Ljubuški subvencionira prvu stambenu nekretninu za mlade

ljubuski.info

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog" broj: 6/19) i članka 7. Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog" broj: 7/22), Gradonačelnik raspisuje

Javni poziv

za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu

I. Predmet poziva

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu.

Pod subvencioniranjem se podrazumijeva odobravanje nepovratnih novčanih sredstava.

Pod stambenom nekretninom u smislu ovog Javnog poziva podrazumijeva se kupnja stana/kuće (Kupnja) ili gradnja kuće (Gradnja).

Pod Kupnjom u smislu ovog Javnog poziva podrazumijeva se kupnja stana/kuće pod uvjetom da prodavatelj stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s njegovim bračnim partnerom u uspravnoj liniji, niti u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva.

Pod Gradnjom u smislu ovog Javnog poziva podrazumijeva se izgradnja kuće od temelja do krova, pod uvjetom da je izgrađen pretežiti dio kuće.

II. Uvjeti za subvencioniranje

Pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Bračni partneri koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 38 godina, odnosno jedan od bračnih partnera nije stariji od 38 godina,
 2. Nijedan od bračnih partnera nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu stambenu nekretninu u Bosni i Hercegovini, niti u inozemstvu, osim stambene nekretnine koja je predmet prijave,
 3. Stambena nekretnina koja je predmet prijave se nalazi na području grada Ljubuškog,
 4. Oba bračna partnera imaju prebivalište i žive na području grada Ljubuškog, a barem jedan od bračnih partnera ima prebivalište i živi na području grada Ljubuškog tijekom posljednje tri godine od dana raspisivanja Javnog poziva,
 5. Barem jedan od bračnih partnera je zaposlen na području Bosne i Hercegovine ili se vodi kao nezaposlena osoba na Zavodu za zapošljavanje u BiH,
 6. Stan/kuću su kupili/izgradili u razdoblju od 01.01.2021. godine do dana prijave na javni poziv,
 7. Bračni partneri nisu u srodstvu sa prodavateljem nekretnine u uspravnoj liniji, niti u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva,
 8. Ukoliko se radi o kući, imaju važeću građevinsku dozvolu za kuću izdanu od nadležne Službe Grada Ljubuškog u razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do dana prijave na Javni poziv, a pretežiti dio kuće izgrađen je tijekom 2022. godine,
 9. Ukoliko se radi o stanu, imaju zaključen ugovor o kupoprodaji stana u obliku notarski obrađene isprave, u razdoblju 01. siječnja 2021. godine do dana prijave na Javni poziv, te su upisani kao vlasnici istog u Zemljišnoknjižnom odjelu Suda,
 10. Nisu ranije ostvarili pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine.

Napomena:

Ukoliko su ugovor o kupoprodaji stana ili kuće zaključile dvije osobe ili ukoliko su kuću sagradile dvije osobe, podnositelj zahtjeva može biti samo jedan od njih, uz obvezu da drugi kupac da ovjerenu izjavu kojom se određuje podnositelj zahtjeva.

III. Potrebna dokumentacija

Svi podnositelji prijave za subvencioniranje prve stambene nekretnine u prijavi su obvezni dostaviti:

 • Popunjen Prijavni obrazac (u prilogu ovog Javnog poziva),
 • Ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice za oba bračna partnera,
 • Vjenčani list,
 • Potvrdu o prebivalištu za oba bračna partnera,
 • Ovjerena izjava jednog od bračnih partnera da živi na području grada Ljubuškog najmanje tri godine prije raspisivanja ovog Javnog poziva (Obrazac 1),
 • Uvjerenje Općinskog suda u Ljubuškom i Uvjerenje Službe za imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuškog da podnositelj prijave i njegov bračni partner nisu vlasnici druge stambene nekretnine osim nekretnine koja je predmet ovog Javnog poziva,
 • Zemljišno-knjižni izvadak kao dokaz o vlasništvu,
 • Posjedovni list,
 • Ovjerena izjava podnositelja prijave da on i njegov bračni partner nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu stambenu nekretninu u Bosni i Hercegovini, niti u inozemstvu, osim stambene nekretnine koja je predmet prijave (Obrazac 2)
 • ,

 • Uvjerenje Porezne uprave FBiH da je jedan od bračnih partnera zaposlen na području Bosne i Hercegovine ili Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se jedan od bračnih partnera vodi kao nezaposlena osoba na Zavodu,
 • Ovjerena preslika ugovora o kupoprodaji stana u obliku notarski obrađene isprave koji je zaključen u razdoblju 01. siječnja 2021. godine do dana prijave na Javni poziv, ukoliko se radi o stanu,
 • Ovjerena preslika važeće građevinske dozvole za kuću izdane od nadležne Službe Grada Ljubuškog u razdoblju od 01. siječnja 2021. godine do dana prijave na Javni poziv, ukoliko se radi o kući,
 • Ovjerena izjava da je pretežiti dio kuće izgrađen tijekom 2022. godine (Obrazac 3),
 • Uvjerenje Općinskog suda u Ljubuškom da su podnositelj zahtjeva ili njegov bračni partner upisani kao vlasnici/suvlasnici nekretnine koja je predmet prijave na Javni poziv,
 • Ovjerena izjava podnositelja prijave da on i njegov bračni partner nisu u srodstvu sa prodavateljem nekretnine u uspravnoj liniji, niti u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva (Obrazac 4),
 • Ovjerena izjava podnositelja prijave da se stambena nekretnina koja je predmet prijave na Javni poziv neće iznajmljivati, prodati ili otuđiti najmanje pet godina od dana zaključenja ugovora (Obrazac 5),
 • r) Ukoliko su ugovor o kupoprodaji stana ili kuće zaključile dvije osobe ili ukoliko su kuću sagradile dvije osobe, ovjerena izjava drugog kupca kojom se određuje podnositelj prijave (Obrazac 6).

IV. Podnošenje prijave

Prijavni obrazac i ostali obrasci se mogu preuzeti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba i na šalter sali Gradske uprave Ljubuški.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:

Grad Ljubuški
Povjerenstvo za provedbu postupka subvencioniranja prve stambene nekretnine
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom: "Za javni poziv - za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2022. godinu" i "Ne otvaraj".

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

V. Ostale informacije

Povjerenstvo za provedbu postupka subvencioniranja prve stambene nekretnine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će po isteku roka za prijavu na Javni poziv pregledati pristiglu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Javnog poziva, te po potrebi izaći na teren i zapisnički utvrditi stvarno stanje (izgrađenost kuće i sl).

Po okončanom postupku pregleda dokumentacije i utvrđivanja stvarnog stanja, Povjerenstvo će sastaviti prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete i istu objaviti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i Oglasnoj ploči Gradske uprave.

Na prijedlog liste, nezadovoljni podnositelji prijave mogu izjaviti prigovor Gradonačelniku u roku od sedam dana od dana objave.
Konačnu Listu kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje utvrđuje Gradonačelnik i ista će se objaviti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i Oglasnoj ploči Gradske uprave.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete, Gradonačelnik će zaključiti ugovore o subvencioniranju kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Ukoliko se nakon potpisivanja ugovora utvrdi da je korisnik ostvario pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, dobivena sredstva je dužan vratiti na žiro račun Grada Ljubuškog u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za povrat sredstava.

Maksimalan iznos sredstava koji će se dodijeliti po ovom Javnom pozivu, a sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Ljubuškog za 2022. godinu iznosi 200.000 KM.

Napomena:

Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Javni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 039/835-539.

Broj: 02-05-55/23
Ljubuški, 5. siječnja 2023. godine

Vedran Markotić | Gradonačelnik

Glas naroda

Ajme majko dok se ti svi uvjeti ispune prikupe svi papiri itd.Kako se ono ponaški kaže ode voz.

Ali zato postoji partijska iskaznica

Ja bi pravio Novi krmetar ima li ista poticaja za to ili moram sve iz svog dzepa.

Ako ti ne treba ne vadi papire i ne trazi nista..

Ljubuški daje za cijelu godinu svim mladim zainteresiranim 200 000 Km pa tolko triba za jednu malo jaču kuću da je podadeku istraš što kokošare nesubvenciraju otom bi se moglo pričat.

Triba stimulirat ostanak na selu . I gradnju na selu .

Pohvala za projekat,uz nekoliko dobronamjernih primjedbi:previse papirologije i izgleda da se ovo odnosi samo na bracne parove.A sta je sa mladima koji nisu vjencani.Capljina subvencionira ,za sve mlade do 34 god.,nekretninu do 75 kvadrata po 100 km.Transparentnije a procedura jednostavnija.

Jeli to vridi za povratnike iz njemačke da već počnemo pakovat kuvere.

koji god bracni par ima primanja na banku preko 3000km po meni nebi trebao sudjelovati na ovome natjecaju,treba pomoc ovima sa manje novaca da rjese stambeno pitanje..takodjer trebaju imati prednost parovi sa djecom ispred ovih tek ozenjenih..ovi bez djece imaju priliku radit po dva posla i nek se sami bore..znaci po meni bi trebalo dat 20 obitelji po 10tisuca km al gledat ove gore navedene uvjete da se nebi djelile pare politicki kao sto se u svemu odluciva..i po mogucnosti svake godine dizat ukupnu svotu novca za 100tisuca,ako je ove bilo 200 000 dogodine 300 000 itd

I čemu dobna granica od 35 godina, ovi iznad što imaju troje-četvero djece nek budz dovijeka podstanari il nek idu i njemačku

Baš me interesuje koće dobit oćeli bit sve priko veze.

Već su to HDZeovci raspodjelili!Vrijeme će pokazati..više o tome znaju kvesić,kozina,landeka,grbavac itd

Ljubuški subvencionira prvu stambenu nekretninu za mlade
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari