Što je sve zabranjeno graditi oko Vrioštice

ljubuski.info

Izvorište vode za piće Vrioštica odlukom Vlade ZH županije dobilo je status zaštićene zone. Na svojoj posljednjoj sjednici Vlada te županije donijela je odluku o zaštiti izvorišta vode za piće Vrioštica. Kako se navodi u spomenutoj odluci, zone sanitarne zaštite utvrđuju se zbog zaštite izvorišta od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće i na izdašnost izvorišta.

Pristup samo stručnjacima

Izvorište označava uži prostor gdje se iz vodnog tijela podzemnih ili površinskih voda zahvaća ili se planira zahvaćanje vode za ljudsku uporabu. Slijev izvorišta prostire se na dijelovima područja gradova Ljubuškog i Širokog Brijega te na dijelovima područja općina Grude i Posušje, koje su kao jedinice lokalne samouprave sastavni dio ZH županije - navodi se u odluci o zaštiti izvorišta vode za piće Vrioštica.

Odlukom su određene četiri zone sanitarne zaštite.

Tako su na području prve zone sanitarne zaštite izvorišta zabranjene sve aktivnosti koje nisu u izravnoj vezi s normalnim radom i održavanjem vodozahvatnih objekata, osim aktivnosti koje su dopuštene uz standardne mjere zaštite, i to: izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućavaju redovito funkcioniranje objekata vodozahvatnog područja i prirodni uzgoj trave bez uporabe gnojiva i drugih agrotehničkih sredstava. Na zemljištu užeg područja izvorišta prve zone sanitarne zaštite mogu, uz primjenu propisanih mjera zaštite, postojati kaptažne građevine, bunari, vodosabirnici, crpne postaje, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, sigurnosna skladišta kemikalija potrebnih za kondicioniranje vode, pogonske zgrade, trafostanice, prilazne ceste i drugi objekti potrebni za rad vodozahvatnih objekata. Važno je naglasiti kako pristup u prvu zonu izvorišta imaju samo stručne osobe korisnika izvorišta koje rade na objektima u toj zoni, a pod stalnim su nadzorom zdravstvenih i komunalnih inspekcijskih tijela za vrijeme obavljanja kontrole. Drugim osobama pristup je dopušten samo uz pismeno odobrenje korisnika izvorišta.

Odlukom je propisan i izgled prve zone sanitarne zaštite izvorišta. Tako se ono mora ograditi ogradom visine dva metra, s unutarnje strane ograde mora biti slobodan prostor uređen kao pješačka staza širine najmanje dva metra. Uz stazu se postavljaju rasvjetna tijela, na zemljištu ne smije biti udubina u kojima bi se zadržavale tekućine, površine predviđene za kretanje vozila moraju imati zatvoren vodonepropusni sustav za odvodnju oborinskih voda, sanitarne otpadne vode treba sakupljati u vodonepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa…

Zabrane u drugoj zoni

Kada je riječ o drugoj zoni zaštite koja pokriva površinu od 1486,911 četvornih metara, zabranjena je izgradnja novih i proširenje postojećih urbanih naselja, individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sustava za tretman otpadnih voda, izvođenje aktivnosti koje izazivaju eroziju tla, iskopi u vodonosnom sloju, vađenje materijala iz vodotoka, izgradnja i rad kamenoloma, minerski i drugi građevinski radovi, izvođenje istražnih radova za mineralne vode, trasformatske stanice, manevarski i vojni poligoni, izgradnja novih i korištenje ili proširenje postojećih grobalja.

U drugoj zoni zabranjeno je i ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda, izgradnja i rad sanitarnih odlagališta, eksploatacija mineralnih sirovina, pogoni određenih industrijskih grana poput metalske, kemijske, prehrambene…, izgradnja autocesta i cesta, benzinskih crpki uz postojeće prometnice, intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja, intenzivna ispaša stoke, poljoprivredna proizvodnja uz korištenje umjetnih gnojiva…

Matija Perić | Večernji list

Glas naroda

A šta je iznad izvora?Zabranjeno je graditi i na Trebižatu i to već 50 godina tako da ne treba izmišljati toplu vodu.Zabranjeno je graditi na prometnicama pa ste ih uništili i ugrozili mnoge živote.

A šta ćemo sa već sagrađenim.Da to srušite drugi nebi gradili,već ste viši macheri od njih...

Sljev, šta je to? To neka nova riječ

A kako je Uvenuli prokopao cijev i spojio do kuće direkt sa izvora Vrioštice treba to prvo ukloniti

On more garib nema oklen platit priključak na vodovod.Vele je dobra učinija ovom gradu tribali bi se svi pokapat pa mu kupit kakvu gajbu u zg da jadan ne vozari niko za sabor kad se nako bori za rvate hb.Izlazi li on ikako iz sabora i more li iko išta prozborit od njega?

Trebizat ste vec unistili, sad jos i Vriosticu. Zabetoniraj sve. Nadam se da ce buduce generacije proklinjati , tko je to uradio i tko je to dozvolio/nije spijecio.

Cekaj malo, dokle ide ta granica II zone? prema tome treba svu pobrojanu industriju, klaonice i benzonske u tome krugu uklonit. Ili to ne ide po reciprocnom postupku, tko je napravio, napravio je, za njega nema nikakvih sankcija?

Da se pitam ja bih betoniro travu tamno braon obojio svaku vodu plavu
Nekako bih probušio tanki sloj ozona
a zemlju bih zaštitio kesom od najlona.
Rambo Amadeus

izvor se ne zaštićje na izvoru nego na cijeloj površini iznad.Osim ako pod krinkom zaštite nije spriječavanje slobodnog pristupa građanima pitkoj vodi

Kolumbo otkrio ameriku! Od tuda i zone zaštite, to ti jasno piše u tekstu, da se štiti okolo

Što je sve zabranjeno graditi oko Vrioštice
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Odnos vlasti prema istinskim braniteljima Zaboravljeni branitelj br.690
ljubuski.info
Kada ovce utihnu Ružica Zeljko
ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari