Natječaj za dodjelu na korištenje građevnog zemljišta u Poslovnoj zoni Zvirići

ljubuski.info

Na temelju članka 45.stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH ("Službene novine FBiH," broj 67/05) i članka 6. Odluke Općinskog vijeća Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu ("Službeni glasnik Općine Ljubuški," broj 4/03, 1/07, 2/11 i 6/11), Načelnik općine Ljubuški raspisuje:

Natječaj za dodjelu na korištenje neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata u Poslovnoj zoni Zvirići

 1. Predmet natječaja je dodjeljivanje na korištenje neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi izgradnje poslovnih objekata na slijedećem zemljištu:
  • k.č.br. 45/20 u površini od 20113 m2 u k.o. Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/71 u površini od 20113 m2 u k.o.Zvirići.Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 241.356 KM;
  • k.č.br. 45/22 u površini od 10104 m2 u k.o. Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/73 u površini od 10104 m2 u k.o.Zvirići.Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 121.248 KM;
  • k.č.br. 45/24 u površini od 11637 m2 u k.o. Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/75 u površini od 11637 m2 u k.o.Zvirići.Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 139.644 KM;
  • k.č.br. 45/29 u površini od 4519 m2 u k.o. Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/80 u površini od 4519 m2 u k.o. Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 54.228 KM;
  • k.č.br. 45/30 u površini od 4293 m2 u k.o. Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/81 u površini od 4293 m2 u k.o. Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 51.516 KM;
  • k.č.br. 45/31 u površini od 4001 m2 u k.o. Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/82 u površini od 4001 m2 u k.o.Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 48.012 KM;
  • k.č.br. 45/32 u površini od 3637 m2 u k.o. Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.81/83 u površini od 3637 m2 u k.o.Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 43.644KM;
  • k.č.br. 45/33 u površini od 20152 m2 u k.o.Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/84 u površini od 20152 m2 u k.o.Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 241.824 KM;
  • k.č.br. 45/34 u površini od 20130 m2 u k.o.Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.81/85 u površini od 20130 m2 u k.o. Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 241.560 KM;
  • k.č.br. 45/35 u površini od 11937 m2 u k.o.Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/86 u površini od 11937m2 u k.o.Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 143.244 KM;
  • k.č.br. 45/37 u površini od 9812 m2 u k.o. Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/88 u površini od 9812 m2 u k.o. Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 117.744 KM;
  • k.č.br. 45/38 u površini od 9894 m2 u k.o.Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 81/89 u površini od 9894 m2 u k.o.Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 118.728 KM;
  • k.č.br. 45/39 u površini od 39805 m2 u k.o.Zvirići, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.81/90 u površini od 39805 m2 u k.o.Zvirići. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 477.660 KM;
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje nemaju neizmirene dospjele obveze prema Općini Ljubuški po osnovu naknade za ranije dodijeljeno građevno zemljište i koje nemaju neizgrađeno građevno zemljište stečeno ranijom dodjelom od Općine Ljubuški radi poslovne gradnje, pod uvjetom da prije podnošenja prijave za natječaj polože jamčevinu u iznosu od 10 % početne cijene zemljišta na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268, vrsta prihoda 722611 i primjerak uplatnice kao dokaz prilože uz prijavu za natječaj, koji iznos će se vratiti sudioniku koji ne bude izabran, a uračunati kao plaćeni dio naknade sudioniku koji bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj.
 3. Prednost za dodjelu građevnog zemljišta radi građenja ima sudionik natječaja koji ponudi najveću naknadu za parcelu za koju podnosi prijavu u odnosu na početnu cijenu iz točke l. ovog natječaja.
 4. Naknadu za dodijeljeno zemljište sudionik natječaja kojem bude dodijeljeno građevno zemljište, dužan je platiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja o dodjeli.
 5. Sudionici natječaja podnose prijave za natječaj na posebnom obrascu koju mogu dobiti u Imovinsko-pravnoj službi uz koju prilažu potrebnu dokumentaciju
  • preslik osobne iskaznice/rješenje o registraciji
  • ponudu o visini naknade za nekretninu za koju se podnosi prijava
  • dokaz o uplati jamčevine (kopija uplatnice)
  • dokaz da sudionik nema neizmirenih dospjelih obveza prema Općini Ljubuški po osnovu naknade za ranije dodijeljeno zemljište (potvrda Odjela financija Općine Ljubuški)
  • dokaz da sudionik natječaja nema neizgrađeno građevno zemljište dodijeljeno radi poslovne gradnje od Općine Ljubuški (potvrda Odjela imovinsko-pravnih poslova).
 6. Prijave na natječaj za dodjelu zemljišta dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili osobno prijemnom uredu općine Ljubuški, na adresu Općina Ljubuški, Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta, Zrinsko-Frankopanska 71, s naznakom "ne otvarati". Na poleđini koverte naznačiti ime ili naziv, adresu sudionika natječaja, te broj čestice za koju se natječe.
 7. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u tisku i oglasnoj ploči Općine Ljubuški.
 8. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.
 9. Javno otvaranje prijava na natječaj obavit će Povjerenstvo dana 31.05. 2013. godine u zgradi Općine Ljubuški, Zrinsko-Frankopanska 71, s početkom u 12 sati.
 10. Zaključak o rezultatima natječaja Povjerenstvo će dostaviti svim sudionicima u roku od osam dana po zaključenju natječaja.
 11. Ako sudionik natječaja, kojem građevno zemljište bude dodijeljeno rješenjem Općinskog vijeća Ljubuški, u roku od 15 dana od dostave rješenja o dodjeli zemljišta, ne plati ponuđenu naknadu za dodijeljeno zemljište, te odustane od izgradnje na dodijeljenom zemljištu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 12. Uvid u dokumentaciju o predmetnim parcelama može se izvršiti u Odjelu katastra i imovinsko-pravnih poslova Općine Ljubuški, a sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti i na telefon broj 039 835-524, radnim danom od 8 do 15 sati.
Nevenko Barbarić [ Općinski načelnik ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari