Dodjela financijskih potpora ljubuškim brucošima

ljubuski.info

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog", broj: 6/19) i članka 4. stavak 1. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu ("Službeni glasnik Grada Ljubuškog", broj: 4/22), Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

Javni poziv

za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

I, Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora za akademsku 2022./2023. godinu (u daljnjem tekstu: Potpora) brucošima, odnosno studentima koji prvi put upisuju prvu godinu studija državnih sveučilišta s područja Grada Ljubuškog u iznosu od 500,00 KM (slovima: pet stotina konvertibilnih maraka).

II. Uvjeti za ostvarivanje prava na potporu

Kako bi ostvarili pravo na Potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

  • imati prebivalište na području Grada Ljubuškog,
  • prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnog sveučilišta,
  • imati status redovitog studenta.

III. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike sljedeće dokumentacije:

  • popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
  • preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
  • potvrda o prebivalištu,
  • potvrda fakulteta da je student upisao prvi put prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnog sveučilišta, koja sadrži naziv studija, smjer ili odsjek, s naznakom da ima status redovitog studenta,
  • preslika Svjedodžbe o završnom ispitu (maturi) iz srednje škole.

IV. Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/835-545.
Dokumentacija iz točke III ovog Poziva dostavlja se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:

Grad Ljubuški
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom "Za javni poziv - dodjela financijskih potpora brucošima" i "Ne otvaraj!".

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Popis studenata koji ostvare pravo na financijsku potporu bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Broj: 02/1-05-2301/22
Ljubuški, 12. rujna 2022. godine

Gradonačelnik | Vedran Markotić

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Bez izbora pred izbore Ružica Zeljko
ljubuski.info
Život proveden u crvotočini Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Kad porastem, biću na proračunu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Ima li nam života ako "naši" ne pobijede? Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari