U ponedjeljak 17. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

17. sjednicu Općinskog vijeća Ljubuški

za 23.4.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 10 sati i predlažem sljedeći:

Dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika s XVI. sjednice Općinskog vijeća,
 • Izvješće o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,
 • Izvješće o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,
 • Izvješće o radu za 2017. godinu i Plan poslovanja za 2018. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o.,
 • Izvješće o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu JU Kulturno-športskog centra,
 • Izvješće o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu JU Dječji vrtić Ljubuški,
 • Izvješće o radu za JP „Parkovi" d.o.o. Ljubuški za 2017. god., Program rada i financijski plan JP „Parkovi" d.o.o. Ljubuški za 2018. god,
 • Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 • Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za socijalni rad Ljubuški,
 • Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole,
 • Prijedlog Odluke o osnivanju Glazbene škole Ljubuški,
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Glazbene škole Ljubuški,
 • Prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Ljubuški,
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
 • Prijedlog Odluke o određivanju mjestâ za održavanje javnih okupljanja na području općine Ljubuški,
 • Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine
 • Prijedlog Rješenja o:
  • razrješenju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,
  • imenovanju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,
 • Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih i imenovanih dužnosnika općine Ljubuški,
 • Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,
 • Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,
 • Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
 • Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na udaljenosti manjoj od tri metra
 • Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Sekretarijata Skupštine općine Ljubuški broj 04/IV-9/1966 od 1.4.1966. god,
 • Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu za razdoblje od 06. travnja do 31. prosinca 2017. godinu Povjerenstva za socijalnu zaštitu i inkluziju Općine Ljubuški, materijali dostavljeni na XVI. sjednici,
 • Prijedlog Odluke o potpori investitorima u Gospodarskoj zoni Zvirići,
 • Prijedlog Odluke o odobravanju utroška sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Općine Ljubuški za 2018. godinu,
 • Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU Kulturno-športski centar Ljubuški o raskidu ugovora, materijali će se dostaviti prije sjednice.
 • Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

  Tihomir Kvesić | predsjednik OV

  Glas naroda

  zašto mislite da je 1966. godine bila greška? Sigurno ćete je vi sada napraviti vašom ispravkom jer znam o čemu se radi.

  tačno tako nemoguće je sad utvrditi da je bila greška 1966 god, jer se pola roditelja od vjećnika nije tada rodilo još bilo, koji kriminal jao nama

  Ja sam se rodio u Ljubuskom 1966.g i vidim da je velika greska

  Ovo o etičkom kodeksu, sigurno da u kradezeu tj. opštinskoj službi ne može biti ako nije bio kpj član, on ili mu ćale, uz to mora biti velika velika lopina iiii svake nedjelje prve klupe u crkvi.

  prijedlog za vijeće i načelnika .mogu li inicirati obnovu autobusne stanice i onog dijela grada.hvala

  prijedlog odluke za načelnika i vjećnike kada cete više poboljšati stanje u Vatroghasnom sa nabavom novih vozila i pratećom opremom za vatrogasce

  Što je bilo 1966?
  Neka aprilska šala ili?

  nije šala, ne bih sada o tome, poslije sjednice ću

  Kvesko je kralj

  Po cemu je kralj mislis stoje derke

  Nisan zna da ovo još ima...i čujem da i neke pare dobiju za ovo...aje super nek se radi nešto ..hahaha...

  U ponedjeljak 17. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

  FB

  Politika

  Ljudi

  Kolumne

  ljubuski.info
  Film koji nećemo gledati Berislav Jurič | bljesak.info
  ljubuski.info
  Prolaze nam životi, a vrijeme stoji Berislav Jurič | bljesak.info
  ljubuski.info
  Kad nezakonito postane normalno... Marko Čuljak | dnevno.ba

  Gospodarstvo

  Šport

  Priroda

  Audio/Video

  Posljednji komentari