Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-1414/20 od 19.6.2020. godine, Gradonačelnik raspisuje

Javni natječaj

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I.

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj

       K.O.

Novi k.č.br.

    St. k.č.br.

Pov/m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Humac

2200/10

   355/591

960

31.050,00

3.105,00

2.

M. Vrata-G.

701/2

530

  1.590,00

1.000,00

3.

Hrašljani

11/27

3977

25.850,50

2.585,05

4.

Hrašljani

491/22

216

  3.888,00

1.000,00

5.

Studenci

192/118

423/872

548

  3.014,00

1.000,00

6.

Studenci

192/119

423/871

2342

11.710,00

1.171,00

7.

Studenci

192/94

423/800

3423

15.403,50

1.540,35

8.

Studenci

192/116

423/868

1014

  5.577,00

1.000,00

9.

Studenci

192/117

423/869

1016

  5.588,00

1.000,00

10.

Crveni Grm

1845/4

47/376

138

     483,00

   483,00

11.

Hardomilje

714/57

110/1435

1208

  3.624,00

1.000,00

12.

Hardomilje

714/56

110/1434

1199

  3.597,00

1.000,00

13.

Hardomilje

714/55

110/1433

1200

  3.600,00

1.000,00

14.

Hardomilje

714/54

110/1432

1199

  3.597,00

1.000,00

15.

Hardomilje

714/53

110/1431

1257

  3.771,00

1.000,00

16.

Hardomilje

714/52

110/1430

1350

  4.050,00

1.000,00

17.

Hardomilje

714/58

110/1436

1500

  4.500,00

1.000,00

18.

Hardomilje

714/59

110/1437

1501

  4.503,00

1.000,00

19.

Hardomilje

714/60

110/1438

1501

  4.503,00

1.000,00

20.

Crveni Grm

2084/14

47/343

1200

  4.200,00

1.000,00

21.

Crveni Grm

1901/17

47/377

1500

  7.500,00

1.000,00

22.

Hrašljani

468/132

1000

22.000,00

2.200,00

23.

Hrašljani

468/133

1000

22.000,00

2.200,00

24.

Hrašljani

561/15

1053

23.166,00

2.316,60

II.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III.

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV.
Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V.

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI.

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.

Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII.

Licitacija će se održati u prostorijama Gradske vjećnice i to u:

  • utorak, 14.07.2020. godine od 12.00 sati

VIII.

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

Broj: 02-31-1488/20
Ljubuški, 25.6.2020. godine

Nevenko Barbarić | Gradonačelnik

Glas naroda

Znali iko oćeli se Općina prodavat.

Pa kako će prodavat nešto što pripada Austrougarskoj.

ja bi je kupija samo da istam miševe iz nje

Dobro ovi čovik kaže općina je od Franca Josipa prodali bi oni nju da je njiova.

ljubuska opstina nema ni jednog kvadratnog metra svoje teritorije ako ikada dode do suda za ove parcele izgubicete sigurno samo narode dzaba dajete pare

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari