Započela distribucija markica za 2012. godinu

ljubuski.info

Zavod za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije započeo je distribuciju markica, odnosno godišnjih premija osiguranja za 2012. godinu. Markice će se distribuirati u područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje ZHŽ-a, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba, do 31.ožujka 2012. godine.

Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje ZHŽ usvojilo je odluku o distribuciji premije za 2012. godinu, odnosno Odluku o visini iznosa i načinu naplate premije osiguranja.

Zavod za zdravstveno osiguranje ZHŽ s distribucijom premije odnosno markice za 2012. godinu započinje 5. siječnja a završava 31. ožujka 2012. godine.

Kupnjom premije za 2012.godinu , osigurane osobe su oslobođene sudjelovanja u svim troškovima primarne, specijalističko-konzultativne te bolničke zdravstvene zaštite, koje su se ranije morale plaćati participacijom.

Distribucija premije vršit će se prema mjestu prebivališta osiguranih osoba u područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje ZHŽ.

Cijena premije, kao i ranijih godina, iznosi 20 KM po osiguranoj osobi. Visinu premije, koja po jednoj osiguranoj osobi u prethodnoj godini na teritoriju ZHŽ ne može biti veća od 10 posto izvršenog rashoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja županije, utvrdilo je Upravno vijeće Zavoda. Premda je po toj računici cijena za jednu premiju trebala biti i veća od 40 KM, u Zavodu za zdravstveno osiguranje ZHŽ zauzeli su stav da se cijena premije ipak zadrži na prošlogodišnjoj razini. Prilikom razmatranja takve odluke u prvom redu se vodilo računa o socijalno najugroženijoj kategoriji, ali i svim osiguranim osobama.

Korisnici stalne socijalne potpore oslobođeni su plaćanja premije osiguranja, uz predočenje dokaza odnosno prijave na osiguranje preko Centra za socijalnu skrb.

U roku predviđenom za distribuciju, odnosno do 31.ožujka 2012.godine, premiju mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvene iskaznice, uključujući i osobe za koje njihovi poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja. U trenutku kada poslodavci izmire te obveze, njihova premija postaje pravovaljana.

Premiju će, nakon isteka predviđenog roka za distribuciju, moći nabaviti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obvezno zdravstveno osiguranje preko ovog Zavoda i to u roku od 30 dana od dana prijave na osiguranje. Premija osiguranja za 2012.godinu plave je boje, sa otisnutim logom Zavoda te numeracijom i godinom za koju vrijedi.

Osiguraniku premija donosi znatne uštede jer ga oslobađa plaćanja preko 130 usluga koje se pružaju u domovima zdravlja ZHŽ te SKB Mostar a koje su se ranije morale plaćati u vidu participiranja i to različito za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu.

ZZO ZHŽ

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari