Natječaj za dodjelu na korištenje neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BIH ( "Službene novine FBIH", broj 67/05) i članka 6. Odluke Općinskog vijeća Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu ("Službeni glasnik Općine Ljubuški", broj 4/03, 1/07, 2/11 i 6/11), Načelnik općine Ljubuški raspisuje

Natječaj za dodjelu na korištenje neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

1. Predmet natječaja je dodjeljivanje na korištenje neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu radi izgradnje poslovnih objekata na slijedećem zemljištu:

 • k.č.br.1372/6 u površini od 5600 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 1/742 u površini 5600 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 67.200,00 KM;
 • k.č.br.1372/8 u površini od 7432 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 1/745 u površini od 7432 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 89.184,00 KM;
 • k.č.br1372/9 u površini od 6276 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br. 1/746 u površini od 6276 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 75.312,00 KM;
 • k.č.br.1372/10 u površini od 5748 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.1/747 u površini od 5748 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 34.488,00 KM;
 • k.č.br.1372/11u površini od 5193 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.1/748 u površini od 5193 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 31.158,00 KM;
 • k.č.br.1524/2u površini od 7893 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/156 u površini od 7893 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 94.916,00 KM;
 • k.č.br.1524/3 u površini od 7543 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/157 u površini od 7543 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 90.516,00 KM;
 • k.č.br.1524/4 u površini od 5490 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/158 u površini od 5490 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 65.880,00 KM;
 • k.č.br.1524/5 u površini od 6350 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/159 u površini od 6350 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 76.200,00 KM;
 • k.č.br.1524/8 u površini od 5443 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/162 u površini od 5443 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 65.316,00 KM;
 • k.č.br.1524/11 u površini od 11468 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/165 u površini od 11468 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi137.616,00 KM;
 • k.č.br.1524/12 u površini od 11923 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/166 u površini od 11923 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi143.076,00 KM;
 • k.č.br.1524/13 u površini od 4717 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/167 u površini od 4717 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 56.604,00 KM;
 • k.č.br.1524/14 u površini od 5599 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/168 u površini od 5599 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 33.594,00 KM;
 • k.č.br.1524/15 u površini od 5635 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/169 u površini od 5635 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 33.810,00 KM;
 • k.č.br.1524/16 u površini od 4666 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/170 u površini od 4666 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 27.996,00 KM;
 • k.č.br.1524/18 u površini od 5647 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/172 u površini od 5647 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 33.882,00 KM;
 • k.č.br.1524/19 u površini od 5428 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/173 u površini od 5428 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 32.568,00 KM;
 • k.č.br.1524/22 u površini od 15162 m2 k.o. Cerno, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.428/176 u površini od 15162 m2 k.o.Cerno. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 90.756,00 KM;
 • k.č.br.11 /16 u površini od 8183 m2 k.o.Hrašljani, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.64 /106 u površini od 8183 m2 k.o.Hrašljani. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 49.098,00 KM;
 • k.č.br.192 /72 u površini od 5005 m2 k.o.Studenci, po staroj izmjeri odgovara k.č.br.423 /752 u površini od 5005 m2 k.o.Studenci. Početna cijena navedenog zemljišta iznosi15.015,00KM.

2. Pravo sudjelovanja na natječaj imaju sve pravne i fizičke osobe koje nemaju neizmirene dospjele obveze prema Općini Ljubuški po osnovu naknade za ranije dodijeljeno građevno zemljište i koje nemaju neizgrađeno građevno zemljište stečeno ranijom dodjelom od Općine Ljubuški radi poslovne gradnje, pod uvjetom da prije podnošenja prijave za natječaj polože jamčevinu od 10 % početne cijene zemljišta na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268, vrsta prihoda 722611 i primjerak uplatnice kao dokaz prilaže uz prijavu za natječaj, koji iznos će se vratiti sudioniku koji ne bude izabran, a uračunati kao plaćeni dio naknade sudioniku koji bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj.

3. Prednost za dodjelu građevnog zemljišta ima sudionik natječaja koji ponudi najveću naknadu za parcelu za koju podnosi prijavu u odnosu na početnu cijenu iz točke I. ovog natječaja.

4. Naknadu za dodijeljeno zemljište sudionik natječaja kojem bude dodijeljeno građevno zemljište, dužan je platiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja o dodjeli.

5. Sudionici natječaja podnose prijavu za natječaj na posebnom obrascu koji mogu dobiti u Imovinsko-pravnoj službi uz koju prilažu potrebnu dokumentaciju

 • preslik osobne iskaznice/rješenje o registraciji
 • ponudu o visini naknade za nekretninu za koju se podnosi prijava
 • dokaz o uplati jamčevine (kopija uplatnice)
 • dokaz da sudionik nema neizmirenih dospjelih obveza prema Općini Ljubuški po osnovu naknade za ranije dodijeljeno zemljište (potvrda Odjela financija Općine Ljubuški)
 • dokaz da sudionik natječaja nema neizgrađeno građevno zemljište dodijeljeno radi poslovne gradnje od Općine Ljubuški (potvrda Odjela imovinsko-pravnih poslova).

6. Prijave na natječaj za dodjelu zemljišta dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili osobno prijemnom uredu općine Ljubuški, na adresu Općina Ljubuški, Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta, Zrinsko-Frankopanska 71, s naznakom "ne otvarati". Na poleđini koverte naznačiti ime ili naziv, adresu sudionika natječaja, te broj čestice za koju se natječe.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u tisku i oglasnoj ploči Općine Ljubuški.

Javno otvaranje prijava na natječaj obavit će Povjerenstvo dana 05.09.2012. u zgradi Općine Ljubuški, Zrinsko-Frankopanska 71, s početkom u 12 sati.
Zaključak o rezultatima natječaja Povjerenstvo će dostaviti svim sudionicima u roku od osam dana po zaključenju natječaja.

7. Ako sudionik natječaja, kojem građevno zemljište bude dodijeljeno rješenjem Općinskog vijeća Ljubuški, u roku od 15 dana od dostave rješenja o dodijeli zemljišta, ne uplati ponuđenu naknadu za dodijeljeno zemljište, te odustane od izgradnje na dodijeljenom zemljištu, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

8. Uvid u dokumentaciju o predmetnim parcelama može se izvršiti u Odjelu katastra i imovinsko-pravnih poslova Općine Ljubuški, a sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti na telefon broj 039 835-524, radnim danom od 8 do 15 sati.

Napomena:Natječaj objavljen u Večernjem listu od 15. kolovoza 2012. godine

Općinski načelnik N. Barbarić

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari