Utvrđen Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH

ljubuski.info

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) FBiH, kao dugoročnom partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva pružanje javnih usluga ili zadovoljenje javnog interesa (javne potrebe) putem projekata JPP-a.

Partnerski odnos javnog i privatnog partnera se odvija udruživanjem svih oblika resursa na ugovornoj ili statusnoj osnovi. Predmet JPP-a je istraživanje, projektiranje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija, upravljanje i održavanje kapaciteta radi pružanja usluga i/ili izgradnje objekata radi zadovoljavanje javnih potreba u svim oblastima (sektorima) u kojima javni partner (javno tijelo) ima kontrolu.

Dva su osnovna oblika ugovora putem kojih se ostvaruje partnerstvo javnog i privatnog sektora. Jedan je u kojem se partnerstvo zasniva isključivo na ugovornim vezama radi nabave usluge raspoloživosti prostora i/ili javnih usluga, a drugi u kojem partnerstvo uključuje formiranje zajedničkog gospodarskog društva, a radi nabave usluge raspoloživosti prostora i/ili javnih usluga.

Predmet JPP-a ne može biti isključivo istraživanje, izgradnja, isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Privatni partner snosi rizik i ima značajnu odgovornost u pogledu upravljanja kapacitetima tijekom cijelog trajanja JPP ugovora, a što se definira ugovorom.

Jedan od ciljeva JPP-a je da omogući transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir, u zakonom određenom postupku, radi utvrđivanja uvjeta pod kojima domaće i/ili strane privatne pravne osobe mogu realizirati projekte s javnim partnerima.

Zakon stvara osnovu za uspješno ugovaranje i izvođenje projekata JPP-a, radi efikasnijeg korištenja javnog i općeg dobra, kao i za nove izvore prihoda, infrastrukture i usluge.

Novim zakonom definirani su tržišna raspodjela rizika između javnog i privatnog partnera, zanavljanje vrijednosti javnog dobra i općeg dobra, povećanje efikasnosti, produktivnosti i konkurencije, te racionalno korištenje javnih dobara.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari