Županijska vlada donijela više odluka

ljubuski.info

U četvrtak 15. travnja 2021. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u dvorani za sastanke Skupštine Zapadnohercegovačke županije u Širokom Brijegu, održana je 87. sjednica Vlade Zapadnohercegovačke županije.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela više odluka.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije o sklapanju Ugovora s Domom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju "Marija-Naša Nada" za 2021. godinu.

Također, donesena je Odluka o odobravanju isplate sredstava Edukacijsko-rehabilitacijskom centru za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine Ljubuški utvrđenih Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2021. godinu te Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije o sklapanju ugovora s Javnom ustanovom Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju Ljubuški za 2021. godinu.

Usto, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima za razdoblje travanj-lipanj 2021. godine (II. kvartal 2021. godine).

Vlada je donijela i:

 • Odluku o korištenju sredstava "Kapitalni izdaci - nabava udžbenika" utvrđenih Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2021. godinu,
 • Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2021. godinu,
 • Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarskog područja Posuško u katastarskoj općini Osoje na području općine Posušje,
 • Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarskog područja Posuško u katastarskim općinama Vinjani i Sutina Virska na području općine Posušje,
 • Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarskog područja Posuško u katastarskim općinama Bašići, Osoje, Posušje i Bešlići na području općine Posušje.
 • Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k.č. 6149/1 k.o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg,
 • Odluku o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Uprave za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačke županije putem javnog nadmetanja uz obveznu objavu javnog oglasa u jednim dnevnim novinama,
 • Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije za 2020. godinu,
 • Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u 2021. godini,
 • Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Zapadnohercegovačkoj županiji za 2021. godinu.

Nakon odluka, na dnevnom redu su se našla i tri izvješća.

Vlada je usvojila:

 • Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Zapadnohercegovačkoj županiji za 2020. godinu,
 • Izvješće o poslovanju Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije za 2020. godinu,
 • Izvješće o radu Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Zapadnohercegovačkoj županiji za 2020. godinu.

Na koncu sjednice Vlada je usvojila Program rada Agencije za privatizaciju u Zapadnohercegovačkoj županiji za 2021. godinu.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari