Skoro pet milijuna za socijalnu zaštitu

ljubuski.info

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj u četvrtak u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 4.840.000 KM.

200 tisuća KM za uvođenje u pravo neratnih invalida

U okviru tekućih prijenosa neprofitnim organizacijama planiran je iznos od 200.000 KM namijenjen za implementaciju i uvođenje u pravo neratnih invalida. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem službene obavijesti svim centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite sa područja FBiH kao pomoć za tekuće, povećane materijalne troškove, nastale kao posljedica kontinuiranog uvođenja u pravo i administriranja isplata neratnim invalidima, u procesu provedbe federalnog Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

500 tisuća KM za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Iznos od 500.000 KM je namijenjen za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, putem programa podrške radu sigurnih kuća i skloništa za smještaj žrtava obiteljskog nasilja. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem javnog poziva, a postupak ocjenjivanja ispunjavanja posebnih kriterija provodit će se na osnovu bodovne sheme koju će sačiniti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koja će biti dostupnom svim zainteresiranim podnositeljima prijave na način utvrđen javnim pozivom.

Za obilježavanje "Dječjeg tjedna" na području Federacije BiH putem programa podrške nadarenim đacima i studentima koji se nalaze u nepovoljnoj socio-ekonomskoj situaciji planiran je prijenos u iznosu od 40.000 KM, čija raspodjela će se vršiti putem službene obavijesti centrima za socijalni rad ili općinskim službama za socijalnu zaštitu na području Federacije BiH.

Prijenos za organizacije civilnih invalida planiran je u iznosu od 500.000 KM putem programa podrške funkcioniranju OOSI, a raspodjela ovih sredstava realizirat će se na osnovu javnog poziva.

Milijun i pol za rad ustanova socijalne zaštite

Za sufinanciranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na razini Federacije BiH planirano je 1.500.000 KM, putem programa pomoći ovim ustanovama za sufinanciranje troškova njihovog rada i poslovanja. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem službene obavijesti odnosnim federalnim ustanovama socijalne zaštite, a postupak provjere ispunjavanja posebnih kriterija provodit će se na osnovu uvida u relevantnu financijsku dokumentaciju iz prethodne godine.

Za Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH 2022-2027. planiran je prijenos u iznosu od 20.000 KM, za poboljšanje socijalne uključenosti marginaliziranih grupa, a njihova raspodjela realizirat će se na osnovu javnog poziva.

80 tisuća za rad udruga umirovljenika

Prijenos za financiranje i rad udruga umirovljenika na razini Federacije, u skladu sa članom 125. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, planiran je u iznosu od 80.000 KM, a utrošak ovih sredstava vršit će se sa svrhom omogućavanja redovnog i nesmetanog funkcioniranja reprezentativnih saveza umirovljenika i njihovih članica.

Usvojenim Programom utroška planiran je i kapitalni prijenos neprofitnim organizacijama, ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH u iznosu od 2.000.000 KM, putem programa razvijanja postojećih i uspostavljanja novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanja uvjeta smještaja za korisnike i rada za uposlenike. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem službene obavijesti odnosnim federalnim ustanovama.

U skladu s današnjom odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava u svim tekućim i kapitalnim prijenosima donosi federalni ministar rada i socijalne politike, a na osnovu njih će se zaključiti ugovor o saradnji, korištenju i načinu utroška sredstava kojim će se detaljnije urediti međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Federalnog ministarstva.

Glas naroda

Jel' to mjesečni iznos ili ...?

gledaj vlade ko pentagon a pola oba naroda iselila,samo rade stranačke javne kuhinje i uhljeb profiteri

Skoro pet milijuna za socijalnu zaštitu
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari