (s tim da je 10 najviša ocjena) jasno gravitiraju nižim vrijednostima, odnosno: 3,72 za dimenziju produktivnosti, 3,50 za dimenziju kapaciteta i 3,59 za dimenziju efikasnosti. Jedino dimenzija pravičnosti bilježi pozitivnu ocjenu, tj. 7,46, stoji u izvješću.

Nema borbe protiv korupcije

Nadalje, Misija OSCE-a je pratila 302 predmeta korupcije u 2019. Ovaj veliki uzorak obuhvata sve teške i složene predmete korupcije koji se procesuiraju na teritoriji BiH, kao i značajan broj manjih predmeta korupcije. U skladu sa kriterijima koje je Misija usvojila, 21 od ovih predmeta kategorizirani su kao predmeti visoke korupcije, 108 kao predmeti korupcije srednjeg nivoa i 173 kao predmeti sitne korupcije.

Ukupna slika koju nudi praćenje teških predmeta korupcije (tj. onih predmeta koji su kategorizirani kao predmeti visoke i korupcije srednje razine) može se jednostavno opisati kao zatajenje kazneno-pravnog sustava koje je dovelo do de facto nekažnjivosti za počinioce brojnih teških djela. Usporedba rezultata i nalaza za 2017. i 2018. (koji su predstavljeni u Drugom izvještaju Projekta ARC) sa onim iz 2019. ukazuje na ukupno pogoršanje učinka kako sudaca tako i tužitelja u pogledu procesuiranja teških predmeta korupcije.

Dramatičan pad u broju novih optužnica u predmetima visoke i korupcije srednjerazine koje su tužitelji podigli u 2019., uz samo jedan predmet visoke i 15 predmeta korupcije srednje razine, u usporedbi sa 10 predmeta visoke i 35 predmeta korupcijesrednjerazine u 2017. i jedan predmet visoke i 33 predmeta korupcije srednjerazineu 2018. Tu je i nagli pad u stopi osuđujućih presuda, koja je sa 80 posto u 2017. pala na 57 posto u 2019. za predmete korupcije srednjerazine, te sa 100 posto u 2017. na poražavajućih 12 posto u 2019. za predmete visoke korupcije. Što se tiče brojki, samo 13 optuženih je oglašeno krivim, dok je njih 23 oslobođenokrivice u predmetima visoke i korupcije srednjerazine okončanim u 2019. godini. Mala vjerojatnoća izricanja osuđujućih presuda u teškim i složenim predmetima ukazuje na brojne manjkavosti u pravosudnom sustavu i sugerira propust da se zakon primijeni u odnosu na one pojedince koji imaju moć i utjecaj u društvu, poručuju iz OSCE-a. Upozorava se i na sve dulje trajanje postupaka.

Bez implementacije preporuka

Ništa bolji rezultati nisu ni kada pratimo stupanj realizacije 24 preporuke koje je Misija predložila u prethodna dva izvješća Projekta ARC. Iako su općenito prihvatile preporuke Misije, domaće vlasti su bile spore da to prihvaćanje pretoče u konkretno djelovanje. Posebno, Misija nije uočila nikakav napredak u realizaciji 12 od ovih preporuka, s tim da je za osam preporuka konstatirano da se radi na njima, tri su djelomično realizirane i samo jedna je realizirana u potpunosti.

Na osnovu ovog Izvješća može se zaključiti kako je ponovno uspostavljanje integriteta, nepristranosti i odgovornosti u okviru pravosuđa nužni preduvjet za učinkovitiji odgovor pravosuđa na korupciju, smatraju iz OSCE-a.

Tu je i čitav niz preporuka - sve grane vlasti, kao i nevladine organizacije i donatori, trebaju težiti ka očuvanju i poticanju nezavisnog istraživačkog novinarstva i uloge civilnog društva u propitivanju rada pravosuđa; VSTV BiH, tužiteljstva i sudovi trebaju javnosti omogućiti pristup smislenim i detaljnijim informacijama o istragama, kaznenom gonjenju i presuđivanju predmeta, pogotovo onih koji su od posebnog značaja za javni interes; Zakonodavna vlast treba dati prioritet usvajanju izmijenjenog Zakona o VSTV-u BiH kako bi se uvele reforme usmjerene na jačanje integriteta u pravosuđu i stegovnihg procesa - uključujući osiguravanje pune funkcionalne nezavisnosti Ureda stegovnog tužitelja (UDT) od VSTV-a BiH i uvođenje eksternog mehanizma odlučivanja po tužbama - kako bi se osigurala odgovornost nositelja pravosudnih funkcija, uz očuvanje uloge te institucije kao garanta sudske neovisnosti; Konačno, sve grane vlasti trebaju raditi na uspostavljanju, i to u najvišem rangu prioriteta, učinkovitog sustava za provjeru integriteta sudaca i tužitelja, uključujući i putem provjere njihovih financijskih izvješća.

Afera 'Potkivanje' - sumorna slika trenutne situacije u VSTV BiH

Afera 'Potkivanje' u čijem središtu se našao predsjednik VSTV-a BiH prikazuje sumornu sliku o trenutačnoj situaciji u okviru VSTV-a BiH, navode iz OSCE-a u svom izvješću.

Cijelu situaciju oko postupanja stegovnog povjerenstva i svega što se događalo u ovom slučaju jasno 'očigledno su suprotna odredbama Zakona o VSTV-u BiH koje predviđaju poduzimanje stegovnih mjera protiv člana Vijeća, uključujući i predsjednika, a koje sežu do suspenzije i razrješenja sa dužnosti. Odluka prvostupanjskog stegovnog povjerenstvau vezi sa navodno neprimjerenim ponašanjem predsjednika VSTV-a BiH, koja je potvrđena u drugom stupnju, pogrešno sugerira da su, prema Zakonu o VSTV-u BiH, članovi PredsjedništvaVSTV-a BiH oslobođeni od disciplinske odgovornosti, te stoga i mogućnosti privremenog udaljenja od vršenja dužnosti ili prestanka mandata.

Ovo tumačenje Zakona o VSTV-u BiH tako je rezultiralo de facto nekažnjivošću predsjednika VSTV-a BiH - nositelja najviše pravosudne funkcije. Ovaj apsurdan ishod signalizira toliko krajnje pogrešno tumačenje zakona da razumno izaziva sumnju da je doneseno namjerno da bi se postigao željeni rezultat. U svakom slučaju, ova odluka predstavlja nečuven napad na sudsku odgovornost, istaknuto je.

Dragan Bradvica | Dnevni list

Glas naroda

Tužiteljstvo treba ukinuti, njihovi rezultati su nikakvi a plaće preko pet tisuća maraka, pljačkaju proračun i svoju imovinu povećavaju. Kad nekom dokažu krivnju to treba godinama po portalima vratiti do sljedećeg slučaja. Tužitelji nesposobni

kakva budala misli da ce ove sudije sami sebi suditi

Samo mali stradaju

Sasvim normalno kad je sudstvo sve korumpiranije i tu nema suđenja nego metar konopa i...

Stranačko sudstvo sa tri poglavice

Dramatičan pad u broju optužnica ali i presuda za korupciju u BiH
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari