Općinski sud Ljubuški u 2010. rješio 15.680 predmeta

Općinski sud Ljubuški u protekloj je godini ostvario kolektivnu normu od 167,4 posto, a svi suci i stručni suradnici radili su na više referata te je ukupno u 2010. rješeno 15.680 predmeta. Nadalje, kako stoji u izvješću Općinskog suda, koje je podnijela predsjednica suda Milena Perić, tijekom protekle godine je u 341 predmet uložen pravni lijek, a u 293 predmeta odluka je potvrđena, u 17 predmeta odluka je preinačena, dok je u 31 predmetu odluka ukinuta te je ostvarena kvaliteta suda od 90,9 posto.

Što se tiče kolektiva, u Općinskom sudu radi predsjednik suda, pet sudaca i četiri stručna suradnika. U 2010. godini je započeo procesi preuzimanja podataka iz zemljišnih knjiga za sve katastarske općine s područja općine Grude u elektroničku zemljišnu knjigu te se očekuje završetak u ožujku 2011. Što se tiče Općine Ljubuški, odnosno preuzimanja podataka, ovaj je proces već okončan.

Preuzimanjem podataka u elektroničku zemljišnu knjigu omogućila se kvalitetnija usluga građanima, koji zemljišno-knjižni izvadak mogu dobiti isti dan po primitku zahtjeva za izdavanje istog. U srpnju 2010. financijskim sredstvima Svjetske banke renoviran je zemljišno-knjižni ured ovog suda, a renovaciju je provela Jedinica za provedbu projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju pri Ministarstvu pravosuđa FBiH.

U općini Ljubuški je prošle godine započeo projekt sistematskog ažuriranja katastra za katastarske općine Ljubuški, Mostarska Vrata, Hrašljani i Cerno s ciljem dobivanja usuglašenog stanja katastra i zemljišne knjige koja odgovara stvarnom stanju na terenu. U prvoj fazi poslove oko ažuriranja provodi poduzeće Geometrika Grude, koje snima stanje nekretnina na terenu, u suradnji s katastrom općine Ljubuški, a u drugoj fazi u svibnju snimljeno stanje će se provoditi u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Ljubuškom.

Ana Buntić Ćavar [ Večernji list ]

FB

Audio/Video

Posljednji komentari