U tijeku prijave za polaganje ispita protupožarne zaštite

ljubuski.info

Sukladno članku 128. stavak (5) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09) i Programu polaganja ispita za protupožarnu zaštitu (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 67/13), Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije organizira polaganje ispita za protupožarnu zaštitu za zaposlenike, koji su općim aktom pravne osobe, državnog tijela ili druge institucije određeni za provođenje poslove zaštite od požara, kao i osobe raspoređene u službi zaštite od požara.

Prijave za polaganje ispita za protupožarnu zaštitu kandidati podnose osobno ili putem pošte Upravi civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije (adresa: dr. Franje Tuđmana 85, 88340 Grude), najmanje 30 dana prije početka redovitog ispitnog roka (travanj, lipanj, rujan i studeni) na Obrascu broj 1, putem pravne osobe, državnog tijela ili druge institucije kod koje je kandidat u radnom odnosu.

Uz prijavu (Obrazac broj 1) se prilažu ovjerene preslike:

  1. Svjedodžbe/diplome o završenoj školi/fakultetu,
  2. Ugovora o radu ili rješenja o postavljenju na radno mjesto,
  3. Potvrde/uvjerenja o radnom iskustvu,
  4. Izvatka iz matične knjige rođenih (ukoliko je kandidat promijenio prezime nakon završetka škole/fakulteta),
  5. Dokaza o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica).

Troškove polaganja ispita snosi pravna osoba, državno tijelo ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Proračuna Zapadnohercegovačke županije broj: 3380002200004013 otvoren kod UniCredit Bank d. d. Mostar, vrsta prihoda: 722631, općina: 037, proračunska organizacija: 2001001, poziv na broj: 0000000000, s naznakom "Za polaganje ispita za protupožarnu zaštitu".

Polaganje ispita za protupožarnu zaštitu je 20. rujna 2019. godine.

UCZ ZHŽ

Glas naroda

živjelo skupljanje novaca, živjelo , samo namet novi, čuli 200 maraka

U tijeku prijave za polaganje ispita protupožarne zaštite
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Roditelji, gdje ste? Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
I obraz i obrazovanje! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Pijun T.B.

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari