Uprava za inspekcijske poslove ZHŽ traži farmaceutskog inspektora

ljubuski.info

Na temelju članka 27. a u svezi sa člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Zapadnohercegovačke županije, u ime Uprave za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačke županije objavljuje

Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačke županije

Županijski farmaceutski inspektor - 1 (jedan) izvršitelj

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

  • obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem federalnog Zakona o lijekovima i propisima donesenim na temelju zakona u skladu s ovlastima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom,
  • obavlja i duge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje mu , u cilj redovnog i nesmetanog funkcioniranja Uprave, odredi glavni županijski inspektor i ravnatelj Uprave,
  • odgovoran je glavnom županijskom inspektoru svog inspektorata i ravnatelju Uprave za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:

  • VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanjeprvog koji se vrednuje s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustavu studiranja,farmaceutske struke,
  • tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
  • položen poseban stručni ispit za farmaceutskog inspektora,
  • položen ispit za državnog službenika,
  • poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata na natječaj:

Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službuŽupanije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuZapadnohercegovačke županije u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Zapadnohercegovačke županije (vladazzh.com).

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Zapadnohercegovačke županijeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Zapadnohercegovačke županije (vladazzh.com).

Napomena za kandidate:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Zapadnohercegovačke županije (vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidat koji je uspješno položilo stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostavi Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršten na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Zapadnohercegovačke županije
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačke županije"

Ne otvarati!

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Napomena:

Na službenim mrežnim stranicama Vlade ZHŽ, kao ni na stranicama Uprave za inspekcijske poslove ZHŽ nismo uspjeli naći predmetni natječaj.

Predsjednik | Marica Bošnjak dipl. iur.

Glas naroda

Iman sve uvjete ali nisan u
A de zeju ima li računa prijavit se.

Ako vec neko ne radi tu 3 godine,onda se prijavi.

Prikraju ćesa u bankomatu, a bliži se Božić godina Nova i skijanje. Triba napuniti zid plača.

Ne trebaju ti uvjeti kad ne rade ništa neka ti dadu odjelo ko ti se ne sviđa zatvori ko sviđa zaobiđi497344

Uprava za inspekcijske poslove ZHŽ traži farmaceutskog inspektora
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kada ovce utihnu Ružica Zeljko
ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari