Javili se i ulagači u mini hidroelektrane

ljubuski.info

Udruga proizvođača energija iz obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini-APEOR, povodom konstantnog širenja dezinformacija vezanih za izgradnju i eksploataciju malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine, te pokušajima stvaranja negativne percepcije u društvu, koje pojedine nevladine organizacije plasiraju zarad osobnih interesa pojedinaca iz istih ili intersenih grupa čije interese na ovaj način štite i promoviraju, a koji su njima samo poznati, obratila se priopćenjem kako bi upoznali širu javnost u BiH sa činjenicama kada je riječ izgradnji i eksploataciji malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1.

Neupitna istina je da su Europska Unija i Svijet u procesu energetske tranzicije koja se odnosi na dekarbonizaciju proizvodnje električne energije i prelasku sa proizvodnje električne energije iz fosilnih izvora energije na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora čiji su sastavni dio i male hidorelektrane. Također postoji niz studija i dokaza koji jasno i nedvosmisleno pokazuju i dokazuju kako iskorištavanje obnovljivih izvora energije doprinosi održivom razvoju kompletne planete. Upravo iz ovih razloga trend ulaganja u iskorištavanje obnovljivih izvora energije, doveo je do toga da sektor obnovljivih izvora postaje jedan od najbrže rastućih sektora u svijetu.

2.

Bosna i Hercegovina se na svom putu ka punopravnom članstvu u Europskoj Uniji, između ostalog se obvezala, na provođenju energetske tranzicije na osnovu potpisivanja Ugovora o osnivanju energetske zajednice i ratifikacija Direktiva EU koje se odnose na iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Ministarsko vijeće je 18. listopada 2012. godine usvojilo Odluku o implementaciji Direktive 2009/28 o promociji proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, kojom je za Bosnu i Hercegovinu utvrđen obavezujući cilj od 40% udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji električne energije do 2020. godine. U skladu sa preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine po osnovu iskorištavanja obnovljvih izvora energije, Federacija BiH je preuzela obavezu da do 2020 godine poveća proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sa 36% na 41%.U svrhu ispunjavanja preuzetih obaveza 30.08.2013. godine je u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i objavljen u Službenim Novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 70/13. Usvajanjem ovog Zakona došlo je do intenzivnijeg razvoja obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH.

3.

Na osnovu važeće zakonske regulative u Fedraciji BiH, postrojenja malih hidroelektrana se grade po principu DBOT (design-build-operate-transfer) po osnovu dodjeljenje koncesije. U praksi to podrazumjeva, da će se po isteku koncesionog perioda postrojenja malih hidroelektrana vratiti na korištenje davatelju koncesije (Federaciji, kantonu ili opštini) bez naknade. Na ovaj će način Federacija BiH, kantoni i općine bez financijskih izdataka, dobiti na upravljanje i eksploataciju postrojenja vrijedna stotine milijuna konvertibilnih maraka, kako bi ih iskoristili na dobrobit šire društvene zajednice.

4.

Sva postrojenja malih hidroelektrana se trebaju i moraju graditi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji tu oblast uređuju i stav udruženje APEOR po tom pitanju je isključiv i jasan. Isto tako jasno je da ni jedna mala hidroelektrana nije izgrađena bez važećih, zakonom propisanih, dozvola. Činjenica je da su sve razvijene zemlje svoj potencijal u malim hidroelektranama već odavno iskoristile u velikoj mjeri, pa tako je samo u Austriji izgrađeno preko 2.800 postrojenja malih hidroelektrana, što predstavlja preko 95% iskorištenosti potencijala,te je jasan pokazatelj da su ovakva postrojenja itekako moguća i potrebna. Poznato je da Federacija BiH raspolaže sa ogromnim potencijalom za izgradnju malih hidroelektrana koji je relativno neiskorišten(iskorištenost je oko 20% od raspoloživog potencijala sa kojim raspolaže Federacija BiH) usljed opstrukcija od strane pojedinaca i određenih udruženja. Pravilnim upravljanjem i jasnim zakonskim smjernicama potencijal za izgradnju malih hidroelektrana može biti iskorišten za ekonomski razvoj. Svaki investitor prilikom izgradnje malih hidroelektrana, investira i u lokalnu zajednicu i na taj način direktno pomaže njihov razvoj. Također tijekom perioda eksploatacije investitori aktivno pomažu razvoj lokalnih zajednica uz puno uvažavanje zakonskih propisa.

5.

Ne ispunjavanjem obaveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i uporno ignorirajući smjernice Europske unije po pitanju iskorištavanja obnovljivih izvora, dovest će do problema u poslovanju Elektroprivrednih poduzeća u Federaciji BiH, što će se u konačnici odraziti i nadrastično povećanje cijena električne energije, čiji će negativni financijski učinci biti dosta značajniji od izdvajanja za poticaj razvoja obnovljivih izvora energije putem naknade, koja trenutno ne prelazi u prosjeku iznos od 15-20 KM na godišnjoj razini po domaćinstvu. Naime, u narednom periodu će se zemljama koje ne ispune preuzete obaveze po pitanju iskorištavanja obnovljivih izvora energije uvesti poseban BorderTax Carbon u iznosu od 20%, koji će se odnositi na prodaju električne energije i energetski intenzivnih proizvoda na međunarodnim tržištima, što će dovesti i do poskupljenja električne energije u Federaciji BiH. Poznato je da su troškovi proizvodnje električne energije u termoelektranama u Federaciji BiH dosta veći od trenutnih cijena električne enrergije za domaćinstva te se iste na trenutnoj razini, održavaju isključivo, zahvaljući proizvodnji električne energije iz hidroelektrana i prodajom električne energije na međunarodnom tržištu.

Tijekom 2018. godine za poticaj, na osnovu javnih podataka, malim hidroelektrnama je isplaćeno oko 3,5 mil. KM iz sredstava prikupljenih od krajnjih potrošača, štoje daleko manji iznos od iznosa financijskih sredstava koja razna udruženja dobivaju iz proračuna za svoj nerad i obamanjivanje javnosti širenjem dezinformacija vezanih za izgradnju i eksploatiranje malih hidroelektrana na području Federacije BiH.

6.

U Federaciji BiH privatni investitori, vlastitim kapitalom, su do sada izgradili 58 postrojenja malih hidroelektrana, za što je utrošeno preko 200 mil. KM. Na ime obaveza po osnovu PDV-a, investitori su u toku realizacije projekata, direktno u proračun uplatili oko 30 mil. KM. Prilikom izvođenja građevinskih radova na postrojenjima malih hidroelektrana, investitori su angažirali domaće lokalne građevinske firme i na taj način su sa oko 130 mil. KM direktno pomogli lokalnom razvoju sredina u kojima su se postrojenja gradila. Dosadašnjim investicijama u postrojenja malih hidroelektrana otvoreno je više od 100 radnih mjesta, koja se uglavnom odnose na zapošljavanje lokalnog stanovništva. Po osnovu zakonskih obeveza na ime koncesijske naknade, vodne naknade, poreza i doprinosa za plaće, poreza na dobit, kantonalnih i općinskih nameta, investitori godišnje u proračune na raznim razinama vlasti u Federaciji BiH uplate preko 2,5 mil. KM. Na osnovu ovoga se jasno može zaključiti, da će investitori u toku trajanja koncesijskog perioda (po važećim zakonima, u Federaciji BiH, koncesijski period je određen na period od 30 godina) u proračune uplatiti preko 75 mil KM, na ime zakonskih davanja, uz obavezu da nakon isteka koncesijskog perioda, postrojenja vrijedna preko 200 mil. KM vrate u posjed Federaciji, kantonima ili općinama bez financijske nadoknade.

7.

Na osnovu zakonske regulative usvojen je način poticanja razvoja korištenja obnovljivih izvora koji je baziran na Feed in tariff. Analizirajući trenutno važeće otkupne garantovane cijene za male hidroelektrane u Federaciji BiH te uzimajući u obzir da preko 90% izgrađenih objekata malih hidoelektrana spada u kategorije mala i srednja postrojenja, vidljivo je da je garantirana cijena za male hidroelektrane manja nego cijena električne energije koju domaćinstva u Federaciji BiH plaćaju a koja iznosi oko 16 pf/kWh. Umjesto da se potiče razvoj malih hidroelektrana i na taj način ostvaruje smanjenje cijene električne energije krajnjim potrošačima, pojedinci se trude da na svaki način istu povećaju.

Iz gore navedenog, jasno je da su ulaganja u male hidroelektra neustaljena praksa razvijenih zemlja u iskorištavanju obnovljivih izvora energije kako bi se ostvarili principi održivog razvoja na zadovoljstvo šire društvene zajednice. Populističnim izjavama i iznošenjem paušalnih informacija, bez ikakvih dokaza, te širenjem dezinformacija po pitanju izgradnje i korištenja malih hidroelektrana u Federaciji BiH,od pojedinih udruženja koja se deklarativno izjašnjavaju kao udruženja za zaštitu okoline, nameće se pitanje motiva istih, te da li je njima u cilju širi društveni interes svih stanovnika Federacije BiH ili njihova osobna korist ili korist interesnih grupa koje ih financiraju i potiču na ovakvo djelovanje, poručeno je u priopćenju.

Glas naroda

Tko je šezdesetih sedamdesetih u Ljubuškom imao gostijonicu bijo je Gazda to se zna. Tko je osamdesetih i devedesetih imao Diskont i Benzinsku bijo je Gazda. Dvi tisućite pa ovamo tko bude imao svoju Hidroelektranu biti će najveći Gazda grada to će vam biti prestiž isto kao sa Benzinskim punpama danas. Narod se upola smanjijo kome više možeš tu išta prodavat nikom ništa znači okreći se vanjskom tržištu. Sa čime se okrenuti sve ostalo zahtijeva i pamet i plasman proizvoda koje treba napraviti finalizirat i prodat znači imati Tvornice za takvo nešto nitko nema sposobnost ovo je najednostavnije za naš Poduzetnički mozak voda teče okreće turbine prikopčaj se negdje na dalekovod novac dolazi kilovati se broje samo sijedi i češi se po J....

sad je gazda tko je blizu oltara

ako krenu uništavati prirodu u našem gradu treba konačno reći dosta je , jednom treba stati i reći nema dalje , nećeš razbojniče , a nema gradnje bez gradonačelnika i vijeća oni ovo moraju izglasti pa svi znamo kome doći pred prag

Pa šta čekaš bleso kopčaj se

Sve čiste laži i obmane,niti će struja biti jeftinija,niti narod ima ikakve koristi od novca uplaćenog u proračun,nikakve firme neće ništa zaraditi osim neke podobne,nikakva radna mjesta se neće otvoriti..Ni mala djeca ne vjeruju više u te bajke.Ako ćemo propasti zbog tih pišljivih nekoliko kilovata manje onda neka propadnemo.Ako su vam izgovori da je to po europskim pravilima i standardima,nova radna mjesta i obnovljivi izvori energije onda dajte narodu poticaje da svi kod svoje kuće mogu proizvoditi i distribuirati energiju .Baš me zanima kako je u zemljama koje nemaju ovoliko rijeka

Ja bih prvi uložio u to. Inžinjer sam i znam dosta o tome i kad se to gradi postoje rigorizna pravila pogotovo kad se gradi pod lupom EU. Kad imamo ta bogatstva zašto ih ne iskoristit?!?!

Zato što ta rijeka nije tvoja privatna ćaćevina da je uništavaš.

Lazes da si inzinjer jer svaki pravi inzinjer ne bi ulozio u to..inzinjeru nije izazov uradit nesto da unisti drugo

ja mislim da ima diplomu inzinjera ali sevinu

Ne bi to ni ševinovci izjavili. Ovo je neko sarajevsko [ * neprimjereno * ] koje boli neka stvar za Ljubuški.

kupi zemlju svojim param sadi smilje pa iskoristavaj

Bosna i Hercegovina se na svom putu ka punopravnom članstvu u Europskoj Uniji?
Kad riješite sve ostale stavke onda se o hidroelektranama može razgovarati.Eto baš zbog neispunjavanja ovih uvjeta nećemo biti primljeni u EU a ne zbog 90% kriminalaca u vlasti

Kad nam ceste i standard budu kao u EU onda mogu razmisljati o nekakvom planiranju ovakih projekata ali prije toga referendum

Sidit i ništa ne radit a htio bi standard kao u EU,to ti je razmišljanje ovih domaćih"ja tako ne bi a kako bi,ne znam"

Ono kad ti uhljeb pise o radu hahahahaha. Prozirno

Iz ovog izlaganja ovih koji bi ulagali u te mini elektrane ispada da su totalni naivci ili humanitarna organizacija koja puste milione maraka ulaže u bih i pomaže narodu BiH.

Po čemu si to zaključijo,imaju 30 godina da isplate investiciju i ostvare zaradu.I di je tu problem?

Na osnovu ove lipe priče koliko bu uplatili u proračun koliko bi davali lokalnoj zajednici koliki bi ih koštala ulagnja. Bez plaća radnicma i sredstava održavanja tih elektrana s obzirom koliko bi struje prodali oni bi poslovali možda s +0. Plaće njihove i plaće radnika i održavanje tih postrojenja ćemo plaćati mi i to skupo. Da bi se ovo sve ostvarilo elektroprivreda će dići cjene struje iz koje će se dio izdvajati za ove lufti[ * neprimjereno * ]....

Eto oni budale pa će ulagat bez dobiti.A kako vi mislite razvijat sutra privredu bez vlastite energije.Tribate znat da je vani struja puno skuplja nego kod nas i šta bi onda tribalo da nekom vani pare dajemo?

Ti novci će i ići vani zato ovi jaza..vci i spomimju direktive eu naravno da će nešto završiti i u džepovima lokalnih moćnika. Nije problem ako netko ulaže da bi zaradio, već je kvaka u tome što ćemo mi građani kroz skuplju struju financirati njihove projekte i zaradu. Sve tobože jer to nalaže eu ako ne ispoštivamo dirrktive eu nema pristupa toj eu. Ako pak uđemo u eu a nismo kroz sadašnje plaćanje struje izdvajali dovoljno za ove lopine ta ista eu će nas kazniti velikim novčanim kaznama. Ma kogo vi zaj..... Uhljebi prodani.

Di vani kad elektroprivreda HZ HB hoće radit.Ali važno je samo trkeljat

Apoer nije elektroprivreda HZ HB to mogu biti samo lopine koje priko lopina iz elektroprivrede Bih i elektroprivrede HZ HB izvlače lovu za svoju vlastitu korist izvlačeći novce od krajnjih potrošača za svoju debelu korist s minimalno ulaganja vlastitih sredstava.

To je udruga koja je objavila priopćenje i koja nigdi ne spominje Mlade i Trebižat a koliko znam elektroprivreda HZ HB je pravila neke planove.A da smo pametni mi Ljubušaci bi svojim sredstvima tribali to radit

To neka radi Milenko Bašić i takovi ka šta rade i u hrvaskoj jel ti bar sada imalo jasnije o čemu govorim. Iako sumnjam izgleda da si trbuhozborac ovakvog [ * neprimjereno * ]. I lo puža.

Ovom jadnom gradu je samo još njegova prirodna ljepota ostala i vrijeme je da i to sj..... Mater vam pohlepnu kad će vam biti dosta?

Što čovjeku vrijedi ako sav svijet stekne, a samoga sebe izgubi???

Koliko znam vodu ne računaju u obnovljive izvore barem kad su poticaji u pitanju, od ovog lokalna zajednica neće imati ništa po tom u Rami bi ivičnjaci bili od zlata, ko je dobija pola Bijače za solarne elektrane sigur nije iz Ljubuškog.

Proračun Rame se jedino i oslanja na naknadu od elektroprivrede

jest kad su narod iselili i pola općine potopili

Ti inženjeru što znaš puši u šupa štap

A sto vas maslaju ko margarin.sve ce to proci i biti napravljeno,najmanje se narod nesto pita kod vas. Svaka ova njihova tvrdnja gore se moze sa malo istrazivanja lagano pobiti i za svaku se moze naci dokaz da je tvrdnja nepotpuna ali sta to vrijedi,imate dokaze da je Gradonacelnik korumpiran i obavijen svim mogucim maskama,ministar policije Najveci kriminalac u zupaniji,99% osoba na razini grada i zupanije dobilo posao mutnim nacinom,odredeni ljudi dobivaju poslove od grada i nikom nista,ujo vuk magare.kako sprijeciti nesto tako “plemenito” kao sto su hidroelektrane

Neceeeeee ici gospodo to sto ste naumili prvo trebate narod iseliti sa ovih prostora da vam to prode

I ja podržavam zelenu energiju, ali gospodo iz APEOR poduzmite prvo ovo:
1) Sjašite s grbače narodu i otkačite se više od državne blagajne koju taj isti narod puni.
2) Prestanite lagati o otvaranju novih radnih mjesta. Vi jedino otvarate nova radna mjesta po Njemačkoj.
3) Prestanite uništavati i nagrđivati ovo malo prirode što nam je još ostalo.
4) Poslujte bez uzimanja poticaja od 70% tj. konačno počmite živit od svog rada ko i drugi.

I još poruka za ovog "inžinjera": Ti si običan sluga svjetske zelene terorističke bande koja će nam uzet i ovo malo šanse za prosperitet. Kako te nije sramota zagovarati pljačku vlastitog naroda i vlastite zemlje?

barbarić je potopio općinu bez hidroelektrane
sve je uništio i narod iselio i stanje je bilo bolje za vrime turaka nego za vrime barbarića koji ne zna armirat deke za štale pa padaju
on je učio samo niskogradnju a visokogradnju je preskočio

Ja,u što se ne razumin,se ne petljam

Ako im je toliko do obnovljivih izvora energije, sto ne ulazu u solarne elektrane ili daju poticaje obicnim gradjanima da ba kuce stavljaju panele i budu energetski ovisni. Na ova j nacin bi samo pojedinci debelo zaradili za svoju vlastitu korist, a unistilo bi se prirodno bogatstvo kakvog nema

Solarna energija je nestabilna,skupa i, osim možda montaže, sve drugo moramo uvest.Druga je priča u zemljama koje proizvode opremu.I još nešto ,vjek trajanja solara je 20 godina posle toga to triba zbrinut kao specijalni otpad.Kapiši?

Sta je s vjetroelektranam. Koji si ti strucnjak? A u livnu se treba gradit najveca solarna elektrana u EU... solarna energija ima manjaka koliko i "mini" hidroelektrane, ako ove druge ne i vise

Isti slučaj samo što su vjetroelektrane skuplja investicija.Mi moramo svatit da smo mi zemlja u razvoju i da nemožemo sebi dozvolit luksuz skupoće el. energije iz ekoloških izvora.Moramo koristit druge jeftinije izvore naravno pazeći(koliko je to moguće)na okoliš.Ako su investicije u skladu sa evropskim pravilima i ako se mogu uvezati i druge potribe(navodnjavanje brtskih krajeva,vodeni sportovi,ugostiteljstvo i turizam itd)zašto ne.Osobno bih bio voljan učestvovat u financiranju.Zašto da melioni kubika vode samo tako otiču u more?

pajdo po pisanju ti se vidi koliko ti možeš učestvovat u nečem a da nije dikela. Čiji li si načitan tako?

U svakom slučaju ,mogu više nego ti u raspravi.A da ne bi dikele nebi se ni ti pismenosti dočepa.

Tako ce na kraju razmisljat zasto zrak da postoji, a da se ne naplacuje.... Tako razmisljaju i veliki mozgovi u Americi i Australiji kkoji su skontali da se svaka kap vode mora naplatit i cijene vode su otisle do neba i velike gu.zonje posjeduju milijune kubika samo zato sto donosi zaradu, a na taj nacin unistavaju male gospodarstvenike i poljoprivrednike. Ako se dogodi privatizacija voda reci zbogom uzgoju vlastite hrane, zbogom i ovo malo farmi sto postoji u BH i bit cemo osudjeni samo na kancerogenu hranu velikih koroporacija...

Postave se uvjeti pa ako ih mogu ispoštovat di je problem.Mislim da bi od ovoga svi mogli imati koristi.

BorderTax Carbon?? Danas ce placati drzave, a sutra svaki gradjanin koji trosi previse elektricne energije!Nikola Tesla se zalagao za besplatnu energiju svim ljudima u svijetu , a gdje ovaj svijet sada ide

Tesla nije bio u adzeu,pokoj mu znanstvenoj i humanoj duši.

Ako dopustimo da nam grade elektrane po ovako lijepoj Rijeci i treba nas raseliti kad pameti nemamo. Pa nisu ni gradonačelnik ni HDZ mi Sarajevo vlasnici ovog grada. Nitko nema pravo da svojevoljno u našem dvorištu nešto gradi. Ima po Bosni rijeka koliko hoćeš. Nek svakih 500 metara na njima grade elektrane.

Obratno, pa upravo je Sarajevo tj. država vlasnik svih rjeka i gradova u državi i može raditi s njima što želi! Naravno uz razumne studije koje moraju razraditi sve struke iz te branše...

E pa dođi ti iz Sarajeva pa zabodi lopatu ovdje da gradiš elektranu kad si baja. Ko kaže da je Sarajevo vlasnik svega u državi?

Nema ti tu drug baja nikakvih, to dodju bageri i odrade svoje... a ti komotno mozes biti baja na lopati za dnevnicu.

neka grade na Miljacki svako 10 metara a vamo neka dođu da vidimo kako će proći,nema toliko policije da čuva sve rijeke

Javili se i ulagači u mini hidroelektrane
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari