Povećava se broj policajaca ali ne i njihova učinkovitost

ljubuski.info

Na 100.000 stanovnika Bosna i Hercegovina ima u prosjeku po stotinu policajaca više od prosjeka Europske unije. Na ovaj broj stanovnika u BiH dolazi 438 policajaca, dok je u Uniji njih 333.

Ali statistički podaci i procjene o učinkovitosti ne pokazuju da veći broj policajaca državi donosi nužno bolju borbu protiv kriminala i korupcije od europskog prosjeka.

Policije širom Europske unije danas pronalaze načine, s manjim brojem policajaca, zadržati ili povećati svoju učinkovitost. U isto vrijeme u BiH se planira dodatno povećanje broja policajaca.

Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu kaže kako su sadašnje projekcije broja policajaca rađene prije nekoliko godina, ali dodaje kako je standard u EU da se više radi na profesionalizmu i korporativnom pristupu upravljanja u menadžmentu policijskih institucija.
Brojnost ne mora značiti smanjenje kriminala. Određene proaktivne metode trebaju biti više zastupljene i primjenom tih metoda može se računati na smanjenje stope kriminala i samim tim na trend smanjenja policijskih službenika, zaključuje Kržalić.

Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Muhamed Budimlić objašnjava da BiH nema odgovarajuće načine da ocjenjuje učinkovitost rada policije i da stopa kriminala nije dovoljan pokazatelj.
To je daleko od stvarne slike kriminaliteta. Vi kada pogledate kvalitativnu strukturu, vidjet ćete da, recimo, korupcije u Bosni i Hercegovini nema, jer je ispod jedan posto prijavljenog kriminaliteta, kaže Budimlić.

Prema službenim izvješćima policije u Federaciji, u rujnu u dvije županije policija nije zabilježila nijedno kazneno djelo korupcije. U isto vrijeme percepcija građana o razini korupcije je daleko gora od prosjeka Europske unije. BiH je na indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala na 110. mjestu, više od 30 mjesta ispod najniže rangirane članice Unije - Bugarske.

Nekadašnji direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić kaže kako su sve policijske agencije u BiH prošle godine podnijele Državnom tužiteljstvu tek šest kaznenih prijava za korupciju. On smatra da su državi potrebni policijski službenici koji će raditi na terenu i da je potrebno hitno raditi na organizaciji rada unutar policijskih agencija.
Mi u policiji imamo previše rukovotelja koji imaju slaba stručna znanja o tom poslu. Oni su pod velikim političkim pritiskom i negativnim ili neprimjerenim političkim utjecajem, kaže Miletić.

Učinkovita borba protiv korupcije i kriminala u središtu je uvjeta koje BiH mora ispuniti kako bi se približila Europskoj uniji. Za sada su vlasti dosta sporije u rješavanju primjedbi na nedostatke u organizaciji policije, političkih uticaja i povezanosti s drugim zemljama u odnosu na planove zapošljavanja novih policajaca.

Europska komisija u svom posljednjem izvješću o napretku BiH na to suptilno upozorava. Dok navodi podatke o broju policajaca i poredi ih s europskim prosjekom, u izvješću iznosi niz nedostataka domaćeg sustava, sastavljenog od 16 različitih policijskih tijela s gotovo 17.000 policajaca.

Izvješće navodi kako policija nije proaktivna u pokretanju istraga, te da su istrage spore. Konstatira i kako je policija podložna političkim uplitanjima, te da su financijske istrage i oduzimanje imovine izuzetno neučinkoviti.

Vrlo formalan način na koji Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) pribavlja dokaze, uključujići i one za slučajeve visoke korupcije, izaziva ozbiljnu zabrinutost Komisije, navedeno je u Izvješću, u kojem stoji da je SIPA u 2021. godini pokrenula 193 istrage u predmetima korupcije - 42 po službenoj dužnosti i 151 po nalogu nadležnog tužiteljstva - od kojih je 20 okončano.

Prema Izvješću Federalne uprave policije, policija u Hercegovačko-neretvanskoj i Hercegbosanskoj županiji u rujnu nije zabilježila niti jedno kazneno djelo korupcije ili financijskog kriminaliteta. Taj se broj u drugim županijama kretao od jednog do tri, s izuzetkom Tuzle, gdje ih je bilo 20.

Politički utjecaji

Detaljno analitičko izvješće Komisije iz 2019. godine naveo je niz nedostataka u radu policijskog sustava u državi. Izvješće konstatira da, iako je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela nadležna za koordinaciju agencija na državnoj razini, razmjena informacija između Ministarstva sigurnosti i policijskih agencija diljem zemlje odvija se samo na dobrovoljnoj osnovi.
Kao posljedica ovakve fragmentacije, sektor policije u zemlji je i dalje ispolitiziran, slabo koordiniran i disfunkcionalan, navodi se u Izvješću.

U njemu se dodaje kako je policija podložna neprimjerenom političkom uplitanju u provođenje istraga, između ostalog i preko njihovog lanca zapovjedanja ili samocenzure.
Ovo može ugroziti rezultate istraga. U tom smislu, postoji potreba da se ojača policijska odgovornost, posebno kroz učinkovitije korištenje ovlasti tužitelja, navodi se u Izvješću iz 2019. godine.

Ministar unutarnjih poslova Federacije Aljoša Čampara se slaže kako je politički utjecaj na rad policije ključno pitanje, ali sumnja da će uskoro doći do reforme i depolitizacije policije, jer neke "političke snage žele kontrolu nad policijom".
Nažalost, imamo taj jedan decentralizirani policijski sistem, posebno u Federaciji, ali i s nivoa države do kantona. Puno bi lakši i efikasniji rad policijskih struktura bio da imamo jednu centraliziranu policijsku strukturu s jednom hijerarhijskom subordinacijom od vrha do dna, kaže Čampara.

Budimlić, koji je u jednom razdoblju bio ministar unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, kaže kako su pravilnici o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u policijskim institucijama BiH pravljeni paušalno, a ne na osnovu standarda i potreba, tako da je veliki broj policijskih službenika angažiran na poslovima koji nisu povezani s operativnom djelatnošću.
Policijski službenik koji dobije značku i položi zakletvu mora biti oslobođen bilo kakvog političkog uticaja. On je pod političkim uticajem svog neposrednog rukovodioca - hoće li mu pisati deset ili 15 sati prekovremenog rada. A ta se piramida uticaja vuče do komesara, odnosno direktora policijskih uprava, do nezavisnog odbora i parlamenata. Mi trebamo napraviti sistem u kojem će policijski službenik, u skladu sa svojim radnim mjestom i usmjerenosti unutar organizacione jedinice, biti ocijenjen, kaže Budimlić.

U svom posljednjem Izvješću Europska komisija navodi da je napravljen određeni napredak u osiguravanju da imenovanja i unapređenja u policiji kroz nezavisne odbore butu zasnovana na zaslugama i transparentna, bez političkog uplitanja, posebno za rukovodeće položaje. Ali izvješće dodaje kako političko uplitanje i dalje izaziva zabrinutost.

Posebno se navode primjeri izmjena zakona u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, koje su, prema mišljenju Komisije, dovele do toga da etnički kriteriji imaju prednost nad profesionalnim prilikom izbora, što može utjecati na nezavisnost i profesionalnost policijske uprave.

Budimlić smatra kako civilni nadzor nad policijskim agencijama putem neovisnih odbora koje imenuju parlamenti, još uvijek nije na snazi. Dodaje da kontrola efektivnosti i učinkovitosti rada policije treba počivati na parametrima rezultata koje oni postižu.
Recimo, imate situaciju da policijski službenik podnese oko 150 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima prema tužiteljstvu, a da nadležno tužietljstvo ne donese nijedno rješenje o provođenju istrage na temelju tih izvještaja koje je on podnio. Ipak će biti nagrađen od rukovodioca jer će navesti samo da je podnio izvještaj, a nijedan nije rezultovao rješenjem. Isti efekat je na svim nivoima, tužitelji ostvare normu po 150, a ne mjeri se suština - koliko od tih optužnica je okončano pravosnažnom osuđujućom presudom, kaže on.

Budimlić smatra da Bosni i Hercegovini nedostaju izvješća koji bi pokazali stvarnu učinkovitost policije.

Nova zapošljavanja

U proteklim godinama rađene su procjene povjerenja građana u policiju. Izvješće Centra za sigurnosne studije 2018. godine pokazao je da tek polovina građana ima povjerenje u rad policije.

Izvješće "Stavovi građana o policiji" pokazao je kako građani većinom vjeruju da političke partije i vlasti imaju prevelik utjecaj na rad policije te da policija najmanje djeluje kao servis građana i da je korupcija i nadalje široko rasprostranjena unutar policijskih struktura. Stopa kriminaliteta i broj riješenih kaznenih djela neki su od glavnih pokazatelja rada policije.

U Izvješću o stanju kriminaliteta za prvih šest mjeseci 2022. godine Federalne uprave policije (FUP) najviše zabilježenih kaznenih djela je u Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu. U Federaciji je zabilježeno povećanje kaznenih djela protiv života i tijela za 69 djela u odnosu na prvih devet mjeseci prethodne godine.

Od ukupno 14 kaznenih djela ubojstva, pet ih je u Zeničko-dobojskom kantonu, a četiri u Sarajevu, gdje je jedno ubojstvo do rujna ostalo nerazjašnjeno u vrijeme pravljenja izvješća.

Ali kantonalni ministar kaže kako je došlo do smanjenja broja kaznenih djela u Sarajevu u prvih devet mjeseci ove godine. U tom smislu ministar unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (KS) Admir Katica kaže kako je zadovoljan što policija kojom rukovodi bilježi smanjenje broja kaznenih djela i veći broj prijava građana u prvih devet mjeseci ove godine.
Kao ministar unutrašnjih poslova KS-a sam jako zadovoljan radom uprave policije u tom segmentu. Vidljivo je da i tužiteljstvo vidi Ministarstvo unutrašnjih poslova kao partnera u borbi protiv najtežih oblika kaznenih djela, što je za nas kompliment, kaže Katica.

Čampara kaže kako u posljednjih 12 godina bilježe konstantni pad kriminaliteta u Federaciji.
Neka krivična djela se povećavaju, neka padaju, neka se smanjuju, ali zasigurno moramo konstatovati i reći ukoliko imamo bolji i obučeniji policijski kadar, ukoliko imamo više policijskih službenika i ukoliko je više policijskih patrola na terenu, evo, naprimjer, u Kantonu Sarajevo, logično je da se smanjuje i kriminalitet, kaže Čampara i dodaje kako u svim policijskim agencijama, državnim, entitetskim i kantonalnim, nedostaje policijskih službenika.

I za Katicu je vidljivost policije na terenu jedan od vrlo važnih fakata da osjećaj sigurnosti bude stabilan.

U svojim izvješćima Europska unija je navodila da policajaca nedostaje samo u Službi za poslove sa strancima i Graničnoj policiji. Prema podacima iz izvješća, u BiH radi 16.845 policajaca, od čega gotovo 3.500 na državnoj razini, 5.500 u Republici Srpskoj, 600 na razini Federacije, a više od 7.200 u županijama, te 250 u Brčko distriktu. Ukupan broj doveo je do većeg prosječnog broja policajaca na 100.000 stanovnika od europskog prosjeka. U Uniji se, prema podacima Eurostata, agencije za statistiku Europske unije, broj policajaca od 2009. godine smanjivao.

U BiH su trenutno planirana povećanja broja policajaca, dok se kritike Europske unije na sam rad i integritet policije i dalje ne rješavaju dovoljno brzo.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske trenutno su zaposlena 4.062 uniformirana policijska službenika. U odgovoru za BIRN iz ove institucije kažu kako se prijem kadeta na Policijsku akademiju i sam prijem policijskih službenika odvija u skladu s Pravilnikom o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u MUP-u Republike Srpske i samim planom penzionisanja policijskih službenika u Ministarstvu.

U Tuzlanskom kantonu je predviđeno više od 1.840 policajaca, a sada je zaposleno 80 posto od tog broja.

Iz Ureda komesara Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona su potvrdili kako je trenutačno u tijeku natječaj za prijam 200 novih policijskih službenika.

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo ima više od 2.000 uniformiranih policijskih službenika, koliko je predviđeno pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kaže Katica.
Najviše radimo da se popunjavaju mjesta policijskih službenika. Nedavno smo raspisali konkurs za prijem i trenutno je na policijskoj akademiji 200 kadeta. Uskoro ćemo ići s još jednim konkursom za prijem 250 novih policijskih službenika. Mi moramo osvježiti kadrovski našu policiju kako bi se mogla u budućnosti uhvatiti u koštac sa svim oblicima kriminala, kaže Katica.

Miletić smatra kako se policijske agencije prije svega moraju ojačati stručnim i neovisnim ljudima.
Većina tih starješina i krim-inspektora sjede u kancelariji, gdje se ne može riješiti nijedno kazneno djelo, već moraju izaći na ulicu. Kada dođemo do izvršitelja ubojstva ovog malog Dženana Memića i Davida Dragičevića, da ne spominjem slučaj ubojstva dva policijska službenika u Sarajevu i neke druge koji opterećavaju javnost, tada će policija pokazati da radi svoj posao, kaže Miletić.

Glas naroda

Sefica kadrovske sluzbe u Ministarstvu Ingrid Milos-Inga nepravomocna presuda 7 godina zbog falsificiranja slizbenih isprava, Zeljko Jukic oslobodjen a on sve organizirao I odradio a Ana Smoljan ustolicena tada a nje nigdje nema I nigdje se ne spominje.

Davno sam napisao, u mupu je potrebna velika, velika čistka, velika većina nije dostojna te zgrade i uniforme. Jako puno korumpiranih, ogroman broj podobnih, jako malo sposobnih, zadnje tri ili četiri generacije mladih policajaca ništa nisu pokazali, a iskreno, nisu ni mogli kad su dovedeni preko veze. Sustav potpuno zakazao namjerno. Cilj je manipilirati sa podobnim i nesposobnih da bi se nesmetano radio veliki posao sa nedopustivim stvarima koje idu preko Z. Hercegovine. . To vam je to... Trazili ste gledajte..

Apsolutna istina.U sridu!!!

Posuška kriminalna linija i dalje u sedlu.Taj Željko Jukić je uvjerljivo bajveće zlo u MUP-u od kada je isti osnovan.Kad bi se istražila sva njegova nedjela dobio bi tri doživotne.
Ali ovo je vjerna slika u našega korumpiranog pravosuđa.Kako može biti oslobođen čovjek koji je idejni vođa cijelog nezakonitog izbora medijatora i produžena ruka svih ministara mupa dok je radio.
Taj čovjek je hodajuće zlo.

uskoro će i Hana Smoljan pred suca
jel tak Hana ili nije tak? raste temperatura

Nema nista od mladi policajaca, jeste li vidili kako udaraju mladog policajca u Grudama.

Njihova učinkovitost je jako vidljiva onog trenutka kad vas vrebaju skriveni, pa iskoče iz nekog šumarka i onda vas uredno reketare za prekršaje koje oni rade sa službenim vozilima.

Kakva je policija koja kad zaustavi vozača, uredno ga vrijeđa psuje itd..
Policija koja ne zna kad zaustavi ni reć zabog čega te zaustavi, po kojem zakonu i na kojem temelju šta radi.

Partijaši se boje nečega zato tolika milicija.A i radi glasova svaki milicajac pet šes glasova.

Normalno da se partija boji smjene straže i smjene spomenika po gradu,u policiju idu na žalost ,najgori uhljebi koji sramote narod a partiji su takvi najbolji,dok se ne okrenu protiv njih a to je skoro uvjek-viđeno na Maksimiru

Normalno da se partija boji smjene straže i smjene spomenika po gradu,u policiju idu na žalost ,najgori uhljebi koji sramote narod a partiji su takvi najbolji,dok se ne okrenu protiv njih a to je skoro uvjek-viđeno na Maksimiru

Ko se nigdi ne može uhljebit put pod noge sa plavok kuvertom kot "turčina" u Veljacim za ševina doktora Galića i to je to!

Ima snimka prebijanja policajca u Grudama eto koliko se cijene nesposobni uhljebi

I sta radi specijalana policija? Kad je zadnji put bila na intervenciji komesare? Za sto ih imamo, za pokaza? Da jedu dva topla obroka i troše novac na opremu koju ne koriste?. Jadna ste vi policija, culi pretukli policajca, sramota.

Oni čuvaju režim a ne narod!

Policija bez policije, velike sramote na sto se dovedošmo. Kupljene skole do čega dovedoše.

Glavno je da se vozaju I razbijaju sluzbena vozila a to jadni narod sve placa a oni se nagrade funkcijama I cinovima

Galic bivsi komesar pijan razbije sluzbenog dźipa, Brkic sadasnji komesar sa njim zajedno tada u automobilu isto pijan I sad Brkic komesar take vam je kod nas sto si gori to bolje napredujes.

To im je domet, zato i jest ovako

Može li niže? Pa koga mi to plaćamo?
Pa kako će ovi pomoći običnom čovjeku kad ne mogu sami sebi.Sramotno do bola!!!

Nikad se u povijesti policije nisu ovako jeftino dobijali činovi nesposobnim uhljebima.
Pogledajte samo MUP i uhljebe koji ne vrijede apsolutno ništa.Odjeli krima u mupu najnesposobniji koji nisu do sada riješili niti jedan značajan predmet.Zadro, Matić, Čuvalo, Petković , Marić, Tomić, Marjanović, Sesar, Šarić i drugi uhljebi jednostavno pljačkaju županijski proračun a ne daju za uzvrat apsolutno ništa.

Sta bi Besim radio da nije njih

A cibic sposobni uliguzo

Ministre Grbavac vrati sluzbeno auto I iskaznicu vlade I idi kuci, motiku u ruke I kopaj nije ovo posao za tebe.

Politici odgovara nesposobna policija. Dokaz su pozicije Ministara i komesara u zadnjih 15 godina. Sustav je namjesten tako da su sad po sili zakona( činovi, zato je to tako velika tema u MUPu) u upravljačke strukture došli oni koji su tada kupili škole u Mostaru i upravljaju sa ovim koji su došli u zadnjih 5 , 6 godina, a kupili škole u Ševe. Rezultat je ovo što danas gledamo. Bandite u odorama koji pljačkaju narod u ime zakona. Što manje škole, pameti, više radara i kamera i udri po narodu. Zar može gore? Puno troše, velik sustav, opterećuje proračun a rezultati katastrofa.

Matic je naj jaci sve prenosi a snjura se zna

Specijalna policija služi samo da udara razdvojačene branitelje a štiti zna se koga.Jadan policajac kad ga tuku ovi kokošari zašto duži pištolj?

Šta se čudiš, to mu je u genima, tako funkcionira jer drukčije ne zna.

Gruđani napali ljubuški

i naš bradati ministar se koliko čujem sviđa organima gonjenja
i on mulja ko prethodnik neće da jami manje nego prethodnici
[ * neprimjereno * ] kupi like i bizi iz mupa

Inge Miloš ide otkaz i zatvor a covik joj inspektor
eto nastavi krivotvorit

Ingrid Miloš se pita u MUP u koliko i proljetni snijeg, svi vi to dobro znate što tamo radite, i sigurno nije nista napravila za sto nije bila prisiljena. Odgovorna osoba je brko iz Posušja, i to svi znate, a i on po naredbi od Ministra tadašnjeg. Sad su Ingu žrtvovali, ako je pametna kaznene prijave za sve što zna protiv odgovornih a djela ima toliko da će joj trebati tri različita odvjetnika. Inga sve ih potaracaj, sve im znaš.

Kakva je Inga pravnica ako je netko moze natjerati da radi krivicno djelo, drago joj bilo imati 2 rjesenja, jedno u Mupu a drugo u financijama na koje je dobivala placu.

Ona radi kriminal a covik napreduje

Zar ima iti jedsn pravnik u mupu koji misli svojom glavom i ne izvrsava zapovjedi šefova? Da odbije, može odma ići kući. Tamo tako stvari funkcioniraju ako nisi znao, a znaš ti to dobro

Za velike znalce I pravnike da znaju da je zaposlenik duzan izvrsiti naredbu pretpostavljenoga ali ako ta naredba njega ugrozava sastavi zapisnik o tome kakvu je naredbu dobio I posalje na visu instituciju da sebe zastiti od bilo kakvog progona I onda nije kriv.

I dali je se to ikad desilo? Nebudi smješan, tamo je komunizam, nema demokracije, jedno su propisi drugo je praksa,

Zaposlenik je dužan izvršiti naređenje pretpostavljenog samo ukoliko to naređenje nije protivno zakonu.Ukoliko je protivno zakonu mora zatražiti od pretpostavljenog da naređenje izda u pisanom obliku.Ukoliko dobije naređenje u pisanom obliku onda ga treba izvršiti ali i sastaviti službenu zabilješku i obavijestiti višu instancu.Eto to je pravno ispravno a ne od ovoga što soli pamet ostalima s ni sam nema pojma.

Treba pokrenut Zaboravljene Branitelje i narod u prosvjede po gradu i odma će se pokrenut specijalna policija a i naš vođa -kina protestvuje protiv partije a hercegovina trpi teror udbašije!

Treba čuvat kradeze režim, velik je straj, mora se čuvat lopine i njihov plijen.

Sipovcanin cibic di ono uli[ * neprimjereno * ]car kupi diplomu docepa se ljubuskog pa pljuje po svom selu

Dobro se kumija ko jr vama kriv

Cibic kuri sa duhanom sta ga briga, uho radi prenosi, lipo prica o ministru nema sta misli nece niko prepricat, pricaju ljudi isto ko ti sto prenosis, nego pokri se po usima i ne baleci se bolan

Ako tko zna poštenog, marljivog i inteligentnog policajca nek javi,ja ne znam ni jednog.Smiješno je da zakon provode osobe upitnog školovanja, kupljenih ili sređenih diploma i s poslovima dobivenim preko veze.Ne znam kako njih nije stid.

Slaven Prskalo, skolovan, posten, dobar radnik.

on sad mulja ko Inge pa Slavene koji si ti bllesso morebit ti bude ko i njoj usput samo ostavi to službeno auto i ne vozi ga više

Kakova je to vlast svi skoro ministri mupa sa kupljenom školom a uhljeb kadar HDZ ima ih oko 85% sa kupljenom školom ,i oni da provode zakon,to je protivzakonito!

Jeli učinkovitost broj napisanih kazni? Povećava se broj uhljeba koje mi plaćamo a ne povećava se njihova učinkovitost al ioni i ne služe da bi bili učinkoviti nego samo za glasove i pljačku.Ljubuškom je dovoljno 15 kulturnih i normalnih policajaca koje treba poslati na školovanje u civiliziranu zemlju,doro ih platiti da rade svoj posao i da ne provode sili i ne maltretiraju narod

Cibic je glasao u sipovaci umisto naroda ha ha

Povećava se broj policajaca ali ne i njihova učinkovitost
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari