Digitalizirani podaci 539 katastarskih općina u FBiH

ljubuski.info

Prevođenje katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik te uspostava digitalnog katastra temeljna je zadaća svake države u izgradnji učinkovitog sustava upravljanja prostornim informacijama. Na putu k e-društvu, slijedeći put razvijenih zemalja u okruženju, Federacija BiH je također aktivno pristupila realizaciji ovih aktivnosti.

Digitalni oblik

Katastarski podaci u digitalnom obliku jedan su od bitnih preduvjeta modernizacije i transformacije katastra iz tradicionalne u modernu evidenciju infrastrukture prostornih podataka, navode iz Federalnog ministarstva pravde. Svrha prevođenja katastarskih planova iz analognog u digitalni vektorski oblik je omogućiti brže i lakše održavanje katastra, jednostavniji pregled i ispravku pogrešaka nastalih tijekom rada s podacima, uvid u prostorne katastarske informacije, bolje upravljanje istim, a samim time i očuvanje podataka analognih planova te njihovo objedinjavanje u jednu cjelinu.

Jedinica za provedbu Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju zajedno s Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove provodi aktivnosti na pripremi i odabiru novih katastarskih općina za digitalizaciju katastarskih planova. Pri odabiru područja koja će biti digitalizirana Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove daje prednost gospodarsko značajnijim i gradskim područjima kao i općinama koje su izrazile interes za sudjelovanjem sa svojim sredstvima u smislu principa zajedničkog ulaganja. Također, prioritet kod digitalizacije katastarskih planova u ovom razdoblju su i katastarske općine koje zahvaćaju područje koridora Vc (izgradnja autoceste) jer je u pitanju javni interes, pojašnjavju iz Federalnog ministarstva pravde.

Jedna cjelina

Postupkom skeniranja katastarskih planova te njihovom vektorizacijom dobivaju se digitalni katastarski planovi u vektorskom obliku koji, predstavljeni na takav način zajedno s alfanumeričkim podacima iz katastarskog operata i pohranjeni u digitalnom obliku, predstavljaju vrijednu katastarsku bazu podataka, odnosno prvi je put dobivena katastarska općina kao cjelina. Do danas su digitalizirani podaci 539 katastarskih općina u Federaciji BiH iz sredstava proračuna i kredita Svjetske banke. Takvi podaci pogodni su za sigurnu i pouzdanu pohranu te pružaju mogućnost daljnje kvalitetne obrade, korekcije i nadopune. Međutim, treba imati na umu da je sadašnje stanje samo međufaza prema, vjerojatno ne tako dalekoj budućnosti, kada će korisnik prostornih podataka o nekretninama biti svaki subjekt i skoro svaki građanin, navode iz Federalnog ministarstva pravde.

L. Marić [ Dnevni list ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari