Administracija za plaće traži 800 milijuna KM kredita

Novi kreditni aranžman koji će BiH uskoro potpisati s MMF-om, u iznosu od 800 milijuna KM, federalni premijer Nermin Nikšić nazvao je "jedinim mogućim logičnim rješenjem".

Obraćajući se zastupnicima federalnog Parlamenta, Nikšić je rekao da je svjestan kako "svaki novi aranžman znači i novo zaduživanje" uz neizbježno pravdanje kako novi kredit MMF-a "nije rezultat nikakvog hira, već se to nametnulo kao jedino moguće logično rješenje".

Novo kreditno zaduživanje države vjerovatno je "jedino moguće logično rješenje" u slučaju ako vladajuća ologarhija brine isključivo o tome kako opstati na vlasti, ali novim gomilanjem duga neće biti riješen niti jedan uzrok koji je BiH doveo u situaciju da pinancira manjak financira pozajmljenim kapitalom.

Cijeli problem proračunskog manjka u BiH može se opisati u samo nekoliki riječi - državna administracija troši previše novca, njeni su rashodi puno veći od prihoda. I taj problem se ne može riješiti novim kreditnim zaduživanjem, odnosno umjetnim napuhivanjem prihodovne strane. Novim kreditima problem se samo odgađa i produbljuje a upravo to čini aktualna vlast u BiH, koja se u tom "segmentu" ni za milimetar nije odmaknula od svojih prethodnika.

Pred parlamentarne izbore u jesen 2010. godine, SDP je s punim pravom kritizirao tadašnju vlast koja problem proračusnkog manjka nije ni pokušala ublažiti ili riješiti smanjivanjem rashoda, nego je posegnula za "jedinim logičnim rješenjem" - manjak prihoda u proračunima nadoknadila je iz kredita MMF-a.

Isto "logično rješenje" pronašla je i sadašnja vlast predvođena SDP-om, koji je pred izbore grlato najavljivao promjene.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari