Propisana nova pravila o prometu u zimskim uvjetima

ljubuski.info

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u suradnji s tijelima nadležnim za unutarnje poslove, donio je Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima.

Ovim pravilnikom propisuju se pravila o odvijanju prometa u zimskim uvjetima, zimska oprema i razdoblje u kojem je obvezno posjedovanje i uporaba zimske opreme u prometu, ograničenja u prometu u zimskim uvjetima, način informiranja sudionika u prometu o privremenoj zabrani ili ograničenju prometa u zimskim uvjetima.

Pod zimskim uvjetima na cestama podrazumijeva se situacija kada:

  • pada snijeg i nalazi se na cesti;
  • na cesti ima ugaženog i zaleđenog snijega;
  • pada kiša i ledi se na cesti;
  • je cesta zaleđena.

Zimska oprema

U razdoblju od 1. studenoga tekuće do 1. travnja sljedeće godine, bez obzira na vremenske uvjete, vozila, izuzev vozila kategorije "L", "T" i "C", moraju posjedovati opremu za promet u zimskim uvjetima.

Zimska oprema obuhvaća: gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na svim kotačima vozila ili gume za zimsku upotrebu (MS, M+S, M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim kotačima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska kotača ili gume za lјetnu upotrebu na svim kotačima s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije pripravne za postavlјanje na najmanje dva pogonska kotača.

Izuzetno izvan razdoblja iz stavka (1) ovog člana, na dijelu ceste, kada na cesti vladaju zimski uvjeti, mogu se na kotače postaviti lanci za snijeg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije.

Gume na vozilima moraju odgovarati dimenzijama što ih je prijavio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja vozila i najvećem dopuštenom opterećenju osovina na kojima su gume postavlјene, te na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po dimenzijama, nosivosti, brzinskim svojstvima, vrsti, konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

Ograničenja prometa

Za vrijeme zimskih uvjeta iz člana 2. ovog pravilnika zabranjuje se promet motornim i teretnim vozilima s priklјučnim vozilom koja ne posjeduju zimsku opremu, kao i vozilima koja posjeduju a ne koriste zimsku opremu.

Izuzetno od stavka (1) ovog člana, nadležno tijelo za unutarnje poslove, u suradnji s nadležnim tijelom za promet, može izvan razdoblja iz članka 3. stav (1) ovog pravilnika na određenoj cesti ili dijelu ceste, u određene dane ili u određenom razdoblju propisati posjedovanje i korištenje zimske opreme za pojedine kategorije vozila, bez obzira postoje li na toj određenoj cesti ili dijelu ceste zimski uvjeti.

U slučaju obimnijih snježnih padavina, većih snježnih nanosa, smetova ili pojave poledice nadležno tijelo za unutarnje poslove, uz suglasnost nadležnog tijeloža za promet, može privremeno zabraniti ili ograničiti promet za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste.

Izuzetno od stavka (3) ovog člana, nadležni tijelo za unutarnje poslove može na licu mjesta privremeno zabraniti promet određenoj kategoriji vozila dok se ne steknu uvjeti za sigurno odvijanje prometa.

Nadležne institucije koje održavaju i upravlјaju cestama, u suradnji s nadležnim tijelom za unutarnje poslove, upoznat će javnost o privremenoj zabrani ili ograničenju prometa za sva vozila ili pojedine kategorije vozila na određenoj cesti ili dijelu ceste putem sredstavka javnog informiranja i postavit će odgovarajuću prometnu signalizaciju.

Čišćenje vozila

Ovlašteno lice nadležnog tijela unutarnjih poslova će isklјučiti iz prometa motorno i priklјučno vozilo na kojem se nalazi snijeg ili led koji bi mogli utjecati na kretanje vozila u prometu, odnosno preglednost vozača i sigurnost drugih sudionika u prometu.

Prestanak važenja propisa

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima ("Službeni glasnik BiH", broj 13/07).

N1

Glas naroda

Opet nigdje ne piše kakva cesta mora biti.U zapadnol.op.ovskoj rvackoj županiji najore i najopasnije ceste u državi a ZNA SE zašto

Propisana nova pravila o prometu u zimskim uvjetima
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari