Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP "Parkovi" d.o.o Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 8. Zakona o javnim poduzećima ("Službene novine Federacije BIH",broj 8/05) te članka 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima F BIH(" Službene novine Federacije BIH" broj 34/03)članka 25. Statuta JP "Parkovi" d.o.o Ljubuški i Odluke Nadzornog odbora poduzeća od 25.08.2015 godine, broj: 619/15, Nadzorni odbor objavljuje:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP "Parkovi" d.o.o ljubuški

 1. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP"Parkovi"d.o.o Ljubuški.
 2. Opis pozicije:
  Voditi poslovanje Javnog Poduzeća , organizirati i rukovati procesom rada i poslovanjem Javnog poduzeća,izvršavati odluke Skupštine,starati se o vođenju poslovnih knjiga i financijskih izvješća,zasnivati radni odnos s uposlenicima i odlučivati o pravima uposlenih, te u svezi s tim donositi potrebne odluke, izvješćivati Nadzorni odbor na zahtjev Nadzornog odbora, provoditi Etički kodeks, izrađivati i nadzirati realiziranje planova poslovanja ,izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu važećih zakona i propisa o postupku nabavki , pripremati prijedloge o raspodjeli profita , upošljavati i otpuštati uposlenike, sukladno postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnicima te važećim zakonima, dosljedno provoditi Etički kodeks u Javnom poduzeću,osigurati da sve odgovorne osobe postupaju sukladno Etičkom kodeksu,tako što će protiv osoba koje krše navedeni kodeks provesti stegovni postupak, obavljati i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu. Mandat ravnatelja JP"Parkovi"d.o.o Ljubuški je 4(četiri)godine.
 3. Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:
  • a.) Opći uvjeti
   • da je državljanin BIH.
   • da je stariji od 18 godina na dan imenovanja.
   • da se na njega ne odnosi član IX.1.Ustava BIH.
   • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini(bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije.
   • da nije u sukobu interesa u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH.
   • da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od 5 godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne.
  • b.) Posebni uvjeti
   • da ima Visoku stručnu spremu (najmanje 7 stupanj ili završen ciklus diplomskog studija koji je vrednovan s 300 ECTS bodova).
   • da ima najmanje tri(3)godine radnog iskustva nakon stjecanja VSS spreme.
 4. Potrebni dokumenti
  • Prijava kandidata mora sadržavati kratak životopis ,adresu i kontakt telefon.
  • Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta.
  • Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni ili ovjerena preslika(ne stariji od tri(3) mjeseca).
 5. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
  • uvjerenje o državljanstvu.
  • ovjerenu presliku diplome.
  • dokaz o radnom iskustvu.
  • ovjerenu izjavu da se protiv njega ne odnosi član IX Ustava BIH (da nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju).
  • ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BIH periodu od 3(tri) godine prije objave natječaja.
  • ovjerena izjava da nije u sukobu interesa u smislu člana 5.Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima.
  • ovjerena izjava od nadležnog tijela da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup u periodu od 5 godina od pravomoćne presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne.

Natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja u Službenim novinama Federacije BIH i Večernjem listu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Prijava se dostavlja sa naznačenom adresom Nadzornom Odboru sa svom potrebnom dokumentacijom i putem pošte s naznakom:

"Prijava za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ne otvarati"
na adresu JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

NAPOMENA:
Natječaj je objavljen 2. rujna u Večernjem listu a i na mrežnoj stranici JP Parkovi d.o.o. Ljubuški.


Kao što je i do sada, gotovo pa postalo pravilo, u kuloarima se već špekulira informacijom kako će na natječaju pobijediti Vedran Markotić, što su potvrdili i pojedinci upućeni u situaciju.

Nadamo se kako će na špekulacijama i ostati.

Glas naroda

Tko koga tu p r c a

stavite za dir,bivseg dir platnare Svitlaca Igu,hahaha

NATJEČAJ ĆE SE SPROVESTI SA MALO IZMIJENJENIM UVJETIMA OD ORGINALNOG PRIGAZA tj. EVO KAKO.

Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:
a.) Opći uvjeti
da je državljanin BIH.
da je stariji od 18 godina na dan imenovanja.
da se na njega ne odnosi član IX.1.Ustava BIH.
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini(bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije.
da nije u sukobu interesa u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH.
da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od 5 godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne.
NO AKO SE I ODNOSI PARTIJSKO ČLANSTVO ĆE MOĆI PROĆI.
b.) Posebni uvjeti
da ima Visoku stručnu spremu (najmanje 7 stupanj ili završen ciklus diplomskog studija koji je vrednovan s 300 ECTS bodova).
SREĐENA I KUPLJENA PO PARTIJSKOJ LINIJI IMA PREDNOST.
da ima najmanje tri(3)godine radnog iskustva nakon stjecanja VSS spreme.
KAKVE BILO NAJBOLJE TETA U VRTIĆU ILI POLITIČKE NAUKE, STRUČNA ZVANJA KAO GRAĐEVINSKI-STROJARSKI,HIDRAŠKI NE DOLAZE U OZIR JER TAKVOG KADRA NEMAMO U PARTIJI.
Potrebni dokumenti
Prijava kandidata mora sadržavati kratak životopis( GODINE PROVEDENE U PARTIJI I LAGA-ČKE SPOSOBNOSTI TE IZRIČITO NAGLAŠENU VOLJU ZA KRAĐU). ,adresu i kontakt telefon VEĆ IMAMO NISU POTREBNI.
Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih i općih uvjeta.
Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni (SREĐENI) ili ovjerena preslika(ne stariji od tri(3) mjeseca) OD PARTIJSKE PODRUŽNICE KOJOJ PRIPADA..
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
uvjerenje o državljanstvu.
ovjerenu presliku diplome.
dokaz o radnom iskustvu.
ovjerenu izjavu da se protiv njega ne odnosi član IX Ustava BIH (da nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju).
ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BIH periodu od 3(tri) godine prije objave natječaja.
ovjerena izjava da nije u sukobu interesa u smislu člana 5.Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima.
ovjerena izjava od nadležnog tijela da nije osuđivan za kaznena djela ili gospodarski prijestup u periodu od 5 godina od pravomoćne presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne.
NAPOMENA:
OVO NE VRIJEDI ZA PARTIJSKO ČLANSTVO TO ĆEMO SREDITI.
ps. OSTALI SVAKAKO NE DOLAZE U OBZIR.
Natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja u Službenim novinama Federacije BIH i Večernjem listu.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.
Prijava se dostavlja sa naznačenom adresom Nadzornom Odboru sa svom potrebnom dokumentacijom i putem pošte s naznakom:
"Prijava za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ne otvarati"
na adresu JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
PARTIJSKOM ČLANSTVO MOŽE I KASNIJE DOSTAVITI.
ps, ZNA SE KPJ=HDZ
NEMOJTE SE "ĐABE" MUČITI IZABRAN JE "MARKOTIĆ".
ostalim kandidatima želimo puno sreće diljem Europe, zajedno sa Sirijcima

POZDRAV PARTIJSKI OGRANAK LJUBUŠKI.

Formu ovog natječaja je kreirao neki nepismeni "pravnik".
U preambuli natječaja nije navedena prava odredba Zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima, pošto pomenuti zakon ima tri izmjene i dopune a to su (Službene novine F BiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13) što u mnogo toga mijenja stvar kod reguliranog organa koji je osnovao organ (poduzeće, ustanovu, zavod, fond...) a koji daje suglasnost na krajnje imenovanje: "Odgovorni javni službenik iz ove točke je lice ili organ koji je osnovao navedeni regulirani organ. Ako je regulirani organ ili organe osnovao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, skupština županije/kantona, skupština grada ili općinsko vijeće tada je odgovorni javni službenik Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, skupština županije/kantona, skupština grada ili općinsko vijeće. Ako je regulirani organ osnovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada županije/kantona, gradonačelnik ili općinski načelnik tada se oni smatraju za odgovornog javnog službenika u smislu ovog zakona.
Izuzetak je odredba koja se odnosi na nominacije/imenovanja na period od 60 dana a po novim izmjenama i dopunama ovog zakona, nominacije/imenovanja na 90 dana, koje su izuzetak u primjeni Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH (Sl. novine F BiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13) a to su imenovanja na kraći period.
Osim ove pogreške, nije stavljena odredba da je potrebno dostaviti ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci, a ako jeste na funkciji u političkoj stranci da će odstupiti s položaja u političkoj stranci na koji je izabran prije nego što se izvrši konačno imenovanje.
To su naši "pravnici"!

Možda je to pisao Nikola Leko po naputcima Markotića, a Leko se ni umit ne zna a kamoli nešto o pravu, al bitno je da je blizak Nevenku to jest teta, pa sad nosa torbicu i glumata nešto, a svak zna da je zadnji klošar i spadalo.

Za razliku od tebe Leko je imao 4.5 prosjek na faxu ,vidim da te puca ljubomora na Leku,tko si ti da pises sta on zna sta ne zna,ne znam da skolovan i obrazovan momak moze bit klosar ovaj komentar vise o tebi govori

leko nek si mu odgovorio samo si klosar ispo sto se ne potpisa

Za struka....
Hebala te struka vidiš iznad što smo ti naglasili što treba dostaviti, i da za nas na vride ti tvoji članci.

Javnost će biti upoznata tko se prijavio i tko je odabran!

Oš to se i ti prijavit kuma?

Kako 'no Roys kaže, ko je jamijo jamijo, tako Partija funkcionira za vrime Tite i danas.
'Ko se prijavio da prijavio; MARKOTIĆ je zajašio.
Barbarića će proturiti u Hrvatski sabor, pa vi učite dicu kako triba biti moralan i pošten.
Što više hašaš bolje kuriš.

https://www.youtube.com/watch?v=sdZZGYkYzuQ

Ma sta će Markotic to je [ * neprimjereno * ] od covika

Zašto se raspisuje natjecaj,ne vidim tu nikakvog smisla,nema logike ...dajte mu posao i bog te blagosovio..

zaboravili su uvjerenje da nije legalno završio fakultet već da je diploma kupljena na HDZovskom fakultetu,uvjerenje da mu IQ nije veći od 70 i diplomu o osvojenom prvom mjestu u žderanju janjetine

Diktatura i tiranija hunte pod imenom, hdz Ljubuški!

Ljudi moji šta pišete romane direktor se zna ovo je samo da se zadovolji procedura.Nevenko je sve rješio i zalio u jednom restoranu.

nije nevenko vec emil bunoza jos ti se pajdo oni pitaju u gradu

A šta će bit s pripametnim Nikicom Vučićem. Oće li i njega ostavit. Šteta bi bilo naku pamet ko u mikroorganizma ostavit da se štogod ne pita.

Nikicu će ostavit da bude ko i sada Markotićev lovski jer to je njegova funkcija. Parkovi su bili specifični po tome što su imali čovika koji je služio kao potpis a to je bio Nikica. Sad će ga ostavit u ormar s potrošenim pečatima

Potpisnik i ovlaštenik(preuzima odgovornost za rad poduzeća)a drugi mu upire prstom sta će radit i provodi muljažu. imat ce kad cesat se po glavi kad ga sutnu a sud samo pogleda izvod iz sudskog registra.koji zbunjen lik

Nikica pajdo tribalo bi mi da mi nešto obaviš a ti si u jedino u tom stručan- znaš sva slova svog imena i prezimena. Bogati bili mi se šarno ko žirant za kredit

A mogu šta god hoćee i to koriste obilno.
Obraz đon!

parkove je osnovala opcina pa ce onda oni i odluciti tko ce biti direktor po dosadasnjoj praksi najvise sansi ima hdzovski uvlaci[ * neprimjereno * ] sa sto manje pameti i sto vise sklonosti hopovluku

Kada kreditima opterete i razbucaju Parkove d.o.o osniva se nova firma Ledina d.o.o. Nema kraja tim prljavim poslovima.Zadužit će 2 generacije unaprid i unazad.

Neka onaj markotić više stane na čelo a ne donosi odluke a krije se iza onog Nikice. Meni je stavljanje Nikice za direktora bilo ruganje svim stanovnicima ove općine

Sklanjaju klauna, a postavljaju čovjeka bez morala, koji je i do sad upravljao samo postavio ovog smotu u slučaju da bude optužbi za nelegalno oduzimanje djelatnosti, ali uranio si Markotiću stići će pravda i tebe i potrčka tupoglavog Nikicu

Osnivac je supsidijarno odgovoran za sve obaveza poduzeca kojeg je osnovalo. ne moze se oduzimat osnovna djelatnost poduzeću (jkp ljubuski) koje ima 10 milijuna obaveza i osnovat drugo poduzece koje ce vrsit istu djelatnost i reci, hajmo sad od nule

sto posto si u pravu

parkovi rade dobar posao voda parking kravica

Emile mogu li ja biti direktor najam će biti dvaput skuplji a Nevenku reci da sam spreman oprat milione

More pajdo dođi u vitinu u kafe bar preko puta konobe, na jednu partiju bele i dogovoriti ćemo se.
ps. ne volim gubiti anema što ti neću opsovati ako te zapadne sa mnom pa ja pogriješim.
Drži se pravila pusti da dobivam i biti ćeš direktor.
Za daljnja upustva ćemo te obavijestiti kasnije.
pozz. uvenko.

Prošle godine kad je Nikica diplomirao ekonomiju nakon više od 10 godina studiranja, naravno nakon što je dobio vjetar u leđa od stožerne stranke i bivših kolega koji su postali asistenti pita ga čovjek koliko je 2+2*2, a Nikica ko iz topa kaže 8 pajdo... Eto toliko o tom čovjeku ne zna osnovna pravila matematike.

Hebem mater svim političarima, a naročito HDZ glavešinama, zbog njih ću sa diplomom u njemačku i to na bauštelu

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JP "Parkovi" d.o.o Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari