Katica Artuković kandidatkinja za sutkinju Europskog suda za ljudska prava

ljubuski.info

Na natječaj za izbor novog suca Europskog suda za ljudska prava, u ime BiH, prijavilo se 13 kandidata, među kojima je i Ljubušanka Katica Artuković.

Životopis sutkinje Katice Artuković

Rođena 1980. godine u Ljubuškom (dj. Kordić), osnovnu školu završila u Grljevićima i Vitini, općina Ljubuški, Gimnaziju u Ljubuškom a 2003. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska. Udata i majka troje djece.

2016. godine uspješno obranila projekt teme doktorske disertacije. Trenutno je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije (sa svim položenim ispitima), kod mentora prof. Borislava Petrovića sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu, na temu "Krajnja nužda u pravnoj teoriji i sudskoj praksi".

 • Pripravnica (volonterski staž) Općinskog suda u Ljubuškom: 2003. - 2005.
 • Pravosudni ispit položila 2005. godine u Sarajevu (Federalno Ministarstvo pravde).
 • Privremena asistentica u zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Ljubuškom,
 • projekt "Implementacija Zakona o zemljišnim knjigama u BiH": 2005. - 2006.
 • Stručna suradnica Općinskog suda u Ljubuškom: 2006. - 2009.
 • Sutkinja Općinskog suda u Ljubuškom: 2009. - 2017.
 • Sutkinja Županijskog suda Široki Brijeg: 2017. -

Stručne reference:

 1. Predsjednica Ogranka sudaca u Zapadnohercegovačkoj županiji
 2. Potpredsjednica Udruge sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
 3. Članica prvostupanjske disciplinske komisije za suce u VSTV BiH
 4. Zamjenica predsjedavajućeg Radne grupe VSTV BiH za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini
 5. Povremena edukatorica od 2012. godine (CLDP, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, OPDAT - Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, ICITAP - Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, OPDAT - Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj)
 6. Stalna edukatorica JU CEST FBiH od 2014. godine, iz kaznenog prava, europskog prava i prava Europske Unije
 7. Certificirana edukatorica Vijeća Europe, članak 6 - pravo na pravično suđenje i članak 10 - sloboda izražavanja EKLJP
 8. Edukatorica CEELI Instituta u Pragu, Republika Češka
 9. Članica savjetodavnog odbora Mreže sudaca Srednje i Istočne Europe pri CEELI Institutu
 10. Članica Udruge žena sudaca u Bosni i Hercegovini
 11. Članica Nacionalnog udruge žena sudaca u Sjedinjenim Američkim Državama za 2017. i 2018. godinu

Koautorica stručnih publikacija:

 1. Priručnik iz oblasti intelektualnog vlasništva za sudije, 2013. godina (JU CEST FBiH, JU CEST RS i CLDP - Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini)
 2. Ispitivanje optužnice pred sucem istrage i optužnim vijećem, Pravo i pravda, 2013. godina - stručni članak
 3. Sigurnost i pravna zaštita pravosuđa u Bosni i Hercegovini, 2014. godina (ICITAP - Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini) - knjiga
 4. Kazneni progon osoba koje ugrožavaju sigurnost pravosuđa i nositelja pravosudnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravo i pravda, 2014. godina - stručni članak
 5. Suđenje u demokratskim društvima, CEELI Institut i ILAC, 2015. godina - stručni materijal na engleskom jeziku
 6. Priručnik o međunarodnim standardima neovisnosti, nepristranosti i integritetu pravosuđa, CEELI Institut, 2015. godina, na engleskom jeziku
 7. Dodatak Priručnika o međunarodnim standardima neovisnosti, nepristranosti i integritetu pravosuđa sa relevantnom sudskom praksom, CEELI Institut, 2018. godina, na engleskom jeziku
 8. Historijski razvoj instituta krajnje nužde, Pravo i pravda, 2018. godina, stručni članak
 9. Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta, Vodič za profesionalce, UNICEF, 2018. godina
 10. Praktične smjernice za suce na društvenim mrežama, CEELI Institut, 2019. godina, na engleskom jeziku, prevedene na službene jezike u Bosni i Hercegovini od strane VSTV BiH.

Nekolicina presuda objavljenih u časopisu Sudska praksa i Domaća i strana sudska praksa, jedna presuda iz 2009. godine objavljena u knjizi Zbirka sudskih odluka iz krivičnopravne materije, Simović Miodrag i drugi, 2010. godina.

Raniji stručni angažmani:

 1. Član radne grupe u organizaciji OPDAT - Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, koja je razvila standardizirani program edukacije za članke 2 - 7 EKLJP, koja se provodi u regiji (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo). Međunarodna suradnja i iskustvo sa Makedonijom i Republikom Hrvatskom
 2. Član zajedničkog tima edukatora CEST FBiH i CEST RS iz oblasti kaznenog djela Trgovina ljudima. Međunarodna suradnja i iskustvo sa Nizozemskom
 3. Član ekspertnog tima radne podgrupe A - sudovi, za ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva u BiH, projekat Europske Unije. Međunarodna suradnja i iskustvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Albanijom
 4. Član tima CEELI Instituta za razvoj strategije za izradu programa edukacije o ulozi pravosuđa u borbi protiv terorizma na Zapadnom Balkanu

Kao predavač sudjelovala je na brojnim stručnim skupovima od kojih izdvaja npr.:

 1. 2013. godina, Savjetovanje u Neumu iz kaznenog prava, na temu "Sigurnost i pravna zaštita pravosuđa sa konkretnim prijedlozima de lege ferenda za izmjene KZ FBiH"
 2. 2014. godina, Washington, Sjedinjene Američke Države, "Razmjena iskustava o sigurnosti pravosuđa", u okviru studijske posjete - sastanak sa pravednikom Samuelom Alitom u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država i posjeta Maršalskoj službi Sjedinjenih Američkih Država koja je u službi pravosuđa
 3. 2014. godina, Radionica na temu sudskog menadžmenta, Varšava, Poljska, u organizaciji Udruge sudaca Republike Poljske "Iustitia"
 4. 2014., 2015. i 2018. godina, Okrugli stol u Pragu, Republika Češka u organizaciji CEELI Instituta
 5. 2015. i 2016. godina, I. i II. Međunarodna Konferencija sudaca, Zadar, Republika Hrvatska
 6. 2016. godina, "Suđenja u predmetima terorizma, iskustvo i pregled stanja u Bosni i Hercegovini", CEELI Institute, Prag, Republika Češka
 7. 2016. godina, "Suđenje u demokratskim društvima", Tunis, Tuniška Republika (na engleskom jeziku)
 8. 2016. godina, Regionalna radionica "Sigurnost i pravna zaštita pravosuđa kao preduvjet za nezavisno pravosuđe i vladavinu prava", Sarajevo, VSTV BiH i Europska Unija
 9. 2017. godina, 39. godišnja Konferencija Nacionalne udruge žena sudaca, Atlanta, Sjedinjene Američke Države
 10. 2017. godina, Regionalna radionica o prikupljanju i uporabi dokaza u elektronskom obliku, Vijeće Europe, Bukurešt, Rumunjska
 11. 2018. godina, Vijeće Europe na temu "Uloga žena sudaca u pravosuđu", Sveučilište u Tbilisiju, Gruzija
 12. 2018. godina, Međunarodna znanstveno - praktična konferencija na Sveučilištu u Kaunasu, Litvanija, na temu "Profesionalizam i etika u pravosuđu u doba tehnološke globalizacije"
 13. 2018. godina, edukacija sudaca iz Palestine i Tunisa na temu "Pravosudne institucije i vladavina prava", Amman, Kraljevina Jordan, u organizaciji ILAC, Kraljevina Švedska
 14. 2018. godina, Edukacija edukatora o EKLJP, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, Skoplje, Makedonija
 15. 2019. godina, CEELI Institut, na temu "Globalizacija načela vladavine prava", Prag, Republika Češka

2015. godine, na natječaju VSTV BiH i Vijeća Europe (finalni izbor je izvršio Europski sud za ljudska prava) izabrana iz reda hrvatskog naroda za jednomjesečni staž u Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, Republika Francuska.

Počasna je građanka grada Memphisa, Sjedinjene Američke Države, kao i okruga Shelby, Sjedinjene Američke Države, nositeljica počasnih bedževa i zahvalnica OPDAT, ICITAP i Američkog državnog odvjetništva za stručno usavršavanje i održane edukacije.

Tijekom pravnog studija volontirala je u odvjetničkom uredu odvjetnika Ranka Radovića i Vesne Pušić u Zagrebu, Republika Hrvatska, obnašala je dužnost glasnogovornice Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu a dužnost predsjednice Studentskog odbora Studentskog doma Cvjetno naselje u Zagrebu, obnašala je tijekom tri akademske godine.

U Općinskom sudu u Ljubuškom obnašala je dužnost Glasnogovornice suda i Službenice za informacije, članice Web tima te predsjednice Komisije za pritužbe.

U Županijskom sudu Široki Brijeg obnaša dužnost Koordinatorice za provođenje plana integriteta.

Izvrsno se služi engleskim jezikom a sasvim solidno francuskim i talijanskim jezikom.

Europski sud za ljudska prava:

Europski sud za ljudska prava broji 47 članica, a uspostavljen je 1959. godine.

Svaka država, potpisnica Europske konvencije o ljudskim pravima, može predložiti tri kandidata, a Parlamentarna skupština Vijeća Europe bira jednog od tri ponuđena kandidata.

Mandat suca je neobnovljiv, a Faris Vehabović trenutno obnaša funkciju suca ESLJP u ime Bosne i Hercegovine.

Glas naroda

ja imam presudu pravomoćnu staru 10 godina od ove sutkinje koja je nije nikad ni pokušala provesti , prvo moraju u centralu nazvati da li smiju

Marijan Artuković bi trebao biti sudac tamo,pa da istraži kriminal u Francku Grude!

Ova žena je poštena sutkinja

Dajte molim vas,pogledajte preference u žene...Da ih je Bog dao više ovakvih,mislim da bi nam bilo bolje!

Preference?

Primjer svim sucima po znanju, radu, poštenju i nepokupljivosti. Nažalost među rijetkima u pravosuđu koji svoju plaću zarade pošteno!

Katica se tu nikako nemoze nac.dobro zna sta je uradila i kome 2012 god.

Ima previše radova i znanja. Završiš kiseljak, zakitiš se stranačkom iskaznicom i možeš biti grubeša. Katice,imaš mahanje!!!

Barbarić joj zaposlio muža da ga ne progoni,,,

I natuka školu po stare dane.

Nije njenog muža nego sutkinje Čuljak!

briga njih za to, đon obraz je normala u ovih službenika i namještenika što po gradu što vise i "rade",- čaršijaneri- poseban soj opasnih i beskrupuloznih ljudi...

Zaposlija je nevenko i ankice culjak muža u općinu ja tog čovjeka znam šteta što je svoju diplomu pogazio nevenko mu da da lipi kućne brojeve e moj culjak šta se ponizi

Je i tvog, nemoj svrćat vodu na ćuljka. Mmmmm cotića priča pali ali kod b uda la kod pametnih ne

Obadva! Obadva!! Oba su pala!

Ova zena je kraljica i ponos Ljubuškog. Znate li vi kakva je čast za nju i za Ljubuški ako ona postane sutkinja eu suda za lj prava???čuo sam jednom priču kako je osudila neke teške krimose iz Lju i da je tu svašta bilo ali da nije posustala,svaka čast,da su bogda sve žene ovakve

Ja sam čuo da može jednom rukom srediti gomilu kriminalaca, da može letiti zrakom dok ne udari u nešto. Lako je nekada bilo biti odlikaš u srednjoj, ako si tokar, bravar....biti najbolji u kaljuži, jel to kvaliteta? Nije sve kako se čini....

Najbolja je sutkinja a da je svetica vjerovatno nije u svakom slučaju čestitke

Neka žena radi svoj posao jedina koja je smjela osuditi Šimiće tj Dolkiće svi ostali drću ko prut

Jedino tiho drce jer istina ga boli a on zna i zasto.

Zagreb je za čitavo koplje isprid svih drugih fakulteta i za mene osobno jedini mjerodavni na ovim prostorima.Šta je još pohvalno od dotične da se vratila u rodni kraj za razliku od velike većine drugih.Svim srcem njoj i ovakvima želim uspjeh u radu i životu.

To govore samo maloumnici koji misle da je Zagreb jedina metropola. Dragi moj sad u koroni se vidi sve- na pravu i ekonomiji u zagrebu se svaki ispit pise online,vecina ucenika dobije 4 ili 5 jer sve prepisu i neka su jer su im omogucili prepisivanje tako da nemoj mi te price. Vidi se kolko smo zatucani. Nek se izmjeri znanje nekog ko je zavrsio npr gradjevinu u Mostaru,Splitu,Osijeku i Zagrebu pa ces vidit da svi jednako znaju. Nece tebe niko nista naucit ako neces ti sebe sam.

Znanje studenta prava iz Mostara i studenta iz Zagreba nikad nije bilo jednako, niti će ikad biti. U Zagrebu se jedan ispit sprema po pola godine, a u Mostaru pola noći.

Sve to dragi moj tržište razbistri,džaba prepisivat ako nećeš znat kad zatriba.Ja za nikog iz Mostara,osim za Tihu,nisam čuo da je se nešto pročuo u narodu ili probio ,značajno,u profesiji.

Ako Katica ode onda će Hdz zekani slaviti a ostaće ovi prodani sudci koji dobro zarađuju čuvajući korumpirane političare i kriminalce će feštat.

Lijepa i sposobna sutkinja, dika Ljubuškog!

Svaka čast, intelektualka, nepotkupljiva gospođa, dobra majka, vjernica...

Nije lako sebe toliko hvalit?!

Osobno sam dva puta bio sa sutkinjom Gos.KATICOM i odma sam primjetijo da se radi o osobi sa posebnim ljuckim i profesionalnim sposobnostima nisam znao do sada da je pravo završila u ZG. Ali je se primjetilo da ima za naše prilike sve ljucke i prof.sposobnosti.Stari ljudi su uvjek govorili da škola nikada ne propada ali ona ima i sve ostale sposobnosti.kapa. do poda.Bog je poživijo i svako joj dobro na ovom svjetu.

Samo jedan komentar na ovaj komentar ispred mog što je potpisankao Gost.a vezano za ZG pravo to je vrh prava na ovim prostorima Balkana a ne bivše države.nije jedno koplje ispred svih nego svemir za sve.Gost je sigurno zavŕšijo FABUS U BL.baren da je završijo Ševin.nikad nije kasno.

Svaka čast za poštenu sutkinju. Bog joj bio na pomoći

Lipa i pametna.

Jedna od rijetkih sutkinja ili sudaca za koje se može reći da je mjerilo pravednosti u suđenju bez mogućnosti bilo kakva utjecaja na njeno donošenje presuda bilo političkim rodbinskim ili pijateljskim uticajima i samo nam može na ponos biti da bude izabrana na mjesto P.S. ja sam jedan o njenih osuđenika

Nije ona osudila tebe već je zakon osudio tvoja nedjela.

Katica je primjer kako se treba raditi i boriti u životu.
Grljevčanka prava.

Katica je pokazala svima u Hercegovini kako pošteno rade Grljevčani.
Došlo je vrijeme da Katica zamjeni Tadićku.

Ako Katica dođe za državnu tužiteljici u BiH
počet će masovni bijeg iz BIH članova SDA, HDZ, SNSD i ostalih političara.
Katica ne voli lopine.

Prava na pravom mjestu. Čestitke najboljoj sutkinji u Državi.

lipa žena izgledom, kakva je u biti bumo videli...

Znamo mi i pohvaliti kad je osoba prava

Zena je super čak i pojavom . Ali živit život i da te stalno prate 2 auta jedan ispred jedan iza i čuvaju nije to bas svejedno, A,Ljubuski ko LJubuski fin Grad samo šteta što je svakom polusvijetu dostupan internet pa svoje osobno smeće prosipa ovdje ruznim komentarima.

a tko si ti da govoriš ljudima da su polusvijet

Eto kad je toliko hvalite i cijenite,samo je upitajte za koju jos sluzbu radi.Toliko.

Za koju službu je li adz

Bravo Kate sve pohvale za tvoju pozrtvovnost..svaka ti cast..ssmo naprjed

Sretno Katice!

Ovaj Katicin životopis je isto koda bi meni pisali na kojem sam sve bunkeru bijo u BiH

Šta kaže Zdena Džajić

Kulturna, obrazovana, elokventna, pravedna, svoja! Dama i pojavom, i kulturom i ophođenjem. Samo uživaj u plodovima svoga rada, zaslužila si! Sretno!

Upravo prava žena na pravom mjestu. Neće li konačno i ovaj portal doć pred lice pravde. sijači laži i smrada. Kao i braća Daltoni.

Katica Artuković kandidatkinja za sutkinju Europskog suda za ljudska prava
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari