Sjednica županijske Vlade (97.)

Vlada Županije Zapadnohercegovačke održala je u srijedu 31. ožujka 2010. godine, pod predsjedavanjem predsjednika dr. Zvonke Jurišića, redovitu 97. sjednicu na kojoj je usvojila Program privatizacije i početne bilance stanja za poduzeće ALTRA d. d. Široki Brijeg, Izvješće o poslovanju poduzeća Duhanprodukt Grude za 2009. godinu kao i Bilancu stanja i uspjeha Poduzeća za otkup i obradu duhana d. d. Široki Brijeg, dok je Izvješće o poslovanju poduzeća Bekija Grude primila k znanju.

Na sjednici je Vlada jednoglasno prihvatila Izvješće o radu za 2009. godinu i Plan rada za 2010. godinu Ministarstva financija, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Ministarstva prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša, Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke te Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

Utvrđen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave budući da je u Zakonu o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave, donesenom u listopadu 2009. godine, u članku 4., izostavljena odredba koja govori o Upravi policije i zadacima koje izvršava, pa je temeljem toga bilo potrebno pristupiti izmjeni Zakona kako bi se usuglasile navedene nadležnosti.

Također, Vlada je donijela Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u tijelima uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj kako bi se poštivala jednoobraznost i modernizacija tehnike izrade propisa, odnosno kako bi se izbjeglo nesuglasje i nesnalaženje u njihovoj primjeni; Odluku o davanju suglasnosti na Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju i rasporedu radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Županije Zapadnohercegovačke; Odluku o uplati doprinosa za MIO za radni staž uposlenicima MUP-a; Odluku o uplati doprinosa za MIO za djelatnike škole te Odluku o utvrđivanju neradnog dana u Županiji Zapadnohercegovačkoj kojom se petak 2. travnja 2010. godine (Veliki petak) proglašava neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Pored navedenog, doneseno je i Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude.

Vlada ŽZH

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari