Traži se još deset vježbenika u Vladi ZHŽ

ljubuski.info

Na temelju članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Javni natječaj

za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

  • Vježbenik - VSS - studij ekonomije - 7 (sedam) izvršitelja
  • Vježbenik - VSS - studij međunarodnih odnosa i diplomacije - 1 (jedan) izvršitelj
  • Vježbenik - VSS - studij geografije- smjer turizam i zaštita okoliša - 1 (jedan) izvršitelj
  • Vježbenik - VSS - studij politologije-1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije utvrđene u Odluci o programu zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:18/17):

bez radnog iskustva u struci za koju se školovali,

da je kandidat prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke prije dana podnošenja prijave Vlade na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,

da ima završen VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova odgovarajuće struke iz članka 4. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:18/17) kako slijedi:

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova ekonomske struke,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova struke međunarodni odnosi i diplomacija,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova geografske struke - smjer turizam i zaštita okoliša,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova politološke struke,

da je nezaposlena osoba dobi do 30 godina.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenima u Odluci o Programu zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:18/17) i jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:17/13)

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci.

Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene preslike)

Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),

Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije 16. 10. 2017. godine kao dana podnošenja prijave Vlade Županije Zapadnohercegovačke na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),

Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog tijela da nema radnog staža/iskustva u struci,

Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,

Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i

Uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
"Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke"
NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik | Marica Bošnjak dipl. iur.

Komentari

Moraju li biti ševinovci

Čitam, bila skupština Crvenog križa, izabran Viktor Grbavac, gledam slike, na njima konstantno isti ljudi, mladi lavovi HDZ -a, svaki ima po pet funkcija, direktori, upravni i nadzorni odbori, samo njima treba živjeti, nitko drugi nije kvalificiran da ga se negdje stavi. Pa imate li imalo obraza, do kud više...
Častohlepljivi mladi ljudi, gaze preko svih, sve hoće,sve znaju, najpametniji, samo sebi, gori ste od bivšeg sustava. Do čega dođe ovaj jadni Ljubuški. Sram vas bilo sve...

Nevenko stavlja mlade lavove i puni im džepove.Sreća što imamo našeg Tonija kralja

Nevenkova firma se zove Ljubuški doo

Aaa!

~da je nezaposlena osoba dobi do 30 godina.~. A šta je sa nama koji smo stariji, a nezaposleni, s visokom stručnom spremom???

dali imaju branitelji prednost pri zapošljavanju ovdje

Prvobnauči šta je vježbenički staž a šta zapošljavanje ... Odi kod Vladeka

U Čitluku je HDZ vježbeniku Krasiću prvo radno mjesto bilo načelnik općine

ja bi se zaposlija ali neman vezu moreli ko pomoc unaprid hvala

ne treba ti veza oni su bezveze

Traži se još deset vježbenika u Vladi ZHŽ

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ne bojte se, stanje je redovito! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Kad porastem, bit ću ministar Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Što nam znači statistika? Marko Čuljak | dnevno.ba

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto