U planu šest hidroelektrana na rijeci Tihaljina - Mlade - Trebižat

ljubuski.info

Skoro 'ispod radara' prošla je u javnosti odluka Vlade Federacije BiH s posljednje sjednice o usvajanju informacije Federalnog ministarstva okoliša i turizma u svezi problema planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana, a gdje je zaključeno i to da Vlada uvažava preporuke i zaključke navedene u Deklaraciji o zaštiti rijeka zapadnog Balkana, koju su pripremile nevladine organizacije iz BiH i zemalja okruženja, koje se bave zaštitom okoliša.

No, pitanje je koliko će Vlada ostati na ovom fonu s obzirom na činjenicu da je sada u BiH u pogonu ukupno 106 malih hidroelektrana, u FBiH njih 65, a u RS-u 41.

Tim više da je u pripremi i planiranju izgradnja još čak 334 male hidroelektrane - u RS-u 149, u FBiH 185, što je ukupno 440 na 244 rijeke. Dok aktivisti za zaštitu okoliša prosvjeduju zbog ugrožavanja i uništavanja vodnog bogatstva, paradoks svega je da država subvencionira izgradnju malih hidroelektrana, a mišljenja i analize stručnjaka za zaštitu okoliša potpuno zanemaruju, piše Dnevni list.

Gdje i na kojim rijekama se planiraju graditi mini hidroelektrane

U Srednjobosanskoj županiji izvjesno je da će nastati jedna od najvećih ekspanzija izgradnje malih hidroelektrana, više od 60, na rijekama Vrbas, Željeznica, Ugar, Vileški potok, Velike vode, Lepenica, Lašva, Kruščica, Bunta, Bila, Bistrica itd. Ukratko, skoro da i nema rijeke koja neće biti pod hidroelektranom. Također, u Tuzlanskoj županiji planira se izgradnja šest malih hiroelektrana na rijekama Gučina, Jezernica, Spreča, Tarevčica i Zatoča.

Čak 43 male hidroelektrane planiraju se na rijekama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, a čak 17 ih je od JP Elektroprivrede BiH, a ostalo su privatni investitori. Tako će se graditi hidroelektrane na rijekama Baščica - jedna, Bijela - dvije, Crna rijeka - dvije, Crni potok - jedna, Doljanka - dvije, Kraljuščica - jedna, Ljuta - čak 11, Mala Neretvica - jedna, Neretvica - devet, Obašćica - jedan, Prolaz - jedan, Rama - pet, Rika i Blizinka - dvije, Trešanica - jedna i Volujak - jedna. U planu su bile i dvije male hidroelektrane na Neretvi u mjestu Buna, no izgradnja nije dobila urbanističku suglasnost.

U Bosansko-podrinjskoj županiji planira se izgradnja sedam malih hidroelektrana na rijeci Kolina - četiri, rijeci Prača - dvije i Ustikolina jedna.

U Hercegbosanskoj županiji planira se tri male hidroelektrane i to sve tri na rijeci Cetini, a koje će graditi JP EP HZ HB.

U Sarajevskoj županiji u planu ih je osam i to na rijekama Bosni - dvije, Bijela rijeka - jedna, Crna rijeka - dvije i Perački potok tri.

U Unsko-sanskoj županiji planirano je 21, na rijekama Sana, Hatiraj, Bliha, Kijevska rijeka, Sanici i Sasinim, dok ih se u Zapadnohercegovačkoj županiji planira osam na rijekama Lištici - dvije, Mlade - tri, Tihaljina - jedna i Trebižat - dvije.

U Zeničko-dobojskoj županiji također se planira obilato iskoristiti bogati vodni resursi gradnjom 27 malih hidroelektrana na rijekama Tribija, Trstionica, Žuća, Stupčanica, Stavinja, Orlja, Fojnica, Bosna, Dobra voda, Krivaja, Mala rijeka, Maušićka rijeka, Bioštica i Megara.

I u Republici Srpskoj 149 malih elektrana "niknuti će" na rijekama Bijeli Rzav, Bistrica, Bjelava, Bosna (čak devet), Ćehotina, Crna rijeka, Draženica, Crni Ruav, Drinjača (sedam), Golubača, Jabušnica, Jadar, Janj, Neretva (osam), Pliva, Prača, Rakitnica, Vrbanja (čak 17), Vrbas, Željeznica, Žepa itd.. Moglo bi se kazati da nema rijeke koja neće dobiti svoju malu hidroelektranu.

Rijeke više neće biti rijeke

Od rijeka će ostati vrlo malo. Zapravo ih više nećemo ni moći nazivati rijekama jer će to biti značajno modificirana vodna tijela, kazao je Viktor Bjelić, koordinator projekata u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke o ovom problemu za Radio Slobodna Europa (RSE).

Dok često čujemo da je BiH jedna od 10 zemalja u Europi s najviše pitke vode, izvjesna je budućnost uništenja tog vodnog bogatstva koje će se, kojeg li paradoksa, plaćati iz džepova poreznih obveznika.

Rijeka podrazumijeva vodeni tok koji ima svoju struju, a ovdje ćemo imati ili ujezerene rijeke ili rijeke bez vode, čija će korita zapravo biti iskorištena za postavljanje cijevi i sva voda će biti u tim cijevima i iskorištena za proizvodnju električne energije, koja, u slučaju izgradnje svih ovih više od 400 hidroelektrana u BiH, neće doprinijeti proizvodnji električne energije u BiH više od 3%. Dakle, zaista jedan zanemariv postotak proizvodnje električne energije dobivamo od ovih hidroelektrana, a ogromna je šteta, kako za lokalnu zajednicu, tako za sve građane BiH, jer pored toga što je ovo atak na prirodu i prirodne resurse, tako je i atak na ljude i na ekonomiju ove države. Ovi projekti se subvencioniraju dobivaju se ogromni poticaji za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, koje plaćaju građani putem nadoknade za obnovljive izvore energije na njihovim računima za električnu energiju, kazao je Bjelić za RSE.

Isplate li se mini hidroelektrane? Kako kome.

U većini Europe male hidroelektrane imaju maksimalnu snagu do 10 MW, a zagovornici izgradnje ističu kako su, zahvaljujući njihovoj smanjenoj snazi i veličini, znatno smanjeni i negativni utjecaji na okoliš i stanovništvo, kao i da se radi o proizvodnji čiste i obnovljive energije, povećanjem radnih mjesta i ulaganja. Ali, praksa pokazuje da to i nije baš tako.

Istraživanje austrijske nevladina organizacija Riverwatch pokazalo je kako se 817 ili 49% svih predviđenih malih hidroelektrana u balkanskoj regiji nalazi upravo u njihovim zaštićenim dijelovima. Ne stoji posebno ni teza o povećanju radnih mjesta jer se radi o tehnološki naprednim projektima i skoro potpunoj automatizaciji rada te tako i najčešće manjim brojem uposlenika, a pitanje je koliko se ovakvi projekti isplate lokalnoj zajednici.

No, zemljama Balkana rapidno raste izgradnja malih hidorelektrana, a to pokazuje i istraživanje ove austrijske nevladine organizacije. Riverwatch navodi kako se broj MHE u Albaniji, BiH, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji od njih 108 do 2009. godine popeo do 488 do 2018. godine. No, u porastu su i prosvjedi aktivista za očuvanje okoliša koji se ovome protive, a zbunjujuća je nelogičnost da je, primjerice 2018. godine čak 70% poticaja za obnovljivu energiju dodijeljeno upravo malim hidroelektranama koje su proizvele tek 3.6% ukupne energije. Također, prema analitičkom istraživanju portala Capital.ba građani RS u posljednje tri godine dali su više od 28 milijuna KM vlasnicima malih hidroelektrana po osnovu naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Samo u prošloj godini vlasnici MHE dobili su 12,5 milijuna KM.

Subvencioniranje vlastitog uništenja

Ekonomski analitičar Damir Miljević iz Banja Luke autor je studije kojom je dokazano da BIH subvencioniranjem rada malih hidroelektrana svakodnevno gubi novac. Prema njegovoj studiji ukupna šteta koja će nastati daljom primjenom ovog modela podsticaja u sljedećih 10 godina procjenjuje se na gubitke više od 40 milijuna KM, a ovaj iznos bi bio udvostručen ukoliko bi podsticaj bio odobren svima koji su podnijeli zahtjeve.

Nažalost ne postoji politička volja da se postojeći sustav subvencija mijenja, jer je po mojim informacijama namjera vlasti da se sustav 'feed in tarifa' zadrži i u budućem periodu, iako za to ne postoje nikakvi racionalni ekonomski, tržišni ili bilo kakvi drugi društveni razlozi. I pored svih upozorenja da je postojeći sustav društveno štetan i da ne doprinosi u dovoljnoj mjeri ostvarivanju postavljenih ciljeva energetske tranzicije, sprega između politike i investitora je jaka i ni jedni, a niti drugi, nemaju namjeru odustati, rekao je Miljević svojedobno na ovu temu.

Ukoliko se najave o izgradnji 400 hidroelektrana u BiH obistine, Miljević smatra da će to dovesti do posljedica koje će biti nemjerljive i katastrofalne. Prema njegovim riječima svi će pretrpjeti štetu izuzev investitora i političkih zaštitnika.

Tek sada će se raditi Katalog kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana

Vlada FBiH na posljednjoj sjednici zadužila je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u suradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, agencijama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora i Federalnim hidrometerološkim zavodom, imenuje radnu skupinu koja će pripremiti prijedlog izmjene zakona ili podzakonskog akta kojim će biti precizno definirane obveze, kako investitora, odnosno operatora malih HE, tako i nadležnih institucija, vezano za osiguranje kontinuirane kontrole poštivanja obveza po osnovu EPP-a u skladu sa izdanim dozvolama.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo i da imenuje interresornu radnu skupinu od predstavnika FMPVŠ, FMOiT, FMERI, FMPU i Federalane komisije za koncesije, sa zadatkom da za Vladu FBiH pripremi prijedlog uputstva za korištenje Kataloga kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana, čija primjena treba biti obvezujuća za organe i tijela u FBiH nadležne za izdavanje koncesije, odobrenja, suglasnosti i dozvole za male HE.

Dnevni list | RSE

Glas naroda

Nedamo Trebizat, Tihaljinu i Mlade! Ako su Mostarci uspjeli obranit bunu, možemo i mi

imate kartu hidrocentrala u večernjem listu iz 11 mjeseca 2017 god . kad je izašao bilten ep hzhb i gdje ima karta gdje će se nalaziti , jedna na mostu mlade u veljacima , jedna na klokunu , jedna na tegaševcu , jedna kod mosta gdje je zelićev restoran , jedna na čeveljuši i jedna na maloj kravici

Dje ti je brana iznad Kocuse pa izmedju Široke i Kravice i na Bozjaku... slabo ti ideje matematika ili bas bista neznas.

kažem ti uzmi bilten elekto hzhb iz 11 mjeseca 2017 godine , knjižica tog poduzeća je izašla u večernjem listu sa kartom lokacija gdje će biti mini hidro centrale , i kraj svake centrale će se graditi jezera za nakupljanje vode i onda za ispuštanje kroz turbine , ja znam o čemu pričam a znaš li ti

Boze sacuvaj. Ne bi me cudilo ni da im padne na pamet termoelektrana. Samo daj pare. Boze cuvaj nas

Kroz moj rodni grad nekad davno je tekla rijeka..

ovo je Barbarin pokušao prije 16 godina ali ga je tadašnja oporba išamarala sa govornice, danas od oporbe imate samo 00000 ...
ovo je stvarno pušiona teška za ljubuški kraj, ni za vrime tite UDBA i njeni podanici nisu smili pomisliti na takvo što, nego ako dođe do toga bome nema druge već ulica i "soha" tamburica, pa kom opanci kom obojci, bojim se da poslije ovoga je puvanje sviće ko zadnji ostane!

Sve se radi tako da se gradjani dovedu pred gotov cin, obavijeste ih da dodju na javnu raspravu, jednako kao i za kompleks zgrada na plantazi

Na javnu raspravu dakako ali ne praznih ruku nego s poljoprivrednim alatkama

Nadam se da je ovo dezinformacija. Ako se ovo ostvari, ode eko sustav. Polazem nadu u zdrav razum nadleznih. Je.be.mu nije sve ni u parama. Dajte ljudi pa vidite sta se dogadja s prirodom. Imamo biser zar da ga unistimo?

Prodat će oni i ćaćevinu za šaku eura

ovo ti je prava informacija , uprava ep hzhb i njezini gazde iz hdz-a su u 11 mjesecu u biltenu koje izdaje to poduzeću u novinama večernji list objavile plan izgradnje i kartu gdje bi se nalazile mini hidro centrale

na rjeci tihaljina mlade trebižat nije više moguće gradnje hidrocentrala to je patka a piše se o tri rjeke a radi se o jednoj rjeci sa tri imena
ova rjeka nema nego sezonski protok i nije moguće pravit akumulacijsku elektranu jedino protočnu koja je neisplativa
takova je zatvorena i na vrioštici-svašta se piskara
adeze tako i tako nezna napravit ništa nego lopovluk godinama
to je destruktivna banda koja je uništila rvacke prostore i rvacki narod da bi se obogatili oni i njihova rodbina

Mogu planirati šta god žele nitko im ne smeta ali ako žele još poživjeti bolje im je da ne primiču rijeci i da to više ne spominju.Ako želite graditi imate HDZ Čeveljušu i HDZ Kravicu a i Koćušu ste okupirali tako da ih slobodno pravite na mjestu restorana

zašto ne dopustiti ??????

Rijeka nikad nije gore izgledala ...uništena zapuštena i devastirana od ljetni restorana ....sto se tiče ribljeg fonda on je davno uništen od proždrljivaca ljudi koji su rpđeni gladni .

E sad nek mi neko objasni sta to vi nedate nase rijeke ????

Usput ce se otvoriti neko radno mjesto

Ovo je živi novac kojeg samo treba pokupiti Rama živi od Ramskog jezera bolje od Londona milijoni milijoni KM se ubiru. Svitava isto tako Buško takodje što bi falilo da i Ljubuški ima svoje novce koje može ubirat po toj osnovi tako da nikad nebi bilo manjka u Gradskoj kasi i bojazni od nekakve nepredvidjene sutrašnjice za naše žitelje.

Neka netko stručan i pošten kaže koliko je SFRJ ostavio adzeju u amanet elektrana

Ako je ovo istina ovo bi bio definitivno krah Ljubuskog,jedino sto pojedince ostavlja u nasem gradu je nasa rijeka i priroda uz koju se ljudi mogu opustat i donekle zaboravit na sve probleme i ako nam to u uniste onda smo gotovi..a ako su odlucili da to naprave tako ce i biti jer mi smo najjadniji narod na svitu,sramota nas izaci na prosvjede i zabranit im da nam devastiraju grad..previse je hdz uhljeba a mi koji nemamo koristi smo u velikoj manjini a naseg naroda sramota izac na prosvjede jer se mi samo znamo dodvoravat nasim gazdama i politicarima zato smo i doveli ovaj grad do unistenja i iseljavanja 10ak tisuca Ljubusaka u bijeli svijet i jos par tisuca sto se sprema otic nakon novonastale krize zvane korona

Prijatelju izgleda da ti nije dovoljna rijeka za opuštanje.Ovo su još samo novinske faze i ne triba odmah kukat a još se ništa ne zna.Jednom,ako budnu ozbiljno mislili gradit,će morat iznit detaljan plan svega i morat će bit javna rasprava,pa onda vi iznesete svoje uslove pa ako se njima isplati ondan bujrum ali ne odmah jok i gotovo.Turci su 500 godina vladali ovim krajevima i rijeke su tekle kud su tile.Austrijanci su u samo40 godina uspili meliorizirat cijelo Ljubuško polje.Pa vas ja pitam:Čije je bolje Tursko ili Austrisko?

misliš uhljebsko mjesto?

Nema šanse bando!

Autoru priloga jedan ispravak, napisano Herceg Bosanska zupanija. Ta zupanija naime ne postoji.

zenga a kako se zove županija u kojoj su gradovi livno i tomislavgrad , herceg-bosanska

Ustavni naziv je kanton br.10!

Za one koji vole govoriti o poštivanju ustava!

onda ne postoji ni zapadno-hercegovačka županija , nego kanton 8

Ova situacija sa koronom mora nam biti i škola i opomena da naš gradski proračun nemože isključivo zavisit od prihoda Kravice idrugih turističkih lokacija. Nije lako uvijeriti puk da se gradjevinskim izvedbama na rijeci Trebižat optički mijenja plovnost rijeke normalno da neće izgledat kao prije ali će zato osigurat sigurna financijska sredstva našem proračunu za budućnost nas i naše Dijece.

O čemu ti pričaš kakvi prihodi? EP kriminalne zajednice herceg bosne će jamit poticaj,poskupit struju,devastirat rijeku i opet će svi bit u gubitku.Bolje spriječiti nego liječiti što znači u korijenu noge sasjeći onima koji su došli na ovu ideju.Nebi da grade nuklearku koja će zaposliti 1000 radnika koji će imati plaću 4000 eura i koja će opskrbljivati cijelu državu i još izvoziti energiju

Zove se zupanija broj 10 ili Livanjski kanton Ili zupanija.
Pogledaj malo bolje ustav I informiraj se.
A svi ovi "od milja" nadimci su žal za propalom osudjenom pljačkaskom nezakonitom tvorevinom
Razumis li drug. Zakon drug zakon .

a drug evo ti i ustav federacije gdje se nigdje ne spominju nazivi kantona nego je to ostavljeno svakome na izbor uz mjeru sa grb , skupština i vlada kantona mora zastupiti sva tri naroda to je jedini uvjet http://predstavnickidom-pfbih.gov.ba/upload/file/ustav/ustav_precisceni_...

razumiš li ti sad

Ja opet o svome.Računi za struju za 4/2020. odoše visoko gore i čak pise koliko si potrošio a nije bilo očevida pa smatram da je ovo tekst o novim elektranama skretanje i kanaliziranje s pravih problema.

Ako nisi sam sposoban očitat i obračunat komunalije onda ti je najbolje da šutiš i da se ne sramotiš.Zovni kakvu ženu iz susjedstva neka ti ona kontrolira

Meni je izuzetno drago da vas,pored ovakve teme,izričito muči sami pomen Herceg Bosne i da vam to neda spavat.Koliko se god trudili mogu vam samo poručit,uzalud vam trud

Dragi moji ljubusaci,tijaljcani,capljinci niti ce struja pojeftinit niti cemo dobro zivit od te centrale.. Nedajmo nase rjeke di smo se brckali plivali i ljepe uspomene ostale nedajmo bandi po cjenu zivota... Jer voda je izvor zivota.. Pozz svim mojim postenim hercegovcima i neka im bog da zdravlja

Ako se izgrade te elektrane novac će završiti u đepovima nekolicine ljudi, a Hercegovci će od toga imati više štete nego koristi.

Ovako :Grb I zastava kantona kao I bjezim pogresan naziv koji su identićni sa paradrzavnom tvorevinom Herceg Bosnom su nesustavni I nisu u skladu sa ustavom I presudom suda BiH. Takodjer geografski ne dodiruju prostor Hercegovine I a naziv hrvatski je diskriminirajući I neustavan jer time I simbolicno I pravno vrijedja I obespravljuje ostale konstutivne narode koji takodjer u njemu zive u kantonu 10.
Eto ti "drug" prepis presude suda pa se po njoj I pomoli .
Znam da ti fali Herceg Bosna Ali fali I meni moja pokojna mater , pokoj vječni daruj joj gospodine

Drug, to je dobro a umalo i ispravno razmisljNje kao takovo....

nek odmah planiraju nabavku oklopnih vozila u kojima ce se voziti i visoke bedeme oko svojih vila

Kad JA buden Predsjednik GV a Toni gradonačelnik, JA neću dat da se u Veljacin pravi nikakva centrala. Mostovi se mogu praviti, i njizi triba braniti, centrale neće, sve ću izdominirat.
M.B.

Ti moreš jedino za Njemačku ko i tata ti za vrijme rata a možeš povesti i Marka Radića jer on nezna dalje od Vrgorca. Tako danam se selo barem malo očisti od vas uvlakača.

U planu šest hidroelektrana na rijeci Tihaljina - Mlade - Trebižat
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari