Posuški Lager opovrgava tvrdnje o isporuci "robe s greškom"

ljubuski.info

Nakon što je Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objavio da je Ante Zeko iz Gornjeg Vakufa kupio drobilicu za kamen (novi stroj) u vrijednosti od oko 800.000 KM i doživio poslovnu propast jer mu je dobavljač tvrtka "Lager" d.o.o. iz Posušja po istim navodima "isporučio drobilicu sastavljenu od starih dijelova koja se brzo počela kvariti", stigao je i demantij iz posuške tvrtke.

Prema istim navodima, kupac je morao je otkazati ugovorene poslove, a rate za otplatu stroja su uredno dolazile na naplatu.

Novinari Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) su također objavili da je "Lager" slično uradio i u Rudniku mrkog uglja "Đurđevik", prodavši mu za tri milijuna maraka bager sa zamijenjenim motorom. U istom tekstu je navedeno kako su i "Elektroprivredi Bosne i Hercegovine" (EPBiH) najmanje tri puta pokušali prodati neodgovarajuće strojeve.

Tvrtka Lager d.o.o uputila je opovrgnuće na ove navode. Prenosimo njihovu reakciju:

Lager d.o.o. Posušje kao i sve tvrtke članice Grupe Lager posluju na teritoriju cijele regije od Makedonije do Slovenije i šire, te smo dugi niz godina uspješan i prepoznatljiv poslovni partner tisućama zadovoljnih kupaca. Kao tvrtka, koja ima stotine zaposlenih te uredno posluje u svim zemljama okruženja, uredno i uspješno izvršavamo svoje obveze preko 30 godina prema javnim institucijama, poštujemo zakone i institucije tijela vlasti, pa ćemo sukladno tome kao legalisti poštivati i odluke sudova ukoliko neki od istih donese pravomoćnu odluku kojom bi Lager d.o.o. bio oglašen odgovornim za postupanje prema bilo kojem od gospodarskih subjekata koje u predmetnom tekstu spominjete.

Međutim, dok god ne postoji odluka niti jedne institucije da je Lager na bilo koji način odgovoran prema bilo kojem gospodarskom subjektu ili tijelu vlasti, obveza nam je ovakve proizvoljne i tendenciozne tekstove demantirati u cilju zaštite ugleda društva i objektivnog informiranja.

Cjelokupan tekst nastoji implicitno ostaviti dojam koruptivnog postupanja našeg društva a koristeći pritom izrazito tendenciozne izjave aktera od kojih neki svoja promašena investicijska ulaganja nastoje opravdati pokretanjem neutemeljenih sudskih postupaka i zahtjevima koji svoje utemeljenje ne nalaze u stvarnim činjenicama.

Naime, u uvodnom dijelu teksta se navodi, citiramo:
Ovaj gospodarstvenik je platio novi stroj, ali mu je dobavljač "Lager" iz Posušja isporučio drobilicu sastavljenu od starih dijelova koja se brzo počela kvariti.
Nadalje se navodi da je umjesto ugovorene žute, stigla bijela drobilica bez godine proizvodnje koja treba biti utisnuta na pločici šasije stroja, da se stroj učestalo kvario kao i da je isti uvezen 2011. godine.

Gornje navode demantiramo u cijelosti iz razloga što je navedeni gospodin Zeko izvršio uvid u isporučenú drobilicu te se na licu mjesta uvjerio u sve njezine karakteristike, gdje je putem ovlaštenih osoba našeg društva upoznat sa svim radnim karakteristikama te konačno prihvaćanjem ponude pristupio nabavi tog stroja.

Nadalje za potrebe javnosti je važno navesti da se godina proizvodnje stroja utvrđuje danom sastavljanja komponenti stroja, jer je drobilica veliko postrojenje koje dolazi u dijelovima te se dan sastavljanja tih komponenti u jednu cjelinu smatra danom proizvodnje, a to je 2015. godina, što je potvrđeno i dokumentacijom proizvođača koja se dostavlja u prilogu ovog dokumenta a koja je dijelom i sudskog spisa u postupku koji je pokrenula tvrtka Paloč. Važno je nadalje istaknuti da je Lager d.o.o. kao savjestan partner vršio sve servisne popravke bez odlaganja kao i da kvarovi nisu bili uzrokovani starošću stroja već je drobilica bila cijelo vrijeme nepravilno korištena, što je utvrdio i ovlašteni inženjer proizvođača tijekom posjete postrojenju 2016. godine.

Tvrtka Paloč je imala kamenolom kamena eruptivca a od nas su kupili opremu za kamen krečnjak. Uglavnom je svima poznato da je eruptivac kamen tvrdoće oko 300 mPa a kamen krečnjak oko 90 mPa, ali su iz tvrtke Paloč izričito tražili ovu rotacionu drobilicu za mljevenje krečnjaka i mekših stijena jer ova nova drobilica ima cijenu od 782.332,00 KM, a kako su naveli, po njihovu iskustvu ova drobilica daje izvrsne rezultate i besprijekoran rad u kamenolomima gdje se melje kamen krečnjak.

Tvrtka Paloč je dobila posao gdje treba mljeti kamen eruptivac a koji je 300% tvrdi od kamena krečnjaka i koji se, zbog izuzetne visoke tvrdoće i abrazivnosti, melje potpuno drugačijom tehnologijom gdje treba imati tri drobilice u nizu za drobljenje eruptivnih stijena a to su: prva čeljusna, druga konusna i treća vertikalna, te to postrojenje za drobljenje eruptivca ukupno košta preko 1.500.000,00 EUR, što je okvirno 350% veća investicija nego ova rotaciona drobilica koja i nije za drobljenje eruptivca.

Nažalost, nismo u mogućnosti zapovijedati svojim kupcima šta će raditi sa svojom opremom tako da isto nismo mogli ni tvrtki Paloč osim savjetovati im rješenja, što smo i učinili, međutim, vlasnik tvrtke Paloč je rekao da ima pravo kupiti šta hoće jer on ima i drugih poslova za što će i koristiti tu drobilicu". Zbog loše ugovorenih poslova i preniske prodajne cijene svog materijala su i nastali problemi u radu kod tvrtke Paloč.

Nažalost, zbog nesposobnosti vođenja i organiziranja posla vlasnika tvrtke Paloč, gospodina Zeke, došlo je do poslovnih poteškoća u toj tvrtki zbog kojih svoje poslovne gubitke neutemeljenim postupcima nastoji nezakonito naplatiti od Lagera.

Ključno je još napomenuti da je predmetna drobilica bila tek jedan od više strojeva koji su radili u kamenolomu tvrtke Paloč, pa su milijunski odštetni zahtjevi ove tvrtke prema Lageru (19 mil. KM) samo lista lijepih želja iz tvrtke Paloč i njezina vlasnika a što će se utvrditi i u samom sudskom postupku koji su pokrenuli. Proizvođač Tesab i njihovi inženjeri su dolazili na zahtjev odnosno primjedbe kupca i izvršili uvid na licu mjesta u način korištenja drobilice i vrstu posla koji rade te napravili zapisnik koji potvrđuje da se drobilica ne koristi adekvatno i sukladno propisima proizvođača što potvrđuje i naše navode, stoga u prilogu dostavljamo inspekcijski zapisnik od samog proizvođača koji je najmjerodavniji odnosno apsolutno mjerodavan za takvu vrstu ocjena.

Jasno se vidi kroz zapisnik i vrstu eksploatacije da ovo postrojenje nije namijenjeno za tu vrstu posla koji su radili njime te da su izrečene neutemeljene laži sa strane autora ovog teksta. Sve navedeno je apsolutno jasno svim vlasnicima kamenoloma koji se bave proizvodnjom kamena i u kojima se prerađuju eruptivne stijene a bez ikakve dvojbe rotaciona drobilica nije namijenjena za proizvodnju u kamenolomu gdje je kamen eruptivac kao u slučaju tvrtke Paloč, gdje je korištena.

O objektivnosti vještaka strojarske struke koji se u tekstu spominje najviše govori činjenica da od Lagera nikada nije zatražio certifikate koje spominje u tekstu a iz kojih bi utvrdio činjenice koje ga zanimaju, ne pozivajući se ni na propise koji bi potkrijepili njegove tvrdnje, a niti je u konačnici uvažio potvrdu o godini proizvodnje izdanu od proizvođača drobilice, nije prihvatio izvještaje o radu drobilice predstavnika proizvođača, pa će za ovakvu "objektivnost", nadamo se, nadležni sud dati svoj pravorijek.

Vezano za isporuku bagera u RMU Đurđevik u tekstu se bez ikakvih dokaza govori o isporuci neodgovarajućeg bagera, iako je bager uredno isporučen, zaprimljen te i danas u Rudniku radi bez zastoja. Kao što je naš pravni zastupnik istaknuo u tekstu, bager je prilagođen potrebama kupca uz odobrenje proizvođača, modificiran od strane certificirane tvrtke HELB koja radi takve poslove u cijeloj Europi. Budući se radi o specifičnom stroju, bager na elektro pogon niti jedan svjetski proizvođač ne proizvodi serijski, već se stroj radi po narudžbama za svakog konkretnog kupca sukladno posebno traženim specifikacijama.

U našem slučaju riječ je elektro bageru Hyundai koji je isporučen sa svim potrebnim certifikatima te koji besprijekorno radi od dana isporuke do danas bez primjedbi kupca.

Rudniku je ponuden stroj usklađen sa svim zahtjevima tenderske dokumentacije te za 40 % jeftiniji od iznosa procijenjene vrijednosti po kojem su prvotno raspisali tender i za toliko jeftiniji od cijena po kojima su Rudnici ranije nabavljali takav bager. Tako da su u ovom poslu mogli biti oštećeni samo oni koji su naučili dijeliti preplaćeni iznos od Rudnika. Ove tvrdnje mogu iznijeti samo osobe koje ne poznaju industrijski proces proizvodnje industrijskih strojeva. U tom slučaju, kada postoji zahtjev za strojem koji se ne proizvodi serijski, postoje ovlaštene certificirane kuće koje rade tu vrstu dorade kao što je elektrifikacija bagera.

Kod naprijed opisanog stanja stvari Rudnik nikako ne može biti prevaren, već je pravo pitanje, kako je netko mogao ranije plaćati daleko više za bager iste klase a kojem je normalna tržišna vrijednost cijena po kojoj je Lager Rudniku prodao bager. Očito je da su spomenuti poslovi planirani za druge i da je Lager svojim sudjelovanjem u postupcima nabava bagera mnogima pokvario račune, te nas se zbog toga a po nečijoj narudžbi pokušava diskreditirati ovakvim naručenim tekstovima, sve kako bi nas se maknulo iz predmetnih poslova i da bi se pustilo dalje da se potkrada Rudnik kao što je to ranije bila praksa plaćajući više za cca 1.500.000,00 KM po bageru, što je bila redovna praksa.

Nadalje, koliko Lager ovisi o poslovima s državnim poduzećima najbolje pokazuje podatak da je u ukupnim našim prihodima posljednjih deset godina udio poslovanja s državnim poduzećima okvirno 1%, dok naručiteljima ovoga teksta poslovi sa rudnicima iznose gotovo 100% udjela, dok u privatnom sektoru nemaju udio niti 1% od prometa u prodaji strojeva, što jasno ukazuje kakva je njihova transparentnost i mislimo da je apsolutno jasno cjelokupnoj javnosti o čemu se ovdje radi.

Ispod podnaslova "Neuspjeli pokušaji podvale" u tekstu se insinuira da je Lager u nekim postupcima: prepravljao je kataloge, dopisujući podatke o strojevima koji nisu bili u originalnoj ponudi kako bi odgovorili na uvjete tendera.

Radi se očito o namjerno tendencioznim navodima koji djeluju difamacijski prema našem društvu s ciljem narušavanja našega poslovnog kredibiliteta, jer je Lager, kao što je već prethodno pojašnjeno, obzirom na specifične zahtjeve Rudnika u BiH sukladno odobrenju proizvođača bagera nudio odgovarajuće strojeve te dostavljao validnu dokumentaciju koja potvrđuje nuđene tehničke specifikacije. Paušalni su i neutemeljeni navodi da su zbog ovih razloga postupci poništavani, jer se iz teksta ne vidi niti jedan dokaz za te navode, pa iste nemaju kvalitetu objektivnosti i istinitih informacija a niti su usmjerene u cilju objektivnog informiranja javnosti.

Tekst se nastavlja navodom proizvoljnim navodom:
Godinu dana ranije u Rudniku uglja "Kreka" odbili su preuzeti i platiti čistače traka, vrijednosti 1,7 milijuna KM jer ih "Lager" nije isporučio u skladu sa tenderskim zahtjevima - nije dostavio tehničku dokumentaciju niti omogućio pregled opreme ili prisustvo završnom ispitivanju u tvornici.

Prednji navod iz teksta demantiramo iz razloga što je Lager u skladu s tenderskom dokumentacijom ispunio sve tražene uvjete, cjenovno bio najpovoljniji, dostavio sredstva osiguranja za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovora, dali garancije na ispravnost i raspoloživost bagera te na kraju i isporučili bagere. Dakle, u poslovanju s nama Rudnik nije pretrpio financijsku štetu nego je šteta nanijeta Lageru neutemeljenom naplatom bankarskih garancija za dobro izvršenje posla u iznosu od cca 150.000,00 KM, iako smo ispunili sve tenderom tražene uvjete te bagere isporučili na skladište Rudnika. Zbog ovakvog postupanja pokrenuli smo postupak naplate/povrata tih sredstava zbog neosnovanog stjecanja i zahtjevom za naknadu štete prouzročene njihovim nezakonitim postupanjem.

Kasniji kazneni postupci prema odgovornim osobama RU Kreka kao i javnosti dostupna revizorska izvješća pokazali su da su spregom lokalnih moćnika i pojedinaca iz Rudnika Kreka ugovarani netransparentni najmovi bagera određenih firmi te sada opravdano sumnjamo da su iz Rudnika odbijali prijem naših bagera s ciljem zadržavanja nezakonitih najmova putem "svojih tvrtki".

Glas naroda

Sve masine su kupovane u Kini i zarada je 400 % ... jadni ljudi...

Kakve to sad veze ima sa bilo cim?Cili svit kupuje i prodaje u Kini.Vec sam pisao da je jedino sud mjerodavan i da je ovo samo pamflet protiv Lagera koji je ,priznali mi to ili ne,respektabilna firma.

Laher je [ * neprimjereno * ] od szatina udba u bila milina ta jeli slobodna Dalmacija pisala 1998 sve je ono prefarbano ja farba i montira nije ama baš ništa legalno lopooooovvvvvviiiii

Da skratim ovima koji ne citaju:

"Nismo [ * neprimjereno * ] dok nam ne presude"

Lager je danas jaka firma koja je nastala na ogromnom kriminalu s građevinskim strojevima ne možeš imati ovce i novce

Lako je vidit jeli stroj prifarban ili nije i jeli motor uljav.Netriba zato bit pametan.

Ko o čemu *****o poštenju tako i lager oooo

Lager je prodao neispravan stroj. Zašto kmeče za svaki stroj treba postojati garancija...

Posuški Lager opovrgava tvrdnje o isporuci "robe s greškom"
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari