Dr. Mario Šiljeg imenovan ravnateljem Agencije za zaštitu okoliša RH

u uredu

Odlukom ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH Branka Bačića od 29. lipnja 2011.g., ravnateljem Agencije za zaštitu okoliša imenovan R. Hrvatske dr. sc. Mario Šiljeg, dipl. ing. kem. tehn.

Ravnatelj Šiljeg na početku svoga mandata istaknuo je za cilj Agenciju za zaštitu okoliša isprofilirati u javno poznat i prepoznat nacionalni izvor informacija o okolišu. Agenciju želi vidjeti kao vodeće nacionalno tijelo u kreiranju sustava vrijednosti pojedinca i institucija po pitanju zaštite okoliša. Pri tome rad Agencije želi ustrojiti na način da znatno više potrebnih financijskih sredstava sama pokriva, na način da se više otvori prema znanosti i gospodarstvu.

Životopis

Mario Šiljeg rođen je 17. svibnja 1976. godine u Ljubuškom. Srednju tehničku školu pohađao je u Ljubuškom i Osijeku, te stekao zvanje strojarskog tehničara.
1994. godine upisao se na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu. 2000. godine diplomirao je kemijsku tehnologiju.

Nakon završetka studija zapošljava se na Zavodu za analitičku kemiju, FKIT-a, kao znanstveni novak na projektu: Ionski izmjenjivači u zaštiti voda kemijske industrije. Poslijediplomsko stručno usavršavanje obavio je 2003. i 2004. na Kemijskom Institutu u Ljubljani, kao stipendist Ministarstva znanosti, školstva i športa Republike Slovenije.

Od 2005. godine radi u firmi Vodotehnika d.d. Zagreb, kao: Voditelj projekata kemijske tehnologije. Uža specijalnost su mu sustavi priprave vode za piće većih vodoopskrbnih sustava. Magistrirao je 2006. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, iz područja obrade otpadnih voda, a 2008 godine doktorirao na sustavima priprave vode za piće.

Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim časopisima, te sudjelovao na tridesetak znanstvenih skupova.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari