Novi Pravilnik polaganja stručnog upravnog ispita u tijelima državne službe u ZHŽ

ljubuski.info

Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačke županije donijelo je novi Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog upravnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji, koji je objavljen u Narodnim novinama Zapadnohercegovačke županije, broj: 9/19, te je stupio na snagu 8. svibnja 2019. godine.

Sukladno navedenom Pravilniku stručni ispit dužni su polagati i namještenici iz stručnih i drugih službi tijela vlasti koji su navedeni u članku 56. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji, kao i uposlenici u drugim pravnim osobama, kojima je federalnim i županijskim zakonom, odnosno odlukom gradskog i općinskog vijeća povjereno obavljanje javnih ovlasti, a kod kojih je sukladno zakonu ili drugim propisom predviđen stručni ispit. Također, stručni ispit polažu i vježbenici više i srednje školske spreme koji se nalaze na provođenju vježbeničkog staža u tijelima državne službe i stručnim i drugim službama i pravnim osobama sa javnim ovlastima. Radi stjecanja uvjeta za rad, Stručni ispit mogu polagati i osobe koje se nalaze na radu u drugim pravnim osobama na teritoriju Bosne i Hercegovine. Stručni ispit mogu polagati osobe koje po završenoj višoj školskoj spremi provedu na radu u tijelima, službama i drugim pravnim osobama najmanje devet mjeseci, a po završenoj srednjoj stručnoj spremi najmanje šest mjeseci. Sukladno odredbi članka 37. stavak 3. Zakona o namještenicima, vježbenici stručni ispit polažu u sljedećim rokovima i to:

  1. vježbenici sa višom školskom spremom stručni ispit polažu po isteku vježbeničkog staža od devet mjeseci,
  2. vježbenici srednje školske spreme stručni ispit polažu po isteku vježbeničkog staža od šest mjeseci.

Prema odredbi članka 32. stavak 1. Zakona o namještenicima, namještenici koji se nalaze na radu u tijelu državne službe, a nemaju položen stručni ispit, dužni su taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji.

Stručni ispit obuhvaća sljedeće predmete:

  1. Osnove ustavnog sustava i europske integracije,
  2. Organizacija tijela uprave,
  3. Upravni postupak,
  4. Radni odnosi u tijelima državne službe,
  5. Uredsko i arhivsko poslovanje u tijelima državne službe.

Sadržaj gradiva i pravni izvori za svaki od gore navedenih predmeta, utvrđuje se u Programu stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji.

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata.

Kandidati podnose zahtjev za polaganje stručnog ispita Ministarstvu pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačke županije.

Uz zahtjev se prilaže:

  • dokaz o završenoj školskoj spremi (ovjereni presliku),
  • dokaz o završenom vježbeničkom stažu, odnosno o radnom stažu u struci.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačke županije donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uvjete.

Stručni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

U odnosu na visinu ranije naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred Županijskim Povjerenstvom, koja je iznosila 410,00KM, došlo je do smanjena cijene troškova, te nova cijena iznosi 300,00 KM.

Uplate, po odobrenju polaganja stručnog ispita, uplaćuju se depozitni račun 3380002200004013, otvoren kod UniCredit banke, s obveznim unošenjem oznake vrste prihoda (šifra prihoda) 722631, šifra općine 054, broj proračunske organizacije 1401001, a kao svrhu doznake unijeti tekst "Polaganje stručnog ispita".

Dokaz o uplati sredstava za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačke županije najkasnije na dan održavanja stručnog ispita, u protivnom kandidat neće moći pristupiti polaganja stručnog ispita.

Pravilnik, Program, kao i Zahtjev za polaganje stručnog ispita možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave:

mpiuzzh.com

Glas naroda

jeli ovo polažu HDZovci ili samo ostali
prvo ste se nepismeni ustoličili pa sad jebete narod u zdrav mozak
sve vaše diplome na provjeru i vi polažete prvi stručni ispit pa novi uposlenici [ * neprimjereno * ]čine jedne partijske-i bogu ste skrivili

Ma je li

Ma je.

Kad se trebalo puškom branit državu i narod svi su bili ANEMIČNi ili imali "životni problema"? Pa eto nisu ko mogli bit "tu"
A sad imaju KPJ-HDZ članske knjižice za legalnu pljačku Hrvacke sirotinje!

Šuti doći će izbori vidjeti ćemo.

Novi Pravilnik polaganja stručnog upravnog ispita u tijelima državne službe u ZHŽ
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari