Registrirajte svoje nekretnine!

U katastarskim općinama Ljubuški, Cerno, Hrašljani i Mostarska Vrata - Gradska provodi se projekt sistematskog ažuriranja katastra. Cilj projekta je usuglasiti stanje u katastru sa stvarnim stanjem na terenu. Zakonska obveza vlasnika i posjednika nekretnina je da prijave promjene „na zemljištu u posjedovnom stanju, kulturi, obliku, izgrađenom objektu“ (članak 57. Zakona o premjeru i katastru zemljišta).

Ovime Vas pozivamo da promjene na svojim nekretninama prijavite u uredu izvođača radova: "Geometrika" d.o.o, prostorijama Ureda obrane (u zgradi policije) u razdoblju od 11. 10. do 11. 11. 2010. godine

U vašem je interesu da prijavite sve promjene na nekretninama. Izmjeru svih promjena koje se prijave do gore navedenog datuma izvođač radova će izvršiti bez naknade. Sve promjene koje izvođač radova prilikom vršenja radova otkrije na terenu, a ne budu prijavljene u ostavljenom roku bit će izmjerene o trošku vlasnika po tarifi propisanoj Privremenom odlukom o visini naknada za vršenje usluga iz oblasti izmjere i katastra. Izvođač radova će o otkrivenim a neprijavljenim promjenama obavijestiti Općinsku službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Služba će protiv osoba koje su upisane u katastar kao posjednici nekretnina na kojim nije izvršena prijava promjene, koja je otkrivena na terenu, podnijeti prekršajnu prijavu sukladno članku 92. Zakona o premjeru i katastru zemljišta.

Poštovani građani prijavite promjene na svojim nekretninama, kako bi one bile registrirane u katastru. Registracijom nekretnina u katastru stvaraju se pretpostavke za upis prava na tim nekretninama u zemljišnoj knjizi (gruntovnici) sukladno Zakonu o zemljišnoj knjizi. Ažuriranje zemljišne knjige (gruntovnice) vršit će se po završetku projekta ažuriranja katastra. O početku ažuriranja zemljišne knjige (gruntovnice) bit ćete obaviješteni javnim pozivom. Sudjelovanjem u ažuriranju katastra i kasnije u ažuriranju zemljišne knjige (gruntovnice) steći će te pravnu sigurnost svoga vlasništva. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite sve promjene na nekretninama i sudjelujete u daljnjem postupku.

Poštovani građani ovime Vas obavještavamo da ste u slučaju promjene oblika parcele, pored prijave promjene, također dužni, temeljem članka 58. Zakona o premjeru i katastru zemljišta obilježiti granice tih parcela vidljivim biljegama. Biljege možete nabaviti u uredu izvođača radova ili ih sami izraditi sukladno uputama koje uputama koje su date na pozadini ovog letka.

Dodatne informacije vezane za ovaj projekt možete dobiti u Općinskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (od ponedjeljka do petka od 08 do 15), uredu izvođača radova (od 08 do 17 sati svaki dan izuzev nedjelje), kao i putem telefona na broj: 039 835524 (Služba) i 036 807 898 (izvođač).

ljubuski.ba

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari