Šro donose izmjene i dopuna zakona o MIO?

ljubuski.info

Povodom usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju FBiH na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike su priopćili da će zakon stupiti na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH, s obzirom da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH ovaj zakon u istom sadržaju usvojio u prosincu prošle godine.
Cilj ovog zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definiraju i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi s drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije BiH i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda umirovljenika, kazao je nakon usvajanja Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Također je pojasnio kako su za naše umirovljenike posebno značajne odredbe o redovnom i izvanrednom usklađivanju mirovina. Naime mirovine će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje mirovina, a što je i dogovoreno na sastanku s predstavnicima umirovljenika.

Ublažena je i odredba o izvanrednom usklađivanju mirovina, na način da se izvanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, a ne prethodne dvije godine kako je to sada propisano, veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u proračunu Federacije BiH, a što će omogućiti izvanredno povećanje mirovina u ovoj godini, priopćeno je iz Ministarstva.

Određene odredbe Prijedloga zakona su već primjenjene kroz ranije zaključke Vlade Federacije BiH. Konkretno, jasno je određeno da se na policijske službenike zaposlene na državnoj razini, s prebivalištem u FBiH i koji uplaćuju doprinose FZMIO, primjenjuju odredbe o uvjetima umirovljenja i načinu obračuna mirovina, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH.

Iz Ministarstva ističu kako je utvrđeno pravo udovica poginulih branitelja i šehida, koje nisu imale status osiguranika, ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, s obzirom da se ozljedom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i ozljeda osobe koja je zadobivena u pripremama i obrani BiH (u razdoblju 18.9.1991.-23.12.1995. godine).

Članovima obitelji umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice, odnosno udovca), smatra se i izvanbračni partner, u skladu s Obiteljskim zakonom FBiH. To će omogućiti ovoj kategoriji osoba da prvi put ostvare pravo na obiteljsku mirovinu. Redefinirana su prava korisnika mirovine koji imaju status osiguranika u obaveznom osiguranju.

Također, u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama zaključenog između nositelja osiguranja u entitetima BiH, ukupni iznos srazmjernih mirovina, ostvarenih u entitetima ne može se isplaćivati u iznosu manjem od najnižeg iznosa mirovine, priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Bez izbora pred izbore Ružica Zeljko
ljubuski.info
Život proveden u crvotočini Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Kad porastem, biću na proračunu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Ima li nam života ako "naši" ne pobijede? Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari