Stručna služba Skupštine ZHŽ traži četiri vježbenika

ljubuski.info

Na temelju članka 41. a u svezi sa člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Javni natječaj za prijem vježbenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

 • vježbenik - pravne struke - 1 (jedan) izvršitelj
 • vježbenik - politološke struke - 2 (dva) izvršitelja
 • vježbenik - geografske struke - smjer održivi razvoj turizma - 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen pravni fakultet odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen studij politologije odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja politološke struke,
 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen fakultet geografije - smjer održivi razvoj turizma odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja geografske struke smjer održivi razvoj turizma.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:17/13),

Napomena: radno odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od 1 (jedne) godine.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene preslike)

 • Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),
 • Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,
 • Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više)
 • Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za: "Javni natječaj za prijem vježbenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke"

Ne otvarati

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik | Marica Bošnjak dipl. iur.

Komentari

Mogu ja iman diplomu inžinjera prava nisan je puno platija!

Stručna služba Skupštine ZHŽ traži četiri vježbenika

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Operacija katanac Ružica Zeljko
ljubuski.info
Nosite to odavde! Slobodan Milas
ljubuski.info
Povratak otpisanih Žena iz kužine

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari