Federacija dobiva Zakon o provođenju odluka ustavnih sudova

ljubuski.info

Vlada FBiH utvrdila je prijedlog Zakona o provođenju odluka sudova kojim se uređuje provođenje odluka Ustavnog suda BiH, za čije je izvršenje nadležna Vlada FBiH, odluka Ustavnog suda FBiH i odluka Europskog suda za ljudska prava, za čije su izvršenje nadležne institucije FBiH, te druga pitanja vezana za izvršenje tih odluka.

Prema prijedlogu, tijela vlasti FBiH kojima su dostavljene ove odluke dužna su ih provoditi u skladu s Ustavom FBiH i Zakonom utvrđenim nadležnostima. Također, propisano je da su ih dužni izvršavati brzo i učinkovito uz poštovanje zadanih rokova i da podliježu odgovornosti u slučaju njihova neizvršenja. Donosimo što Zakon propisuje za postupak provedbe odluka Ustavnog suda BiH.

Način postupanja

Prijedlog Zakona o provedbi sudskih odluka sadrži šest poglavlja. U trećem je reguliran postupak provedbe odluka Ustavnog suda BiH. To, prije svega, uključuje apelacijske odluke Ustavnog suda BiH koje odlučuju o povredama pojedinačnih apelantskih prava i za čije je izvršenje mjerodavna Vlada FBiH. To su odluke prema kojima postoji obveza poduzimanja pojedinačnih mjera kao što su: ponovno odlučivanje o apelantovu pravu, isplata odredenog novčanog iznosa na ime kršenja prava žalitelja ili poduzimanja drugih radnji u odnosu na apelanta. S druge strane, kada odluke zahtijevaju usklađivanje zakonodavstva s Ustavom BiH ili Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u postupak izvršenja uključen je niz institucija, od resornih ministarstava, Vlade FBiH i Parlamenta FBiH, pa je bilo nužno propisati način postupanja koji će sadržavati prijedlog mjera izvršenja, s rokovima i nositeljima određenih obveza da se odluka izvrši u propisanom roku ili dok postoji prijelazno rješenje za primjenu propisa do njegova ukidanja zbog neustavnosti.

Procedura

Odluke Ustavnog suda BiH za čije je izvršenje mjerodavna Vlada FBiH dostavljaju se preko Ureda za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH tijelu obvezanom na poduzimanje mjera u cilju izvršenja odluke. Tijela zadužena za realiziranje obveza utvrđenih odlukom dužna su Uredu dostavljati podatke o poduzetim mjerama, radi pripreme obavijesti koje Vlada dostavlja Ustavnom sudu BiH. Kada iz odluke proizlaze obveze usklađivanja federalnog zakona s Ustavom BiH i Europskom konvencijom radi otklanjanja kršenja, Ured u suradnji s mjerodavnim tijelima priprema za Vladu prijedlog mjera za izvršenje odluke u utvrđenim rokovima, kao i nositelje aktivnosti za izvršenje.

Tijela mjerodavna za provedbu obveza dužna su se pridržavati rokova i o tome obavještavati Ured. Ako nadležna tijela ne dostave podatke u utvrđenom roku ili kasne s izvršenjem, Ured će zatražiti informaciju od rukovoditelja tijela o razlozima neizvršenja i o tome obavijestiti Vladu.

Večernji list

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari