Po dostupnosti podataka o trošenju proračuna ŽZH najlošija u BiH - u rangu s Afričkim diktaturama

Damir Mehmedbašić, izvršni direktor Fondacije CPI, koja je uradila analizu otvorenosti proračuna 14 razina vlasti Bosne i Hercegovine, rekao je da je pomak zabilježen na razini BiH, koja je prošlih godina, od mogućih 100 imala 44 boda, a u protekloj godini imala je 50 bodova, što je i dalje prilično slab rezultat.

Po dostupnosti podataka o proračunu i njegovom trošenju iza bh. razine slijedi Bosanskopodrinjski kanton sa 45 bodova, dok je najlošija Zapadnohercegovačka županija s 21 bodom, što je u rangu sa nekim diktaturama u Africi.

"Naše istraživanje pokazalo je da je finansijska politika između institucija u BiH neusklađena, neefikasna i neodgovorna. Iz budžeta svih nivoa 60 odsto novca odlazi za plate zaposlenih u javnoj upravi i za materijalne troškove, a ostatak za socijalna davanja, koja se dijele nepravedno i samim tim neefikasno", kazao je Mehmedbašić.

Da na neracionalno pa i na nezakonito trošenje proračuna utječe nesuradnja institucija vlasti, smatra i Salko Sokolović, član Povjerenstva za financije i proračun Predstavničkog doma bh. parlamenta.

"Komisija je preporučila novčane kazne za državne institucije koje su, prema revizorskim izvještajima, netransparentno trošile novac, ali je budžet BiH za 2013. godinu usvojen u parlamentu prije nego što su prihvaćeni zaključci naše komisije. Zato u ovoj godini nije kažnjena nijedna institucija", napomenuo je Sokolović.

I istraživanje Fondacije CPI pokazalo je kako institucije za reviziju dobro rade svoj posao, ali institucije vlasti ignoriraju njihova izvješća.

Aleksandra Banović, analitičarka CPI-ja, rekla je da se iz podataka o proračunima u BiH ne može vidjeti koliki je ukupni javni dug, nedostaju činjenice o poslovanju vanproračunskih fondava i o donacijama u naturi. Analizom je utvrđeno i da su u proračunima navedeni podaci o transferima javnim poduzećima, ali nema obrazloženja za šta se konkretno izdvaja novac.

Rangiranje razina vlasti po dostupnosti podataka o proračunima

(od nula do maksimalno 100 bodova)

50 Bosna i Hercegovina
45 Bosanskopodrinjski kanton
42 Kanton Sarajevo
41 HNK i Brčko distrikt
40 Federacija BiH
39 Tuzlasnki i ZDK
36 Republika Srpska
35 Hecegbosanska županija
34 Posavski kanton
27 Unsko-sanski kanton
26 Srednjobosnaska županija
21 Zapadnohercegovačka županija

Dobijaju milijune

Parlamentarno Povjerenstvo za financije i proračun je detektirala problem u raspolaganju novcem iz proračuna BiH, ali nema pomaka zbog utjecaja politike i nerada Tužiteljstva BiH, tvrdi Salko Sokolović, član ovog povjerenstva.

"Zaposlenima u SIPA i Graničnoj policiji smanjene su plate, umjesto da ih se motiviše da procesuiraju nezakonitosti pri trošenju budžetskog novca", rekao je Sokolović.

Izvršni direktor Fondacije CPI Damir Mehmedbašić odgovorio je kako novac nije prepreka za procesuiranje kriminala.

"Državna agencija za istrage i zaštitu godišnje dobija 50 miliona KM, a sve institucije zadužene za borbu protiv korupcije godišnje imaju 350 miliona KM, što je ogroman novac, ali opet rezultata nema", ustvrdio je Mehmedbašić.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Roditelji, gdje ste? Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
I obraz i obrazovanje! Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Pijun T.B.

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari