Krizni stožer ZHŽ donio nove Zapovijedi i Preporuke

ljubuski.info

U cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te nakon Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i Zapadnohercegovačke županije, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije donosi

Zapovijed

1.

Dopušteno je javno okupljanje ljudi na određenom prostoru, pod sljedećim uvjetima:

 • za ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru,
 • za ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obvezan fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

Sa ciljem smanjivanja rizika od infekcije COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

2.

Dopušta se rad poslovnim subjektima, uz praćenje općih i posebnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, te obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

3.

U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i posebnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti.

4.

Dopušta se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

5.

Rad ugostiteljskih objekata ograničava se do 24 sata.

6.

Dopušta se održavanje sportskih natjecanja, ali bez publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

7.

Dopušta se održavanje trenažnih procesa sportaša svih sportskih klubova, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

8.

Zapovijeda se obustava posjeta u ustanovama socijalne skrbi i izlazak štićenicima izvan ustanove.

9.

Dopušten je prijem novih štićenika u ustanovama socijalne skrbi u situacijama kada je nužan žuran smještaj uz obvezno testiranje novog korisnika na COVID-19 izravno pred realizaciju smještaja, te samoizolaciju novog korisnika u trajanju od 14 dana, te test na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koji mora biti negativan. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne skrbi. Obveza ustanove je imati osigurane sobe za samoizolaciju.

10.

Obvezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizički razmak od 2 metra između osoba.

11.

Dopušta se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

12.

Zabranjuje se izvođenje nastave u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, s iznimkom on-line nastave. Dopušteno je održavanje vježbi i praktičnog rada na fakultetima, polaganje ispita, obrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, održavanje prijemnih ispita i upisa novih učenika/studenata u osnovnim i srednjim školama i fakultetima, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama.

Dopušteno je održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u F BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

13.

Preporučamo stanovništvu Zapadnohercegovačke županije ne putovati u zemlje pogođene novim koronavirusom (COVID-19), odnosno u zemlje s visokom incidencom COVID-19, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19) u Zapadnohercegovačku županiju, a što bi moglo rezultirati pogoršanjem epidemiološke situacije u Zapadnohercegovačkoj županiji.

14.

Preporuča se stanovnicima Zapadnohercegovačke županije, kao i stranim državljanima, koji dolaze u Zapadnohercegovačku županiju iz zemalja u kojima postoji COVID-19 infekcija, pogotovu onih s visokom incidencom COVID-19, obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

15.

Obvezuju se krizni stožeri zdravstvenih ustanova u Zapadnohercegovačkoj županiji revidirati krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području Županije.

16.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Zapadnohercegovačke županije nastaviti s kontinuiranom provedbom i primjenom Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Zapadnohercegovačke županije, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje se testiranjem utvrdi kako su pozitivne na koronavirus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.

17.

Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Zapadnohercegovačke županije za pojačanje epidemiološkog nadzora nad provedbom i primjenom Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Zapadnohercegovačke županije.

18.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Zapadnohercegovačke županije provođenje mjera aktivnog epidemiološkog nadzora sukladno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačke županije. Ispred zdravstvenih ustanova obvezna je trijaža pacijenata. Obvezna je uporaba zaštitne opreme za sve pacijente prilikom ulaska u prostorije zdravstvene ustanove.

19.

Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama u Zapadnohercegovačkoj županiji, koje zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koje do sada nisu donijele krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) što žurnije donijeti navedeni plan kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata s danim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Zapadnohercegovačke županije.

20.

Nalaže se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih, i to:

 • preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
 • preporuke - javni prijevoz;
 • preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;
 • preporuke za ugostiteljske objekte;
 • preporuke - vrtići;
 • preporuke za stomatološke ordinacije;
 • preporuke - trajni smještaj i zbrinjavanje;
 • preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
 • preporuke za rad hotela;
 • preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
 • preporuke - proslave;

21.

Provođenje zapovijedi od 1. - 12. kontroliraju organizatori javnih okupljanja, menadžment poslovnih subjekata i ustanova, te ovlašteni županijski, općinski i gradski inspektori, svaki u okviru svojih nadležnosti.

22.

Zadužuje se MUP Zapadnohercegovačke županije poduzimati mjere iz svojeg djelokruga kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju provedbe naloženih mjera i sprječavanja širenja COVID-19.

23.

Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačke županije, odnosno mjerodavni gradski i općinski inspektori pojačati inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju provedbe naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje nadležnosti, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere u koje je uključeno podnošenje kaznenih prijava protiv počinitelja koji ne izvršavaju zapovijedi u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu F BiH (točka 20. ove Zapovijedi).

24.

Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava promptno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 22. ove Zapovijedi, sukladno njihovim ovlastima.

25.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ podnijet će zahtjev MUP-u Zapadnohercegovačke županije za zabranu održavanja svakog onog skupa za kojeg procijeni da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi.

26.

Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačke županije, kao i nadležne gradske i općinske inspekcije, Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ dostaviti izvješća o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija, te navedena izvješća nastaviti dostavljati svakih 14 dana.

27.

Ova Zapovijed se donosi s rokom važenja od 14 dana.

28.

Nakon isteka roka iz točke 27. ove Zapovijedi Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije će sagledati cjelokupnu epidemiološku situaciju u Zapadnohercegovačkoj županiji i sačiniti procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Zapovijedi, te nakon toga odlučiti novom Zapovijedi o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

29.

Ovom Zapovijedi zamjenjuju se Zapovijed broj: 08-KS-22/20 od 3. lipnja 2020. godine i 08-KS-22-1/20 od 15. lipnja 2020. godine.

30.

Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

U cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te nakon Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i Zapadnohercegovačke županije, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije donosi

Preporuke

 1. Preporuča se organizatorima okupljanja reduciranje broja osoba, od maksimalno dopuštenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 1. Zapovijedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ, broj: 08-KS-22-2/20 od 28. lipnja 2020. godine, na javnim skupovima i drugim okupljanjima kao što su: vjenčanja, krizme, sprovodi i slični događaji, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.
 2. Preporuča se osobama starije životne dobi izbjegavanje bespotrebnog kretanja i korištenja javnog prijevoza, te redovito korištenje zaštitne opreme pri izlasku iz stambenog prostora. Također, preporuča se osobama starije životne dobi da ne idu na rutinske kontrole, te maksimalno smanje odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporuča se najprije kontaktirati telefonom obiteljskog liječnika, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.
 3. Svim pacijentima preporučuje se telefonsko naručivanje na potrebne preglede kako bi se izbjegle gužve na ulazima u zdravstvene ustanove i smanjio rizik od širenja infekcije koronavirusom (COVID-19).
 4. Preporuča se svim pacijentima koji boluju od kroničnih bolesti obratiti se telefonskim putem svom obiteljskom liječniku za propisivanje redovite terapije.
 5. Preporuča se zdravstvenim ustanovama organizirati pregled pacijenata kod kojih postoji sumnja na COVID-19 u zasebnim prostorijama predviđenim za tu namjenu (COVID-19 ambulante).
 6. Preporuča se pučanstvu na području Zapadnohercegovačke županije, da zbog COVID-19 epidemiološke situacije u F BiH koja se usložnjava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja.
 7. Preporuča se svim stanovnicima Zapadnohercegovačke županije da bez prijeke potrebe ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.
 8. Preporuča se svim osobama iz Zapadnohercegovačke županije koje žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19, da bez prijeke potrebe ne dolaze u Županiju, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljnjem pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Županiji.
 9. .Ove preporuke stupaju na snagu danom donošenja.
Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ

Glas naroda

Dobro moze li mi.iko reć imam svatove u petak da li ić ili ne???

Idji ti u svatove samo maska rukavice i rastojanje od 2 metra.hahaha

Kako ste izračunali to 100 osoba? Svadbeni salon zavjesama podijeliti na više dijelova

Ma čim se opterećujete.
Sakarament ženidbe je džaba, sudbeno but džaba.
Svatovi?
Samo mjesto di se može dobiti korona.
Neznam šta manitate.
Ja ne vidim nijednog članka, da se piše o veličini sakaramenta ŽENIDBE, nego su svi opterećeni bisom.
Čisto bogohuljenje.
Pa pogledajete, odgodio svadbu jer nema slobodne sale.
Znači dotični nije spremena na primiti sakarament zato što nema sale.
Koje bogohuljenje!
Neću više, jer ovaj hercegovački apsurd nije vrijedan ni bezveznog komentara.

U pravu si ali npr pozvan sam u svatove a neznam oce bit ili nece bit. Evo danas su u zupaniji stupile na snagu te nove mjere

Pošalji kuvertu

To bi i bilo normalno.Umjesto gungule svima zašto mladenci ne objave konto pa ko hoće pomoć umjesto 120 KM uplate lipo50 KM i svakom dobro.Ovo sa svatovima i svakolikim feštama kod nas će nas doć glave.Volimo hvalit Švabu kako je kod njega sve u redu ali kad su fešte u pitanju,nedamo " svoje". Glupo

Zar nastava nije zavrsila,,

A sta kazes na to sto cekaju po godinu-dvije da dodju na red za salu? Od datuma kad odrede vjencanje pa do njega mogu tri puta skontat da nisu jedno za drugo, al eto...sta ce selo rec

Sad i izdrže u braku dok teče jabuka.

Najpametnije su one što pokupe jabuku i magla

Svatovi mogu a diskoteke ne mogu :) luda naroda

Jos da propisu obvezno nosenje zastitnog odijela u javnosti i rijesili bi nas mnogih dilema sta obuci u svatove

Pa eno vam turnir u Tihaljini se igra ljudi ima i sta sad.

dali su ove mjere ustavne ili krizni stožer HDZ šarlatana trenira strogoću ko dr capak i markotić u rvackoj a pred izbore ne znaju sabirat
neslaže se suma zaraženih sa županijskim podacim
treba smanjit broj a povećat koeficient sigurnosti od kovida radi režima granica-da posle izbora ne bude korone ko u beogradu i novom pazaru-na sve strane

dobro reče ovo su šarlatani adz vidi na sliki ali neka reknu gdje su rodbinu smjestili oni plaše narod a da mogu raditi pridase

Krizni stožer ZHŽ donio nove Zapovijedi i Preporuke
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari