Tko će imati status roditelja njegovatelja nakon zakonskih promjena?

ljubuski.info

Roditelji čija djeca nisu rođena s invaliditetom, ali su uslijed bolesti ili nesreće stekla status invalida ubuduće će također moći ostvariti status roditelja njegovatelja, što im trenutačni zakonski propisi ne omogućavaju. Kako je nedavno najavio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, u pripremi su izmjene Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH.

Mjesečna naknada

Prema njegovim riječima, najavljene izmjene Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH rade se u cilju ispravljanja nedostataka u postojećem zakonu koji se odnose na uračunavanje invalidnine djeteta u cenzus za ostvarenje prava te priroda nastanka invaliditeta s obzirom na to da, prema važećem zakonu, pravo na stjecanje statusa roditelja njegovatelja imaju samo roditelji djeteta koje je rođeno s invaliditetom, a ne i one djece koja su invaliditet zadobila uslijed nesreće ili bolesti.

Prema odredbama ovog zakona, roditelji njegovatelji ostvaruju mjesečnu naknadu u visini minimalne plaće (odlukom Vlade FBiH ove godine minimalna plaća u FBiH iznosi 596 KM) te im se na nju uplaćuju svi doprinosi. Kako bi ostvarili to pravo, roditelji moraju podnijeti zahtjev u nadležni Centar za socijalni rad. Inače, Zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH svjetlo dana ugledao je u rujnu 2021. godine, kada je i stupio na snagu, ali se s njegovom primjenom počelo od 30. prosinca.

Roditelj njegovatelj u smislu ovog zakona je roditelj osobe sa 100-postotnim invaliditetom prouzročenim bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj osobe koje se, prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti može samostalno zadovoljavati barem jednu od sljedećih osnovnih životnih potreba: kretanje u stanu i izvan stana, konzumiranje hrane, odijevanje i svlačenje, održavanje osobne higijene ili obavljanje drugih fizioloških potreba.

Status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koju je, u skladu s odredbama Obiteljskog zakona FBiH, nadležno tijelo imenovalo za skrbnika,

Status roditelja njegovatelja pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom priznaje se jednom od roditelja osobe s invaliditetom sa 100-postotnim oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe prve skupine, utvrđenim u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom - stoji u Zakonu o roditeljima njegovateljima u FBiH. Zakonom je propisano da ovaj status može steći samo jedan od roditelja, iznimno, ako u obitelji postoji dvoje djece sa stopostotnom invalidnosti, tada pravo mogu ostvariti oba roditelja.

Njegovatelj i godine

Roditelju osobe s invaliditetom može se priznati status roditelja njegovatelja ako je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ako dostavi od Porezne uprave dokaz da nije osiguran u jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do njegove navršene 65. godine života.

Važno je napomenuti i da se za vrijeme dok jedan roditelj koristi rodiljski dopust za dijete drugom roditelju ne može priznati status roditelja njegovatelja za isto dijete. Također, zakon definira da se status roditelja njegovatelja ne priznaje roditelju ako je osobi s invaliditetom osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Roditelju se priznaje status roditelja njegovatelja kada osoba s invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, ustanovi socijalne zaštite ili kod drugog pružatelje usluga boravka ili ako boravi više od četiri sata, ali joj roditelj tijekom tog boravka pruža pomoć i njegu. Važno je naglasiti kako status roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe s invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe u skladu s odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom na osnovi kojeg roditelj njegovatelj ostvaruje ovaj status.

Večernji list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Okupacija u par slika Boris Čerkuč
ljubuski.info
Ne ubij, ne kradi, ne laži! Josip Muselimović
ljubuski.info
Država duradi nešto! Boris Čerkuč
ljubuski.info
Djeca naša izgubljena Igor Božović

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari