Godina dana rada Vlade FBiH, dali su 495 obećanja

ljubuski.info

Nakon prve godine od konstituiranja, Vlada FBiH je od ukupno 495 obećanja, u potpunosti ispunila jedno predizborno obećanje iz programa pet političkih stranaka koje su formirale ovu razinu izvršne vlasti.

U progresu je ispunjavanje četiri obećanja, dok je započet rad na ispunjavanju 181 obećanja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvrđena je 28. travnja 2023. godine, nakon što je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt donio privremenu odluku koja je vrijedila samo za protekli izborni ciklus i tako odblokirao formiranje federalne Vlade.

Vladu je formiralo pet stranaka: Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH), Narod i Pravda (NiP), Naša stranka (NS), Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH) te Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990).

Iz predizbornih programa ovih pet stranaka Istinomjer je prikupio 495 obećanja koja se odnose na federalni nivo vlasti. Najviše obećanja dao je SDP BiH (226), nakon čega slijede NiP (135), Naša stranka (83), HDZ BiH (35) i HDZ 1990 (16). Od 490 obećanja, njih 183 odnosi se na oblast ekonomije, 124 obećanja data su u oblasti socijalne politike, 100 u oblasti obrazovanja, a zatim slijede zdravstvo (48), državno uređenje (24) i pravna država (16).

Jedino u potpunosti ispunjeno obećanje odnosilo se na usvajanje Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH za razdoblje 2022–2027. godina, koja je usvojena na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 28. rujna 2023. godine, a zatim i na sjednici Doma naroda održanoj 5. listopada 2023. godine.

U oblasti ekonomije, još nekoliko obećanja ocijenjeno je kao započeto, nakon što je usvojen proračun Federacije BiH za 2024. godinu. Neka od tih obećanja odnosila su se na povećanje izdvajanja poticaja za poljoprivredu. Nakon što je u ovu svrhu planirano 175 milijuna maraka, započeto je i ispunjavanje obećanja da će se za poticaje izdvajati 3-5% proračuna FBiH.

Vlada FBiH prva godina dana

S druge strane, iako je to najavljeno kao prioritetna aktivnost Vlade FBiH, nije došlo do povećanja minimalne plaće na 1.000 KM niti je usvojen set fiskalnih zakona kojima bi se smanjila stopa doprinosa za zaposlene. Također, nije došlo do napretka u usvajanju zakona o Južnoj interkonekciji, dok su provođene određene aktivnosti na obećanjima o izradi energetskih audita, kreiranju programa podizanja energetske efikasnosti, kao i izgradnji novih obnovljivih izvora energije.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je i u parlamentarnu proceduru uputilo set od tri zakonska prijedloga iz energetskog sektora koje je u srpnju 2023. godine usvojio Parlament FBiH. Riječ je o Zakonu o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, Zakonu o električnoj energiji FBiH i Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK).

U oblasti socijalne politike, u progresu su dva obećanja koja se odnose na podršku projektima socijalnog preduzetništva i samozapošljavanja, kao i programe prekvalifikacije nezaposlenog kadra, nakon što je u Parlamentu FBiH u studenom 2023. godine usvojena Strategija zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023–2030).

U sferi koja se odnosi na pitanja boračke populacije, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, kojim se mijenjaju uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu.

Tijekom prve godine mandata, Vlada FBiH provodila je aktivnosti u okviru podrške projektima omladinskih nevladinih organizacija, izgradnje infrastrukture za popularizaciju fizičkih aktivnosti mladih, kao i podrške projektima za mlade i omladinska udruženja, za koje je u proračunu za 2024. godinu izdvojeno 400.000 KM.

Kada se radi o programima prevencije maloljetničke delinkvencije, donesena je odluka kojom su predviđena sredstva za primjenu odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH u iznosu 20.000 KM, a započete su i aktivnosti na provođenju programa subvencioniranja stambenih kredita i poticaja za kupovinu prve nekretnine nakon usvajanja odluke Vlade FBiH kojom se odobrio kredit Union banci d.d. Sarajevo u iznosu 20.000.000 KM.

Provodile su se aktivnosti i na izjednačavanju prava svih kategorija osoba s invaliditetom nakon upućivanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba s invaliditetom te usvajanja Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata i pokretanju izrade Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH.

Vlada FBiH prva godina dana

U oblasti obrazovanja, u prvoj godini mandata Vlade FBiH došlo je do povećanja izdvajanja za istraživanje. Izdvajana su sredstva za ulaganje u nastavni kadar, a zabilježene su i određene aktivnosti na polju unapređenja međunarodne saradnje univerziteta i osoblja, kao i na poboljšanju studentskog standarda.

Još jedno obećanje koje je nakon godinu rada federalne Vlade dobilo ocjenu “u progresu” jest ono o jačanju SKB Mostar, a nalazi se u oblasti zdravstva. Za dovršetak izgradnje Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u budžetu FBiH za 2023. godinu utvrđen je iznos od 7.000.000 KM.

Sredstva su raspoređena za izgradnju Klinike za dječje bolesti SBK Mostar u iznosu od 4.700.000 KM i dogradnju objekta “Tople veze” radi osiguranja komunikacije Dječje klinike s drugim bolničkim sadržajima u iznosu od 2.300.000 KM.

Tijekom prve godine mandata Vlade FBiH, u oblasti zdravstva provođene su aktivnosti na jačanju preventivnih zdravstvenih programa, povećanju investicija u zdravstvu u kontekstu razvoja infrastrukture, sustavnoj podršci programima preventivnog djelovanja i ranog otkrivanja oboljenja te na sudjelovanju u javnom prostoru i promociji pozitivnih zdravstvenih rješenja.

U oblasti državnog uređenja, Vlada FBiH je tijekom prve godine mandata napravila određene korake u omogućavanju učešća građana u neposrednom odlučivanju u donošenju odluka pa je tako u veljači 2024. godine u parlamentarnu proceduru upućen Zakon o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista, koji omogućava veću participaciju građana u političkom odlučivanju.

Također, provođene su određene aktivnosti na uspostavljanju ekspeditivnije administracije i modernizacije javne uprave pa je proces digitalizacije javne uprave u FBiH započeo kroz podršku različitih programa Europske unije i međunarodnih organizacija te usvajanje zakona iz oblasti javne uprave.

U oblasti pravne države, u sferi koja se odnosi na sigurnost, Vlada FBiH je u prvoj godini mandata provodila određene aktivnosti koje se odnose na pružanje podrške operativnom policijskom sastavu. U siječnju 2024. godine potpisan je

Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika, kojim je utvrđena osnovica za obračun plaće u iznosu 425 KM, što je trebalo rezultirati povećanjem plaća policijskim službenicima.

Vlada FBiH provodila je i određene aktivnosti iz oblasti borbe protiv korupcije. Tako je u sklopu implementacije seta antikorupcijskih zakona započeo proces formiranja tzv. federalnog uskoka.

Što se tiče ustavnog uređenja, u prvoj godini mandata nisu zabilježene značajnije aktivnosti Vlade FBiH na donošenju novih zakona o uposlenicima u državnoj službi.

Vlada Federacije BiH je tijekom prve godine mandata provodila aktivnosti na realizaciji nešto više od trećine obećanja iz programa političkih partija koje su i formirale federalnu Vladu.

Iako je Vlada radila na povećanju standardnih proračunskih izdvajanja, poput onih za poljoprivredu i braniteljsku populaciju, ipak se nije radilo na donošenju i izmjenama ključnih zakona, kao što su tzv. set fiskalnih zakona, ali i brojni drugi iz sfera energetike ili borbe protiv korupcije.

Hercegovina.info

Glas naroda

Svi ovi naši narodni izabranici, dobro ne svi jedno 90% ograničeni ko balkon.
Rad po principu: Veži konja di ti aga kaže
I za takav angažman puni džepovi narodnog novca.
A najače od svega što bi Ćiro rekao utvaraju si kako su bitni i kako posao znaju raditi.
Uglavnom zaključak uvijek isti
Narod ima vlast kakvu i zaslužuje.

Obećanja ludom radovanja

svi oni vole Rvacku

Godina dana rada Vlade FBiH, dali su 495 obećanja
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari