Nije dovoljno Profesoricu izbaciti s posla, već joj treba montirati i kazneni postupak (2)

ljubuski.info

Profesorica Marina Mišetić Zeljko se, kad su je 30.06.2003.g. nezakonito izbacili iz gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg, dana 01.09.2003.g. uspjela uposliti na određeno vrijeme u OŠ Ilije Jakovljević Mostar. To joj je uspjelo zato što natječaj nije bio objavljen u dnevnom tisku, već samo na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Mostar, pa zbog toga nitko iz ZHŽ nije znao da se Profesorica prijavila na Natječaj.

Iz razloga što je Profesorica tražila obustavu nezakonitog uposlenja jedne profesorice u gimnaziji fra Dominika Mandića Široki Brijeg, zbog nezakonite podjele Zakonom propisanog 40 satnog tjednog radnog vremena ili Pravilnikom propisane 20 sati tjedne nastavne norme između mame i kćeri, županijska vlast HDZ-a BiH, a najvjerojatnije i tadašnji ministar prosvjete Jozo Marić, koji je sudjelovao i tim nezakonitim postupcima, da bi se osvetili, svojim vezama u HDZ-a BiH poduzeli su nezakonite postupke da Profesorica i u OŠ Ilije Jakovljević Mostar ostane bez posla. Naime, OŠ Ilije Jakovljević Mostar je za školsku 2004/2005 godinu raspisala natječaj dana 28.07.2004.g. za učitelja biologije i kemije na neodređeno vrijeme. Školski odbor pod pritiskom političkih struktura iz ZHŽ nije uposlilo Profesoricu koja je u toj školi već radila godinu dana na određeno vrijeme i koja je bila jedini kandidat s visokom školskom spremom, već je nezakonito uposlio vježbenicu-pripravnicu Danielu Kukić s višom školom na neodređeno vrijeme, kojoj je Profesorica bila mentor.

Obzirom da prema Zakonu o radu F BiH i prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a treba imati stručni ispit da bi se uposlilo na neodređeno vrijeme, nastavnica Daniela Kukić je bez potpisa svoga mentora nezakonito polagala (krivotvorila) stručni ispit dana 15.10.2004.godine tj. dva i po mjeseca nakon raspisivanja natječaja i taj krivotvoreni stručni ispit je najvjerojatnije po službenoj dužnosti potpisao tadašnji ministar prosvjete HNŽ-a Jago Musa. Kad je Profesorica saznala da je vježbenica Danijela Kukić nezakonito polagala (krivotvorila) stručni ispit bez njenog potpisa tj. bez potpisa svoga mentora, Profesorica je uputila Zahtjeva od 29.10.2004.g. i Ponovni zahtjev od 10.01.2005.g. ministru Jagi Musa za poništenje stručnog ispita učiteljice biologije i kemije Daniele Kukić, ali on, pod pritiskom i utjecajem svojih stranačkih kolega iz Županije Zapadnohercegovačke, nikad nije odgovorio, iako je bio dužan po Zakonu o upravnom postupku F BiH. Profesorica se savjetovala s više odvjetnika u Mostaru i svi su joj rekli da pokrene radni spor i da ne može izgubiti, jer se radi o uposlenju s krivotvorenim stručnim ispitom.

Po savjetu odvjetnika, Profesorica je tužila OŠ Ilije Jakovljević Mostar zbog uposlenja Daniele Kukić na neodređeno radno vrijeme s krivotvorenim stručnim ispitom i izgubila radni spor. Svjedok Milka Alpeza na glavnom ročištu dana 18.10.2005.godine na Općinskom sudu u Mostaru na pitanje Punomoćnika tužiteljice da li vam je poznato kao članu Školskog odbora da li je tužiteljica mentor Daniele Kukić istu potpisala saglasnost-pismeno izvješće o obavljenom vježbeničkom stažu?, odgovara poznato mi je da nije.

U Presudi općinskog suda Mostar po sucu Veri Sudar od 18.11.2005.g. na str.5 piše:
Te ukoliko tužiteljica smatra da je uvjerenje o položenom stručnom ispitu imenovane nezakonit akt, onda o tome može pokrenuti neki drugi postupak, a sud se neće upuštati u takve ocjene i tu Presudu potvrdio je Županijski sud u Mostaru. Znači, Sud se proglasio nenadležnim, iako je krivotvoreni stručni ispit Daniele Kukić stvar svakog postupka, jer se radi o kaznenom djelu. Osim toga, Daniela Kukić je krivotvorila stručni ispit 15.10.2004.godine tj 2,5 mjeseca nakon raspisivanja Natječaja (28.07.2004.g.).

Općinski sud Mostar po sucu Veri Sudar nije tada po službenoj dužnosti podnio izvješće Županijskom tužiteljstvu o krivotvorenju i uposlenju s krivotvorenim stručnim ispitom, što znači da štiti počinitelje kaznenih djela krivotvorenja i uposlenja s krivotvorenim stručnim ispitom.

Nakon donošenja pravomoćne Presude Profesorica je podnijela Zahtjev od 24.04.2006.g. Ministarstvu prosvjete HNŽ-a-prosvjetnoj inspekciji da u nekom drugom upravnom postupku poništi nezakonito položeni (krivotvoreni) stručni ispit i obustavi nezakonito uposlenje Daniele Kukić zbog uporabe krivotvorene službene isprave. Prosvjetni inspektor Sabit Jakirović je donio akt pod nazivom "Izjava, traži se" od 08.06.2006.g. kojim je od Profesorice zatražena pismena izjava sukladno članku 67. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine F BiH"; broj:2/98. i 48/99.). Kad se pogleda članak 67. Zakona o upravnom postupku F BiH vidi se da se nigdje ne spominje pismena izjava. Prosvjetni inspektor Sabit Jakirović u svom aktu "Izjava, traži se" od 08.06.2006.g. piše: ... zašto ste dozvolili da pripravnik u odjeljenjsku knjigu upisuje umjesto Vas i druge relevantne činjenice značajne za proces stažiranja pripravnika Daniele Kukić.

Osim što sam potvrđuje, mogao je i u arhivu Ministarstva prosvjete HNŽ-a vidjeti da je umjesto Profesorice pismeno izvješće s dokumentacijom o obavljenom vježbeničkom stažu nezakonito napisala i potpisala ravnateljica škole Lidija Markotić. Ona je ta izvješća napisala svojom rukom, napisala ime i prezime profesorice M.M. Zeljko, a u nastavku napisala potpisala Lidija Markotić. Onda se postavlja pitanje, zbog čega će prosvjetnom inspektoru Sabitu Jakiroviću pismena izjava kad je imao sve te podatke i kad sam u svom aktu potvrđuje da je Daniela Kukić krivotvorila stručni ispit?

Najvjerojatnije je Prosvjetnom inspektoru Sabitu Jakiroviću trebala pismena izjava da bi na osnovu nje Profesorici montirali kazneni postupak, jer ne može se voditi kazneni postupak na osnovu Zahtjeva za poništenje stručnog ispita učiteljice biologije i kemije Daniele Kukić od 24.04.2006.godine. Znači, nije dovoljno Profesoricu izbaciti s posla, već joj treba montirati i kazneni postupak. Nakon toga HDZ-ova vlast je zaštitila ravnateljicu Lidiju Markotić i Danielu Kukić, koja se uposlila s krivotvorenim stručnim ispitom, a na Profesoricu i njenu obitelj gurnula je cijeli represivni aparat.

Zbog toga što se dokazala u kriminalu i korupciji, Lidija Markotić je i sada ravnateljica OŠ Ilije Jakovljević Mostar i ona kao rukovodeća osoba više od 13 godina štiti uposlenje Daniele Kukić s krivotvorenim stručnim ispitom. Iz svega ovoga se vidi da vlast HDZ-a BiH krivotvori i upošljava s krivotvorenim službenim ispravama, a napada one koji su ukazali na te nezakonite postupke.

Montirani kazneni postupak suprugu profesorice

Zbog toga što je Profesorica tražila da se obustavi nezakonito uposlenje jedne profesorice u gimnaziji fra Dominika Mandića Široki Brijeg zbog podjele Pravilnikom propisane 20 sati tjedne nastavne norme između mame i kćeri, oko 15.01.2004.godine u dvorištu OŠ Ilije Jakovljević Mostar izbušili su joj gume na autu. Kad je njen suprug zatražio da se plate gume, između njenog supruga i čovjeka koji je izbušio gume došlo je do sitnog incidenta. Čovjek koji je izbušio gume incident je prijavio policiji i 6 policajaca odmah je opkolilo stan supruga profesorice. Policija je privela supruga profesorice i to je završilo na prekršajnom sudu. Ali kakav prekršajni sud, to je ništa, treba suprugu profesorice, po nalogu županijske vlasti HDZ-a BiH, montirati kazneni postupak. Tako je policija uvela tri nova svjedoka, mater čovjeka koji je izbušio gume, njegovu suprugu i sestru supruge koja radi na Općinskom sudu Široki Brijeg. Njegova supruga je svjedočila da je s udaljenosti od oko 40 m gledala kako suprug profesorice mlati njenog Supruga i da nju nitko nije vidio, jer se sakrila, a sve to iz razloga da i nju suprug profesorice ne bi izmlatio.

Županijsko tužiteljstvo po zamjenici javnog tužitelja Vesni Ćavar je podnijelo Optužnicu KT Br.228/04 od 27.08.2004.g. protiv supruga profesorice samo na osnovu svjedočenja bliže rodbine čovjeka koji je izbušio gume i tu Optužnicu je potvrdio Općinski sud Široki Brijeg. Na Općinskom sudu Široki Brijeg u prethodnom postupku sudac Franjo Ravlija je obavijestio supruga profesorice da može priznati krivnju i platiti novčanu kaznu, a u drugom slučaju u redovnom postupku može biti osuđen na godinu dana zatvora.

Bez obzira što nije bilo nikakvih dokaza protiv supruga profesorice, ako su policija i tužiteljstvo uveli novog lažnog svjedoka (suprugu čovjeka koji je izbušio gume), oni bi po potrebi na suđenju uveli još 10 lažnih svjedoka, koji bi svjedočili da su sve to gledali s prozora i vrata okolnih zgrada i kafića i supruga profesorice bi osudili na godinu dana zatvora. Zbog toga je Suprug profesorice na Općinskom sudu u prethodnom postupku priznao krivnju iz razloga da se obustavi daljnji postupak i sudac Franjo Ravlija ga je na osnovu svjedočenja bliže rodbine u montiranom kaznenom postupku osudio svojom Presudom broj: K: 140/04 od 07.10.2004.g. na plaćanje novčane kazne, sudskih troškova i naravno sam je morao platiti nove gume.

Neki su mislili da Optuženi (suprug profesorice), neće priznati krivnju, a još su ga neki i iz vlasti nagovarali da ne prizna krivnju, pa da ga onda u redovnom postupku osude na godinu dana zatvora. Ova nezakonita Presuda od 07.10.2004. godine u montiranom kaznenom postupku po sucu Franji Ravliji nanijela je veliko zlo obitelji Optuženog, a i onima kojima je svojom nezakonitom Presudom pomagao. Kasnije je sudac Franjo Ravlija postao predsjednik Općinskog suda Široki Brijeg, koji je u njegovom mandatu postao politički sud, na kome nitko tko je politički nepodoban nije mogao dobiti presudu.

Nakon donošenja Presude po sucu Franji Ravliji od 07.10.2004.g., sutkinja Općinskog prekršajnog suda Radmila Mandić dostavila je suprugu profesorice Rješenje broj P: PI/315/04 kojim ga proglašava krivim, ali s datumom 05.04.2004. godine. Iako je suprug profesorice policiji prijavio teroristički čin bušenja guma, a s tim su bili upoznati tužiteljica Vesna Ćavar i sudac Franjo Ravlija, protiv čovjeka koji je izbušio gume nije vođen nikakav postupak, jer je imao zaštitu vladajućih političkih struktura iz HDZ-a BiH.

Kako se vidi, svima njima je normalno da se čovjeku koji je politički nepodoban izbuše gume, pa čak je to i poželjno. Čovjek koji je izbušio gume je bio ratni vojni dezerter, a auto je bilo vlasništvo supruga profesorice, koji je bio ratni zapovjednik i bojnik hrvatske vojske. Znači, HDZ-u BiH je sasvim normalno da ratni vojni dezerter izbuši gume ratnom zapovjedniku i bojniku hrvatske vojske i da mu se montira kazneni postupak.

Na kraju iz svega ovoga se vidi, prvo su Profesoricu izbacili iz Gimnazije u Širokom Brijegu, pa joj izbušili gume na autu ispred OŠ Ilije Jakovljević Mostar, pa je izbacili iz OŠ Ilije Jakovljević Mostar, pokušali joj montirati kazneni postupak, njenom suprugu montirali kazneni postupak i nakon toga policija je Profesoricu izbacila silom s posla iz Druge Osnovne škole bez odluke o prestanku radnog odnosa na neodređeno vrijeme i izbacili je silom s posla iz OŠ fra Stipana Vrljića Sovići bez odluke o prestanku radnog odnosa na određeno vrijeme. Sve ovo dokazuje da današnji HDZ BiH nemilosrdno i trajno progoni branitelje i članove njihovih obitelji i jedan dio hrvatskog naroda.

Vinko Zeljko

Glas naroda

Žalosno je šta se sve javno objavljuje putem internet portala..

Stanje je još gore šta sve rade na natječajima u gimnaziji u Posušju...bruka od ravnatelja do ministrice

Neka ljudi znaju istinu

Ovo što se radi podsjeća na adolfov rajh, neistomišljenike druge i drugačije partija nemilosrdno progoni, ne mogu do posla do zarade do života za sebe i obitelj, to je fašizam.

Zar ovdje sta treba komentirati,drustvo uhljeba,nepismenih a podobnih ,sluge kasta i politicke mafije sve gazi.Pitam se sta je slj scenarij jednoumlja boljsevickog treba li se ovdje na nasim prostorima Rumunski scenarij.Causevski i njegove sluzbe su pale ali bilanca je poznata nama su potrebne promjene.Zalosna prica casne obitelji koja se bori da ostane ovdje i zivi normalno.

Zivite u jednom drustvu u kome nije moguce zivjeti normalno . Zato ste se opredijelili jos 1990 , samo niste znali da ce bas biti ovako... Sad se przite na zeravici i ponavljajte - UDBU , komuniste - i HDZ ! Nazalost , od takvih losih uticaja , nije imuna ni skola , koja bi morala biti posljednja svetinja - koju nije moguce - okrenuti naopako ! Moje kolege , prosvjetni radnici,, u najtezem su polozaju ! Dosli su do toga , da im - nepismeni drze predavanja !... I jos k tome - za male pare ! U zakljucku : TRAZILI STE - IMATE !...

antuka ja nevidim nikakve razlike sada i prije
isti ljudi koji su plačkali jugoslaviju
isti ljudi plačkaju bosnu i hercegovinu
uz blagoslov fratrina popadije i ođža
kada sekta sa narodom zavlada nema napretka
a to se našem narodu dešava upravo sada
jel tak il ne tak

Proguglajte malo tko je ovaj ante granić. Dozvoljavam da naši, naše kritiziraju, ali ovaj iz Francuske neka otpepa. Kako pišu imenom i prezimenom potpisani ljudi, bio je zadužen od udbe za pračenje naše emigracije

Nisu oni u najtezem polozaju,a u toliko su teskom koliko su bili slijepi i gluhi na ovakve ocigledne strahote.
I mnoge druge.
Teorija nezamjeranja...suti,okreni glavu.
Vidite ovaj komentar...teorija zavjere...
Osobno poznajem g.Zeljku,a i nekoliko onih koji dobro znaju o cemu se radi ali vec 20 godina tupe:teorija zavjere.
I sad kad su u "teskom polozaju" isto trube. Ah,jest mi ih zao. Mnooooogo vise nego sebe.

Ljudi u ozbiljnom društvu ovakve bi navode policija sama uzela i istraživala a ne čekala da netko prijavi, ne znam što policija ne istraži pogotovo kad se par godina isti predmeti iznose u javnost, pa mi ih svi plaćamo da nas štite od ovakvih navoda i navoda iz drugih slučajeva što se vuku po medijima

poznata hadezeovsko-udbaška taktika koja prolazi još od 1945

Ma meni tu nešto [ * neprimjereno * ]i.
Tko voli teorije zavjere ovdje je na svome.
A najjače su mi ove vjerovatnoce: vjerojatno je Musa ili Marić ovo ili ono.

Ovaj sto pise nije dobar.

Za pisca
Neka objasni zasto je obitelj njegovog pokojnog brata bila izlozena progonu,zasto njegova nevjesta nije mogla dobiti posao u skoli (udovica,majka sa petoro djece).Dali odlazak u Njemacku nje i njenih petoro djece ima veze sa gornjim clankom?Kome i zasto su oni smetali,dajte napisite malo i o tome.
Hvala

Nije dovoljno Profesoricu izbaciti s posla, već joj treba montirati i kazneni postupak (2)
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Otišao sam, a nikad nisam otišao Ivica Primorac | kasce.com
ljubuski.info
Ni sad nije jasno Ružica Zeljko
ljubuski.info
Film koji nećemo gledati Berislav Jurič | bljesak.info
ljubuski.info
Prolaze nam životi, a vrijeme stoji Berislav Jurič | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari