Novo vodstvo u Cestama Federacije, Zavodu MIO/PIO, Pošti Sarajevo

sjednica

Federalna Vlada i jučer je nastavila s promjenama kadrova u nadzornim odborima javnih poduzeća i uprava u Federaciji. Na sjednici se Vlada usuglasila da za predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje Džihada Berbića, čiji mandat prestaje istekom razdoblja na koje je imenovan Nadzorni odbor ovog zavoda rješenjem od kolovoza prošle godine. Berbić je odabran kao najbolja osoba s natječaja, a ranije je obnašao dužnost pomoćnika načelnika Kaknja.

Nova imenovanja

Vlada je jučer donijela rješenja o razrješenju dosadašnjeg i o nominiranju za privremeno imenovanje novog sastava Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar u sastavu Amer Zagorčić, Miroslav Galić i Zlatko Tomić.

Vlada je donijela Rješenje kojim je imenovala Upravni odbor Fondacije za održivi razvoj na razdoblje od četiri godine. Ovim odborom predsjedat će federalni ministar financija Ante Krajina, a i istom će članovi biti i ministri Salmir Kaplan, Vjekoslav Čamber, Adil Osmanović, Jerko Ivanković-Lijanović, Desnica Radivojević i Sanjin Halimović.

Nakon što je razriješen dosadašnji sastav Upravnog odbora Projekta razvoja ruralnog poduzetništva i Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, Vlada je u novi sastav imenovala ministre Jerka Ivanković-Lijanovića, kao predsjednika, te ministre Adila Osmanovića, Milorada Bahilja, Antu Krajinu i Branku Đurić, s tim što je za dva smanjen broj članova ovog tijela u odnosu na dosadašnji sastav.

Dana je suglasnost na odluku Nadzornog odbora o razrješenju Envera Alibegovića s dužnosti generalnog direktora Pretisa Vogošća. Drugom odlukom je također dana suglasnost da na ovu dužnost privremeno, na rok do 60 dana, bude imenovan Hajrudin Pezo. Dana je i suglasnost Nadzornom odboru gospodarskog društva KTK Visoko da se za vršitelja dužnosti direktora ovog društva imenuje Senad Sefić do okončanja postupka izbora direktora na osnovi javnog natječaja.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju dosadašnjeg sastava i o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP BH Pošta Sarajevo. Na razdoblje do 60 dana za nove članove su imenovani Suad Muminović, Tarik Nuhanović, Safet Trakić, Zoran Marković, Miralem Karić, Adil Spiljak i Dragan Rajić.

Vlada je jučer nakon što je donijela odluku o prekidu svih aktivnosti u postupcima zaključenja ugovora JP Ceste FBiH s izvođačima radova do 31. svibnja, posebno onih koji se odnose na zaključivanje i potpisivanje ugovora o Projektu rehabilitacije magistralnih cesta, donijela odluku o smjeni direktora ovog poduzeća Ljube Pravdića. Nakon toga imenovan je novi v. d. direktora Uprave poduzeća Filip Vujev.

Smanjene naknade

Vlada je jučer, kako je i najavila, počela sa smanjivanjem naknada članovima upravnih odbora. Prva na redu bila je Razvojna banka Federacije. Vlada je jučer u funkciji Skupštine Razvojne banke donijela odluku kojom se smanjuju naknade za rad članovima Nadzornog odbora ove banke. Tako je određeno da mjesečna naknada za predsjednika Nadzornog odbora Razvojne banke bude 1000 maraka, umjesto dosadašnje dvije prosječne plaće u Federaciji. Članovima Nadzornog odbora naknada je, po novom, 800 maraka, dok je dosad iznosila 80 posto od dvije prosječne plaće.

Rebalans proračuna

Vlada je na sjednici preliminarno raspravljala o pripremama za rebalans proračuna Federacije za ovu godinu.
Federalni ministar financija Ante Krajina kazao je da se u prvih pet mjeseci 2011. prihodi u proračunu ostvaruju približno onim planiranim, no da je s druge strane poznato da je usvojeni proračun usvojen s deficitom prihoda koji prelaze 250 milijuna maraka.

"S druge strane, imali smo i razgovor s predstavnicima MMF-a od kojih smo doznali da ne možemo računati na izvor sredstava iz stand-by aranžmana i stoga moramo računati na izmjene u proračunu", rekao je Krajina i dodao da je na jučerašnjoj sjednici izvršen pregled svih proračunskih korisnika da bi se pronašle neke mogućnosti da se postignu uštede.

"Otprilike, radi se o tome da će rebalans proračuna biti na visini onog koji je već usvojen, ali će biti određenih unutarnjih prestrukturiranja", kazao je Krajina. Kazao je da Vlada razmišlja i o tome da prikazani deficit pokrije kroz izdavanje vrijednosnih papira te da računa i na jedan dio sredstava od dobiti društava gdje je većinski vlasnik.

Krajina je na kraju kazao i da još uvijek stoji otvoreno pitanje plaća proračunskih korisnika.

Sredstva za mirovine pod povoljnim uvjetima

Jučer je donesena i odluka o osiguranju sredstava za mirovine koje su ostvarene pod povoljnim uvjetima. Iz Vlade su kazali da je ova odluka donesena s ciljem da se zaštite umirovljenici čiji je iznos mirovine ostvaren pod povoljnijim uvjetima u isplati manji za mjesec svibanj od iznosa najniže mirovine po zakonu. Na osnovi nove odluke vršila bi se isplata razlike između najnižeg iznosa mirovine ostvarene pod povoljnijim uvjetima i iznosa najniže mirovine ostvarene po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Sredstva od 470 tisuća maraka za ovu namjenu osigurat će se iz proračuna.

Raskinuti ugovor o Krivaji

Vlada je jučer dala suglasnost Razvojnoj banci FBiH za formiranje namjenskog garantnog depozita u iznosu od 10 milijuna maraka, a radi osiguranja kredita društva Igman Konjic. Federalna Vlada primila je k znanju i informaciju Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije o realizaciji ugovora o zajedničkom ulaganju između Krivaja Zavidovići i Ferimpex Zavidovići. Vlada je suglasna da se raskinu ugovori o zajedničkom ulaganju, te je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da hitno pokrene sve aktivnosti vezane uz njihov raskid, vodeći računa o maksimalnoj zaštiti državne imovine. Federalnom ministarstvu je odobreno pokretanje procedure izdvajanja sredstava u iznosu od 500.000 maraka iz tekuće rezerve proračuna, koja će biti uplaćena Centru za socijalni rad općine Zavidovići kao pozajmica radi isplate pomoći djelatnicima Krivaje zbog teške materijalne situacije nastale kao posljedica nerealiziranja ugovora o zajedničkom ulaganju i njegovog aneksa. Zadužili su Federalno pravobraniteljstvo da hitno pokrene postupak povrata sredstava koja su pohranjena u Općinskom sudu Zavidovići temeljem Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja IP Krivaja, kao i da poduzme sve aktivnosti u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa FBiH. Vlada je zadužila i da se popiše imovina Krivaje te da se podnese zahtjev za isplatu djelatnika.

Vanja Bjelica-Čabrilo [ Dnevni list ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari