Javni poziv za dodjelu potpora ljubuškim maturantima

ljubuski.info

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog" broj: 6/19) i Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog za školsku godinu 2022./2023. ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog" broj: 4/23), Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

Javni poziv

za dodjelu jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog
za školsku godinu 2022./2023.

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora maturantima Grada Ljubuškog za školsku godinu 2022./2023. u iznosu od 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka).

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU FINANCIJSKU NAGRADU

Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu financijsku potporu, maturanti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da imaju prebivalište i žive na području Grada Ljubuškog,
b) učenici su završnih razreda srednje škole, odnosno imaju maturu u školskoj 2022/2023.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni poziv, maturanti trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
b) preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
c) potvrda o prebivalištu,
d) Ukoliko su učenici srednje škole u drugim općinama/gradovima, potvrdu srednje škole koju pohađaju da su učenici završnog razreda te škole a u školskoj 2022./2023.

IV OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/835-545.
Dokumentacija iz poglavlja III Javnog poziva dostavlja se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:
Grad Ljubuški
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom "ZA JAVNI POZIV - DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA MATURANTIMA GRADA LJUBUŠKOG ZA ŠKOLSKU GODINU 2022/2023. - NE OTVARAJ".

Javni poziv ostaje otvoren 6 (šest) dana od dana objave na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Popis maturanata koji ostvare pravo na jednokratnu financijsku potporu bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Gradska uprava Ljubuški

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari